ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CHIẾT GIANG – CHIẾT GIANG

Tiền thân của Đại học Bách khoa Chiết Giang là Trung tâm Nghề trồng trọt, được thành lập vào năm 1897 bởi Lin Qi – Bí thư của Hàng Châu, thực hiện để cứu công nghiệp quốc gia .

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Bách Khoa Chiết Giang

Tên tiếng Anh: Zhejiang Sci- Tech University

Tên tiếng Trung: 浙江理工大学

Trang web trường tiếng Trung:  http://www.zstu.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 杭州下沙高教园区2号大街928号

                         Đại học Bách Khoa Chiết Giang

  1. Lịch sử

Tiền thân của Đại học Bách khoa Chiết Giang là Trung tâm Nghề trồng trọt, được thành lập vào năm 1897 bởi Lin Qi – Bí thư của Hàng Châu,  thực hiện để cứu công nghiệp quốc gia . Năm 1908 , do những thành tựu nổi bật trong việc điều hành một trường học, ông đã được chính quyền nhà Thanh đề bạt lên chức vụ cao hơn.

  1. Diện tích
Đại học Bách Khoa Chiết Giang có lịch sử lâu đời về các trường đang hoạt động. Trường nằm ở thành phố lịch sử và văn hóa – Hàng Châu, có diện tích hơn 2.100 mẫu Anh.
  1. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên

Trường có một đội ngũ giảng viên hùng hậu và hiện có hơn 2.000 giảng viên, bao gồm hơn 880 phó giáo sư trở lên, và hơn 260 danh hiệu cao cấp .

  1. Quan hệ quốc tế

Trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 100 tổ chức nghiên cứu khoa học và giáo dục ở hơn 20 quốc gia và khu vực. Trường đã thành lập hai Học viện Khổng Tử với Đại học Mauritius và Đại học Suriname, và giáo dục của sinh viên nước ngoài  phát triển nhanh chóng.

            5. Đào tạo 

A. Hệ Đại Học

NGÀNH HỌC THỜI GIAN (NĂM) NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Giao tiếp 4.0  Trung Quốc 16000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc 4.0  Trung Quốc 16000
 Tiếng Anh 4.0  Trung Quốc 16000
 tiếng Nhật 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản lý công ích 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản trị 4.0  Trung Quốc 16000
 công tac xa hội 4.0  Trung Quốc 16000
 Luật học 4.0  Trung Quốc 16000
 Thống kê kinh tế 4.0  Trung Quốc 16000
 tài chính 4.0  Trung Quốc 16000
kinh tế quốc tế và thương mại 4.0 Tiếng Anh 16000
 kinh tế quốc tế và thương mại 4.0  Trung Quốc 16000
 Kế toán 4.0  Trung Quốc 16000
 tiếp thị 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin 4.0  Trung Quốc 16000
Quản lý kinh doanh 4.0 Tiếng Anh 16000
 Quản lý kinh doanh 4.0  Trung Quốc 16000
 Thương mại điện tử 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản trị nhân sự 4.0  Trung Quốc 16000
 Kinh tế học 4.0  Trung Quốc 16000
 Kỹ thuật đóng gói 4.0  Trung Quốc 18000
 Thiết kế sản phẩm 4.0  Trung Quốc 22000
 Thiết kế môi trường 4.0  Trung Quốc 22000
 Hình ảnh Thiết kế truyền thông 4.0  Trung Quốc 22000
 Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số 4.0  Trung Quốc 22000
 Mỹ thuật (minh họa thương mại) 4.0  Trung Quốc 22000
 Hoạt hình 4.0  Trung Quốc 22000
 kiểu dáng công nghiệp 4.0  Trung Quốc 18000
 Công nghệ phát triển tài nguyên biển 4.0  Trung Quốc 18000
 Dược sinh học 4.0  Trung Quốc 18000
Công nghệ sinh học 4.0 Tiếng Anh 18000
 Công nghệ sinh học 4.0  Trung Quốc 18000
 phong cảnh khu vườn 4.0  Trung Quốc 18000
 Xây dựng kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng 4.0  Trung Quốc 18000
 Quản lý kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 18000
 ngành kiến ​​trúc 5.0  Trung Quốc 18000
 công trình dân dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Truyền thông kỹ thuật số và công nghệ 4.0  Trung Quốc 18000
 Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật thông tin điện tử 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật truyền thông 4.0  Trung Quốc 18000
khoa học máy tính và công nghệ 4.0 Tiếng Anh 18000
 khoa học máy tính và công nghệ 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật liệu chế biến và kỹ thuật điều khiển 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật điện và tự động hóa 4.0  Trung Quốc 18000
 kỹ thuật cơ điện tử 4.0  Trung Quốc 18000
 Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển 4.0  Trung Quốc 18000
 Công cụ đo lường và kiểm soát 4.0  Trung Quốc 18000
 tự động hóa 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật công nghiệp 4.0  Trung Quốc 18000
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa 4.0 Tiếng Anh 18000
 Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa 4.0  Trung Quốc 18000
 Thiết kế sản phẩm (Thiết kế nghệ thuật dệt may) 4.0  Trung Quốc 22000
 Hiệu suất 4.0  Trung Quốc 22000
 Thiết kế quần áo và may mặc 4.0  Trung Quốc 22000
thiết kế thời trang và kỹ thuật 4.0 Tiếng Anh 18000
 thiết kế thời trang và kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật liệu và kỹ thuật không dệt 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật ánh sáng 4.0  Trung Quốc 18000
 Tài liệu khoa học và kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật dệt 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật liệu và thiết bị năng lượng mới 4.0  Trung Quốc 18000
 vật liệu hóa học 4.0  Trung Quốc 18000
 Khoa học thông tin và tin học 4.0  Trung Quốc 18000
 Tâm lý học ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Hóa học ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật lý ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Toán và Toán ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Giao tiếp 4.0  Trung Quốc 16000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc 4.0  Trung Quốc 16000
 Tiếng Anh 4.0  Trung Quốc 16000
 tiếng Nhật 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản lý công ích 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản trị 4.0  Trung Quốc 16000
 công tac xa hội 4.0  Trung Quốc 16000
 Luật học 4.0  Trung Quốc 16000
 Thống kê kinh tế 4.0  Trung Quốc 16000
 tài chính 4.0  Trung Quốc 16000
kinh tế quốc tế và thương mại 4.0 Tiếng Anh 16000
 kinh tế quốc tế và thương mại 4.0  Trung Quốc 16000
 Kế toán 4.0  Trung Quốc 16000
 tiếp thị 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin 4.0  Trung Quốc 16000
Quản lý kinh doanh 4.0 Tiếng Anh 16000
 Quản lý kinh doanh 4.0  Trung Quốc 16000
 Thương mại điện tử 4.0  Trung Quốc 16000
 Quản trị nhân sự 4.0  Trung Quốc 16000
 Kinh tế học 4.0  Trung Quốc 16000
 Kỹ thuật đóng gói 4.0  Trung Quốc 18000
 Thiết kế sản phẩm 4.0  Trung Quốc 22000
 Thiết kế môi trường 4.0  Trung Quốc 22000
 Hình ảnh Thiết kế truyền thông 4.0  Trung Quốc 22000
 Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số 4.0  Trung Quốc 22000
 Mỹ thuật (minh họa thương mại) 4.0  Trung Quốc 22000
 Hoạt hình 4.0  Trung Quốc 22000
 kiểu dáng công nghiệp 4.0  Trung Quốc 18000
 Công nghệ phát triển tài nguyên biển 4.0  Trung Quốc 18000
 Dược sinh học 4.0  Trung Quốc 18000
Công nghệ sinh học 4.0 Tiếng Anh 18000
 Công nghệ sinh học 4.0  Trung Quốc 18000
 phong cảnh khu vườn 4.0  Trung Quốc 18000
 Xây dựng kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng 4.0  Trung Quốc 18000
 Quản lý kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 18000
 ngành kiến ​​trúc 5.0  Trung Quốc 18000
 công trình dân dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Truyền thông kỹ thuật số và công nghệ 4.0  Trung Quốc 18000
 Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật thông tin điện tử 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật truyền thông 4.0  Trung Quốc 18000
khoa học máy tính và công nghệ 4.0 Tiếng Anh 18000
 khoa học máy tính và công nghệ 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật liệu chế biến và kỹ thuật điều khiển 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật điện và tự động hóa 4.0  Trung Quốc 18000
 kỹ thuật cơ điện tử 4.0  Trung Quốc 18000
 Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển 4.0  Trung Quốc 18000
 Công cụ đo lường và kiểm soát 4.0  Trung Quốc 18000
 tự động hóa 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật công nghiệp 4.0  Trung Quốc 18000
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa 4.0 Tiếng Anh 18000
 Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa 4.0  Trung Quốc 18000
 Thiết kế sản phẩm (Thiết kế nghệ thuật dệt may) 4.0  Trung Quốc 22000
 Hiệu suất 4.0  Trung Quốc 22000
 Thiết kế quần áo và may mặc 4.0  Trung Quốc 22000
thiết kế thời trang và kỹ thuật 4.0 Tiếng Anh 18000
 thiết kế thời trang và kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật liệu và kỹ thuật không dệt 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật ánh sáng 4.0  Trung Quốc 18000
 Tài liệu khoa học và kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật dệt 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật liệu và thiết bị năng lượng mới 4.0  Trung Quốc 18000
 vật liệu hóa học 4.0  Trung Quốc 18000
 Khoa học thông tin và tin học 4.0  Trung Quốc 18000
 Tâm lý học ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Hóa học ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Vật lý ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000
 Toán và Toán ứng dụng 4.0  Trung Quốc 18000

