TOP CÁC TRƯỜNG NGÀNH KINH TẾ (LÝ THUYẾT)

Trong ngành học này, có 66 trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc trao bằng Tiến sĩ, trong đó có 58 trường trong bảng xếp hạng. Một số trường có bằng Thạc sĩ cũng nằng trong danh sách. Có 155 tổ chức giáo dục đại học trong tổng số áp dụng cho bảng xếp hạng. (Lưu ý: Các trường có cùng cấp được sắp xếp theo trình tự theo mã của họ)

Phân loại Trường đại học
A + 10002 Đại học Nhân dân Trung Quốc
10246 Đại học Phúc Đán
A 10001 Đại học Bắc Kinh
10055 Đại học Nam Khai
A- 10027 Đại học Sư phạm Bắc Kinh
10284 Đại học Nam Kinh
10335 Đại học Chiết Giang
10486 Đại học Vũ Hán
10697 Đại học Tây Bắc
B + 10003 Đại học Thanh Hoa
10034 Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương
10183 Đại học Cát Lâm
10272 Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải
10384 Đại học Hạ Môn
10422 Đại học Sơn Đông
10487 Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung
10558 Đại học Tôn Trung Sơn
10651 Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam
B 10036 Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế
10140 Đại học Liêu Ninh
10173 Đại học Tài chính và Kinh tế Dongbei
10394 Đại học Sư phạm Phúc Kiến
10421 Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây
10520 Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam
10590 Đại học Thâm Quyến
10610 Đại học Tứ Xuyên
10673 Đại học Vân Nam
B- 10038 Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô
10200 Đại học Sư phạm Đông Bắc
10512 Đại học Hồ Bắc
10530 Đại học Tương Đàm
10532 Đại học Hồ Nam
10559 Đại học Tế Nam
10574 Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc
10718 Đại học Sư phạm Thiểm Tây
10755 Đại học Tân Cương
C + 10007 Viện Công nghệ Bắc Kinh
10052 Đại học dân tộc Trung Quốc
10053 Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc
10070 Đại học Tài chính và Kinh tế Thiên Tân
10075 Đại học Hà Bắc
10125 Đại học Tài chính và Kinh tế Sơn Tây
10269 Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc
10327 Đại học Tài chính và Kinh tế Nam Kinh
10485 Đại học Hà Nam
10542 Đại học Sư phạm Hồ Nam
C 10108 Đại học Sơn Tây
10207 Đại học Tài chính và Kinh tế Cát Lâm
10212 Đại học Hắc Long Giang
10357 Đại học An Huy
10456 Đại học Tài chính Kinh tế Sơn Đông
10511 Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc
10611 Đại học Trùng Khánh
10636 Đại học Sư phạm Tứ Xuyên
11065 Đại học Thanh Đảo
11482 Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang
C- 10011 Đại học Công nghệ và Kinh doanh Bắc Kinh
Đại học 10280 Thượng Hải
10689 Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
10698 Đại học Giao thông Tây An
10730 Đại học Lan Châu
10741 Đại học Tài chính và Kinh tế Lan Châu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *