BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỈNH VÂN NAM (NĂM 2021)

BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỈNH VÂN NAM (NĂM 2021)

 

 

RANK TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ
1 Yunnan University

(云南大学 – Đại học Vân Nam)

Côn Minh
2 Yunnan Normal University

(云南师范大学 – Đại học Sư phạm Vân Nam)

Côn Minh
3 Kunming University of Science and Technology

(昆明理工大学 – Đại học Khoa học Công nghệ Côn Minh)

Côn Minh
4 Yunnan Agricultural University

(云南农业大学 – Đại học Nông nghiệp Vân Nam)

Côn Minh
5 Dali University

(大理大学 – Đại học Đại lý)

Đại Lý
7 Yunnan University of Traditional Chinese Medicine

(云南中医学院 – Đại học Trung y Vân Nam)

Côn Minh
6 Yunnan Minzu University

(云南民族大学 – Đại học Dân tộc Vân Nam)

Côn Minh
9 Chuxiong Normal University

(楚雄师范学院 – Học viện Sư phạm Sở Hùng)

Sở Hùng
8 Southwest Forestry University

(西南林业大学 – Đại học Lâm nghiệp Tây Nam)

Côn Minh
10 Honghe University

(红河学院 – Học viện Hồng Hà)

Mông Tự
12 Baoshan University

(保山学院 – Học viện Bảo Sơn)

Bảo Sơn
13 Yunnan Arts University

(云南艺术学院 – Học viện Nghệ Thuật Vân Nam)

Côn Minh
11 Kunming Medical University

(昆明医科大学 – Đại học Y Côn Minh)

Côn Minh
14 Kunming University

(昆明学院 – Học viện Côn Minh)

Côn Minh
15 Wenshan University

(文山学院 – Học viện Văn Sơn)

Văn Sơn
17 Qujing Normal University

(曲靖师范学院 – Học viện Sư phạm Khúc Tĩnh)

Khúc Tĩnh
16 Yuxi Normal University

(玉溪师范学院 – Học viện Sư phạm Ngọc Khê)

Ngọc Khê
19 Puer University

(普洱学院 – Học viện Phổ Nhĩ)

Phổ Nhĩ
20 Yunnan Technology and Business University

(云南工商学院 – Học viện Công Thương Vân Nam)

Côn Minh
21 West Yunnan University of Applied Sciences

(滇西应用技术大学 – Đại học Ứng dụng Kỹ thuật Điền Tây)

Đại Lý
22 Zhaotong University

(昭通学院 – Học viện Chiều Thông)

Chiều Thông
18 Yunnan University of Finance and Economics

(云南财经大学 – Đại học Tài chính Vân Nam)

Côn Minh
23 Yunnan College of Business Management

(云南经济管理学院 – Học viện Quản lý Kinh tế Vân Nam)

Côn Minh
Un West Yunnan University

(滇西科技师范学院 – Học viện Sư phạm Kỹ thuật Điền Tây)

Lâm Thương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.