Cơ hội việc làm khi học tại trường Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh)

 

Cơ hội việc làm khi học tại trường Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh)

Đại học Dầu khí Bắc Kinh là một trường đại học mang trong mình một sắc màu vô cùng độc đáo và mới mẻ. Sụ độc đáo và mới mẻ ấy bắt nguồn từ hai chuyên ngành hàng đầu của trường đó là Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất, Kĩ thuật dầu khí và khí tự nhiên, hai chuyên ngành này được bộ Giáo dục Trung Quốc đánh giá rất cao. Đặc điểm của Đại học dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) đó là tỉ lệ sinh viên chính quy và nghiên cứu sinh là 1:1 và điểm thi đại học khu vực Bắc Kinh cũng cao hơn một cách rõ rệt so với khu vực Hoa Đông.

Năm 2020 Đại học dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) nhìn chung chất lượng sinh viên tốt nghiệp đều khá tốt, ngoài những sinh viên ngoài tỉnh, số lượng sinh viên trong tỉnh lên đến hơn 10000 sinh viên.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2020 của Đại học dầu khí Trung Quốc có 4023 người trong đó sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy có 1925 người, nghiên cứu sinh thạc sĩ có 1891 người, nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ có 207 người. Số lương sinh viên tốt nghiệp mỗi năm ổn định và có xu hướng tăng nhẹ theo mỗi năm.

Sinh viên đại học dầu khí Trung Quốc đến từ 31 tỉnh khác nhau, số lượng sinh viên tốt nghiệp đứng đầu là ba tỉnh Tân Cương (126 người), Hà Bắc (125 người) và Bắc Kinh (117 người).

Khoá tốt nghiệp năm 2020 của trường cơ hội việc làm lên đến 94.68%, trong đó cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ đại học lên đến 92.42%,  nghiên cứu sinh 96.67%.

Đại học dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) năm 2020 số lượng sinh viên chọn học lên sau đại học tại Trung Quốc lên đến 835 người (trong đó số người học bằng kép có 9 người). Sinh viên đại học dầu khí Trung Quốc ra nước ngoài du học 123 người, tỷ lệ ra nước ngoài 6,39%, địa điểm chủ yếu là Anh (45 người) và Mỹ (26 người).

Các doanh nghiệp mà sinh viên đại học dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) chọn chủ yếu làm việc cho các doanh nghiệp khác, còn lại số ít chọn các doanh nghiệp nhà nước; sự lựa chọn của nghiên cứu sinh lại ngược lại với sinh viên chính quy, chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước.

Có thể thấy được cơ hội việc làm của sinh viên đại học Dầu khí Trung Quốc là vô cùng cao, đây có thể sẽ là sự lựa chọn không tồi dành cho bạn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *