Đại học Sư phạm Thủ Đô – BẮC KINH

CNU được thành lập vào năm 1954. Tiền thân của trường là Đại học Sư phạm Thông Châu được thành lập vào năm 1905. Là một trường đại học quốc gia hạng nhất, hạng hai  và Đại học Bộ Tỉnh (Bắc Kinh và Bộ Giáo dục), 

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Sư phạm Thủ Đô

Tên tiếng Anh: Capital Normal University

Tên tiếng Trung:首都师范大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.cnu.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 北京市西三环北路105号

Đại học Sư phạm Thủ Đô

  1. Lịch sử           

    CNU được thành lập vào năm 1954. Tiền thân của trường là Đại học Sư phạm Thông Châu được thành lập vào năm 1905. Là một trường đại học quốc gia hạng nhất hạng hai của quốc gia và Đại học Bộ Tỉnh (Bắc Kinh và Bộ Giáo dục), CNU cung cấp nhiều loại khác nhau các ngành học bao gồm văn học, khoa học, kỹ thuật, quản lý, luật, giáo dục, ngoại ngữ và nghệ thuật. Trong hơn 60 năm, CNU đã đào tạo hơn 200 nghìn tài năng chuyên về các lĩnh vực khác nhau và là cơ sở đào tạo tài năng đáng kể của Bắc Kinh.

     2.Cơ sở vật chất 

    Hầu hết các cơ sở tập trung ở Balizhuang, quận Haidian

     3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

      Có 30 trường cao đẳng và khoa trong CNU. Ngoài ra, CNU còn có 1 chuyên ngành giáo dục đại học và 57 chuyên ngành đại học. Hiện nay, tổng số sinh viên nhập học của trường là 26.971, bao gồm 196 sinh viên toàn thời gian, giáo dục toàn thời gian, 283 sinh viên đại học toàn thời gian, 11.286 sinh viên đại học, 6798 thạc sĩ, 789 tiến sĩ, 6809 sinh viên giáo dục lớn và 810 sinh viên quốc tế. CNU đã hình thành một cấu trúc hoạt động và hệ thống giảng dạy đa chiều và đa cấp bao gồm tất cả các quyền từ giáo dục đại học đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ, từ giáo dục toàn thời gian đến giáo dục lớn và giáo dục quốc tế
      Có tổng số giảng viên 2.515 tại CNU. Trong số 1.619 giáo viên toàn thời gian, có 349 giáo sư, 640 phó giáo sư, 989 có bằng tiến sĩ và 385 có bằng thạc sĩ; những có bằng thạc sĩ trở lên chiếm 85% tổng số giáo viên. Có 7 học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, 1 học giả của Học viện Kỹ thuật Nga, 1 học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên Nga, 4 thành viên của nhóm đánh giá kỷ luật của Ủy ban Bằng cấp Học thuật của Hội đồng Nhà nước và 13 thành viên của Ủy ban Giảng dạy Kỷ luật của Bộ Giáo dục.

      4. Quan hệ quốc tế                                   

             CNU tích cực tham gia trao đổi văn hóa quốc tế. Danh sách trường trao đổi và hợp tác bao gồm 225 trường đại học từ 42 quốc gia và khu vực. Trường đã thành lập 6 Học viện Khổng Tử, cụ thể là Học viện Khổng Tử tại Đại học Quốc gia St. Petersburg của Nga, Học viện Khổng Tử tại Đại học Minnesota, Học viện Khổng Tử tại Đại học Venice (Đại học Fuccari Venezuela), Học viện Khổng Tử tại Đại học Piura, Khổng Tử Viện tại Đại học Bang New York tại Buffalo và Học viện Khổng Tử ở Đức. CNU đã hợp tác đào tạo 602 thạc sĩ giáo dục với Đại học Flinder ở Úc. Kể từ năm 2016, gần 800 sinh viên nước ngoài đến từ 45 quốc gia dọc theo Vành đai và Đường Road đã học tại đây tại CNU. CNU cũng là một trong số ít các trường đại học chấp nhận sinh viên và sinh viên quốc tế đến từ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, và đây là cơ sở trình diễn duy nhất cho sinh viên quốc tế, được Bộ Giáo dục ủy quyền trong số tất cả các trường đại học được chính quyền thành phố Bắc Kinh giám sát . Ngoài ra, CNU là cơ sở của Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế. CNU đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Tây Âu và được chọn là một trong những cơ sở đào tạo tài năng quốc gia Vành đai và Đường. CNU là cơ sở của Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế. CNU đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Tây Âu và được chọn là một trong những cơ sở đào tạo tài năng quốc gia Vành đai và Đường. CNU là cơ sở của Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế. CNU đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Tây Âu và được chọn là một trong những cơ sở đào tạo tài năng quốc gia Vành đai và Đường.

       5. Ngành học

A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Tiếng Trung Quốc
4.0
Trung Quốc
23600
 Giáo dục tiểu học
4.0
Trung Quốc
23600
 Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số
4.0
Trung Quốc
29000
 Thiết kế nghệ thuật môi trường
4.0
Trung Quốc
29000
 Hình ảnh Thiết kế truyền thông
4.0
Trung Quốc
29000
 Bức vẽ
4.0
Trung Quốc
29000
 Mỹ thuật
4.0
Trung Quốc
29000
 Nghệ thuật thu âm
4.0
Trung Quốc
29000
 Nhảy
4.0
Trung Quốc
29000
 Âm nhạc học
4.0
Trung Quốc
29000
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
Trung Quốc
27600
 Kỹ thuật điện tử và thông tin
4.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học & Công nghệ máy tính
4.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học và Công nghệ thông minh
4.0
Trung Quốc
27600
 Kỹ thuật thông tin
4.0
Trung Quốc
27600
 Công nghệ Giáo dục
4.0
Trung Quốc
27600
Khoa học và Công nghệ viễn thám
4.0
Tiếng Anh
29000
 Quản lý du lịch
4.0
Trung Quốc
23600
 Khoa học thông tin địa lý
4.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học địa lý
4.0
Trung Quốc
27600
 Công nghệ sinh học
4.0
Trung Quốc
27600
 Sinh học
4.0
Trung Quốc
27600
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
27600
 Hóa học
4.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử
4.0
Trung Quốc
27600
 Vật lý
4.0
Trung Quốc
27600
 Số liệu thống kê
4.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học thông tin và tin học
4.0
Trung Quốc
27600
 Toán và Toán ứng dụng
4.0
Trung Quốc
27600
 tiếng Nhật
4.0
Trung Quốc
23600
  Tây Ban Nha
4.0
Trung Quốc
23600
  Pháp
4.0
Trung Quốc
23600
 tiếng Đức
4.0
Trung Quốc
23600
 tiếng Nga
4.0
Trung Quốc
23600
 Tiếng Anh
4.0
Trung Quốc
23600
 Giáo dục mầm non
4.0
Trung Quốc
23600
 Tâm lý học
4.0
Trung Quốc
23600
 Giáo dục
4.0
Trung Quốc
23600
 Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung Quốc
23600
 Kinh doanh điện tử
4.0
Trung Quốc
23600
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
4.0
Trung Quốc
27600
 Quản lý công vụ
4.0
Trung Quốc
23600
 Lao động và an sinh xã hội
4.0
Trung Quốc
23600
 Chính trị và hành chính công
4.0
Trung Quốc
23600
 Công tac xa hội
4.0
Trung Quốc
23600
 Chương trình cử nhân luật (LL.B)
4.0
Trung Quốc
23600
 Triết học
4.0
Trung Quốc
23600
 Giáo dục chính trị và tư tưởng
4.0
Trung Quốc
23600
 Di sản văn hóa
4.0
Trung Quốc
23600
 Khảo cổ học
4.0
Trung Quốc
23600
 Lịch sử thế giới
4.0
Trung Quốc
23600
 Lịch sử
4.0
Trung Quốc
23600
 Quản lý ngành văn hóa
4.0
Trung Quốc
23600
 Dạy tiếng Trung cho sinh viên quốc tế
4.0
Trung Quốc
23600
 Văn học Sân khấu Điện ảnh & Truyền hình
4.0
Trung Quốc
23600
 Thư ký
4.0
Trung Quốc
23600
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung Quốc
23600

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Thiết kế nghệ thuật
3.0
Trung Quốc
32000
 Nhảy
3.0
Trung Quốc
32000
 Âm nhạc
3.0
Trung Quốc
32000
 Khoa học thiết kế
3.0
Trung Quốc
32000
 Mỹ thuật
3.0
Trung Quốc
32000
 Quản lý công
3.0
Trung Quốc
27600
 Lý thuyết và công nghệ tin học quản lý công
3.0
Trung Quốc
27600
 An ninh xã hội
3.0
Trung Quốc
27600
 Kinh tế giáo dục và quản lý
3.0
Trung Quốc
27600
 Quản lý hành chính
3.0
Trung Quốc
27600
 Quản lý du lịch
3.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học & Công nghệ máy tính
3.0
Trung Quốc
31600
 Kỹ thuật vật liệu
3.0
Trung Quốc
31600
 Kỹ thuật phần mềm
3.0
Trung Quốc
31600
 Kỹ thuật về môi trường
3.0
Trung Quốc
31600
 Khoa học môi trường
3.0
Trung Quốc
31600
 Bản đồ và Kỹ thuật thông tin địa lý
3.0
Trung Quốc
31600
 Thủy văn và tài nguyên nước
3.0
Trung Quốc
31600
 Công nghệ ứng dụng thông minh
3.0
Trung Quốc
31600
  Hệ thống nhúng có độ tin cậy cao
3.0
Trung Quốc
31600
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Trung Quốc
31600
 Phần mềm máy tính và lý thuyết
3.0
Trung Quốc
31600
 Hệ thống thông tin và truyền thông
3.0
Trung Quốc
31600
 Vật lý và Hóa học
3.0
Trung Quốc
31600
 Công nghệ Giáo dục
3.0
Trung Quốc
31600
 Số liệu thống kê
3.0
Trung Quốc
31600
 Sinh thái học
3.0
Trung Quốc
31600
 Lịch sử Khoa học và Công nghệ
3.0
Trung Quốc
31600
 Sinh hóa và Sinh học phân tử
3.0
Tiếng Anh
31600
 Sinh học tế bào
3.0
Tiếng Anh
31600
 Di truyền học
3.0
Tiếng Anh
31600
 Vi trùng học
3.0
Tiếng Anh
31600
 Sinh lý
3.0
Tiếng Anh
31600
 Động vật học
3.0
Tiếng Anh
31600
 Thực vật học
3.0
Tiếng Anh
31600
 Địa chất Đệ tứ
3.0
Trung Quốc
31600
 Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý
3.0
Tiếng Anh
31600
 Địa lý con
3.0
Trung Quốc
31600
 Địa lý vật lý
3.0
Trung Quốc
31600
 Hóa học và vật lý của polyme
3.0
Trung Quốc
31600
 Hóa lý
3.0
Trung Quốc
31600
 Hóa học hữu cơ
3.0
Trung Quốc
31600
 Hóa phân tích
3.0
Trung Quốc
31600
 Hóa học vô cơ
3.0
Trung Quốc
31600
 Quang học
3.0
Trung Quốc
31600
 Vật lý vật chất cô đặc
3.0
Trung Quốc
31600
 Vật lý nguyên tử và phân tử
3.0
Trung Quốc
31600
 Lý thuyết vật lý
3.0
Trung Quốc
31600
  Toán học tính toán và công nghệ thông tin
3.0
Trung Quốc
31600
  Vật lý toán học
3.0
Trung Quốc
31600
  Giáo dục toán học
3.0
Trung Quốc
31600
 Ứng dụng toán học
3.0
Trung Quốc
31600
 Xác suất và thống kê toán học
3.0
Trung Quốc
31600
 Toán tính toán
3.0
Trung Quốc
31600
 Toán cơ bản
3.0
Trung Quốc
31600
 Di sản văn hóa và khảo cổ học
3.0
Trung Quốc
27600
 Lịch sử thế giới
3.0
Trung Quốc
27600
 Lịch sử Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Khảo cổ học và khảo cổ học
3.0
Trung Quốc
27600
 Bản dịch tiếng anh
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng trong ngoại ngữ
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ và văn học Đức
3.0
Trung Quốc
27600
 Pháp ngữ và văn học
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ và văn học Nga
3.0
Trung Quốc
27600
 ngôn ngữ Anh và Văn
3.0
Trung Quốc
27600
 Nghiên cứu clture
3.0
Trung Quốc
27600
  Phim và văn học
3.0
Trung Quốc
27600
 Công nghiệp văn hóa
3.0
Trung Quốc
27600
 Văn học so sánh và văn học thế giới
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ và văn học dân tộc Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại
3.0
Trung Quốc
27600
 Văn học cổ đại Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Nghiên cứu văn bản cổ điển Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Triết học Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
27600
 Lý thuyết văn học nghệ thuật
3.0
Trung Quốc
27600
 Dạy tiếng Trung cho sinh viên quốc tế
2.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học và Công nghệ Giáo dục
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục sức khỏe tâm thần
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục tiểu học
3.0
Trung Quốc
27600
 Công nghệ giáo dục hiện đại
3.0
Trung Quốc
31600
 Phòng giáo dục
3.0
Trung Quốc
27600
 Tâm lý học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
27600
  Tâm lý học phát triển và giáo dục
3.0
Trung Quốc
27600
 Tâm lý học cơ bản
3.0
Trung Quốc
27600
  Tổ chức Thanh niên và Trẻ em và Giáo dục Tư tưởng
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục tiểu học
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục đại học
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục mầm non
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục so sánh
3.0
Trung Quốc
27600
 Chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy
3.0
Trung Quốc
27600
 Nguyên tắc giáo dục
3.0
Trung Quốc
27600
 Giáo dục chính trị và tư tưởng
3.0
Trung Quốc
27600
 Chủ nghĩa Mác Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Lịch sử chủ nghĩa Mác
3.0
Trung Quốc
27600
 Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác
3.0
Trung Quốc
27600
 Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Lý luận chính trị
3.0
Trung Quốc
27600
 Luật dân sự và luật thương mại
3.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học
3.0
Trung Quốc
27600
 Luật Hiến pháp và Luật hành chính
3.0
Trung Quốc
27600
 Thuyết Juristal
3.0
Trung Quốc
27600
 Thống kê áp dụng
3.0
Trung Quốc
31600
 Triết lý của khoa học và công nghệ
3.0
Trung Quốc
27600
 Khoa học tôn giáo
3.0
Trung Quốc
27600
 Tính thẩm mỹ
3.0
Trung Quốc
27600
 Đạo đức
3.0
Trung Quốc
27600
 Hợp lý
3.0
Trung Quốc
27600
 Triết học nước ngoài
3.0
Trung Quốc
27600
 Triết học Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
27600
 Triết lý của chủ nghĩa Mác
3.0
Trung Quốc
27600

 

HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

thư viện

thư viện

thư viện

thư viện
THAM KHẢO THÊM: THÀNH PHỐ BẮC KINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.