 

B. Hệ thạc sĩ

 

NGÀNH HỌC THỜI GIAN

(NĂM)

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Xây dựng kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng 3.0  Trung Quốc 25000
 Quản lý dự án 3.0  Trung Quốc 25000
 Kết cấu và kỹ thuật địa kỹ thuật 3.0  Trung Quốc 25000
 Thiết kế và quy hoạch kiến ​​trúc cảnh quan 3.0  Trung Quốc 25000
 Thiết kế kiến ​​trúc và lý thuyết của nó 3.0  Trung Quốc 25000
 Thiết kế mỹ thuật 3.0  Trung Quốc 25000
 nghệ thuật 3.0  Trung Quốc 25000
 Thiết kế 3.0  Trung Quốc 25000
 Mỹ thuật 3.0  Trung Quốc 25000
 Lý thuyết nghệ thuật 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật thiết kế công nghiệp 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật dệt 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật dệt 3.0  Trung Quốc 25000
 thiết kế thời trang và kỹ thuật 3.0 Tiếng Anh 25000
 thiết kế thời trang và kỹ thuật 3.0  Trung Quốc 25000
 Công nghệ điều khiển máy tính 3.0  Trung Quốc 25000
 Đồ họa máy tính và thiết kế hỗ trợ 3.0  Trung Quốc 25000
 Mạng máy tính và bảo mật thông tin 3.0  Trung Quốc 25000
 Tầm nhìn máy tính và nhận dạng mẫu 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật phần mềm tên miền 3.0  Trung Quốc 25000
 Lý thuyết và phương pháp kỹ thuật phần mềm 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật dịch vụ phần mềm 3.0  Trung Quốc 25000
 Công nghệ kỹ thuật phần mềm 3.0  Trung Quốc 25000
 Công nghệ ứng dụng máy tính 3.0 Tiếng Anh 25000
 Công nghệ ứng dụng máy tính 3.0  Trung Quốc 25000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết 3.0 Tiếng Anh 25000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết 3.0  Trung Quốc 25000
 Kiến trúc máy tính 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kiến trúc máy tính 3.0  Trung Quốc 25000
 Hệ thống thông tin 3.0  Trung Quốc 25000
 Xử lý video kỹ thuật số 3.0  Trung Quốc 25000
 Xử lý thông tin thông minh 3.0  Trung Quốc 25000
 Xử lý thông tin đa phương tiện 3.0  Trung Quốc 25000
 Thiết kế dệt may 3.0 Tiếng Anh 25000
 Hóa học dệt và nhuộm và hoàn thiện kỹ thuật 3.0 Tiếng Anh 25000
 Vật liệu dệt 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật dệt 3.0 Tiếng Anh 25000
 Vật lý và Hóa học 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật chế biến vật liệu 3.0 Tiếng Anh 25000
 Khoa học vật liệu 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật công nghiệp 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật điện 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật điện 3.0  Trung Quốc 25000
 Máy móc và kỹ thuật chất lỏng 3.0 Tiếng Anh 25000
 Máy móc và kỹ thuật chất lỏng 3.0  Trung Quốc 25000
 Công cụ đo lường và kiểm tra 3.0  Trung Quốc 25000
 Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật hệ thống 3.0  Trung Quốc 25000
 Công nghệ phát hiện và tự động hóa 3.0  Trung Quốc 25000
 Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển 3.0  Trung Quốc 25000
 Máy móc chất lỏng 3.0 Tiếng Anh 25000
 Máy móc chất lỏng 3.0  Trung Quốc 25000
 Máy móc và điều khiển chính xác 3.0  Trung Quốc 25000
 Thiết kế cơ khí và lý thuyết 3.0  Trung Quốc 25000
 kỹ thuật cơ điện tử 3.0  Trung Quốc 25000
 Sản xuất cơ khí và tự động hóa 3.0  Trung Quốc 25000
 Nhà máy kinh tế đặc biệt 3.0  Trung Quốc 25000
 Sinh thái cây thuốc 3.0  Trung Quốc 25000
 Sinh thái vi sinh vật 3.0  Trung Quốc 25000
 Dược sinh học 3.0 Tiếng Anh 25000
 Dược sinh học 3.0  Trung Quốc 25000
 Tin sinh học 3.0 Tiếng Anh 25000
 Tin sinh học 3.0  Trung Quốc 25000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử 3.0 Tiếng Anh 25000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử 3.0  Trung Quốc 25000
 Sinh học tế bào 3.0 Tiếng Anh 25000
 Sinh học tế bào 3.0  Trung Quốc 25000
 vi trùng học 3.0 Tiếng Anh 25000
 vi trùng học 3.0  Trung Quốc 25000
 thực vật học 3.0 Tiếng Anh 25000
 thực vật học 3.0  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật hóa học 3.0 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật hóa học 3.0  Trung Quốc 25000
 Hóa học ứng dụng 3.0 Tiếng Anh 25000
 Hóa học ứng dụng 3.0  Trung Quốc 25000
 Hóa học và vật lý polymer 3.0 Tiếng Anh 25000
 Hóa học và vật lý polymer 3.0  Trung Quốc 25000
 Hóa học hữu cơ 3.0 Tiếng Anh 25000
 Hóa học hữu cơ 3.0  Trung Quốc 25000
 hóa phân tích 3.0 Tiếng Anh 25000
 hóa phân tích 3.0  Trung Quốc 25000
 hóa học vô cơ 3.0 Tiếng Anh 25000
 hóa học vô cơ 3.0  Trung Quốc 25000
 Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học 3.0 Tiếng Anh 25000
 Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học 3.0  Trung Quốc 25000
 ứng dụng toán học 3.0 Tiếng Anh 25000
 ứng dụng toán học 3.0  Trung Quốc 25000
 Toán tính toán 3.0 Tiếng Anh 25000
 Toán tính toán 3.0  Trung Quốc 25000
 toán học cơ bản 3.0 Tiếng Anh 25000
 toán học cơ bản 3.0  Trung Quốc 25000
 Tâm lý học ứng dụng 3.0 Tiếng Anh 25000
 Tâm lý học ứng dụng 3.0  Trung Quốc 25000
 Luật (Luật) 3.0  Trung Quốc 25000
 Luật (bất hợp pháp) 3.0  Trung Quốc 25000
 Luật và kinh tế 3.0  Trung Quốc 25000
 Quản lý kinh doanh 3.0 Tiếng Anh 25000
 Quản lý kinh doanh 3.0  Trung Quốc 25000
 Quản lý bất động sản 3.0  Trung Quốc 25000
 Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng 3.0  Trung Quốc 25000
 Quản lý dự án 3.0  Trung Quốc 25000
 Hệ thống thông tin và quản lý kiến ​​thức 3.0  Trung Quốc 25000
 Thương mại điện tử 3.0  Trung Quốc 25000
 Quản lý công nghệ và đổi mới 3.0  Trung Quốc 25000
 Thống kê toán học và xử lý dữ liệu lớn 3.0  Trung Quốc 25000
 Thống kê tài chính và bảo hiểm Actuarial 3.0  Trung Quốc 25000
 Thống kê kinh tế và ứng dụng 3.0  Trung Quốc 25000
 tài chính 3.0  Trung Quốc 25000
 Thương mại quốc tế 3.0 Tiếng Anh 25000
 Thương mại quốc tế 3.0  Trung Quốc 25000
 Kinh tế sinh thái 3.0  Trung Quốc 25000
 Kinh tế công nghiệp 3.0  Trung Quốc 25000
 Kinh tế khu vực 3.0  Trung Quốc 25000
 Xây dựng kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng 2,5  Trung Quốc 25000
 Quản lý dự án 2,5  Trung Quốc 25000
 Kết cấu và kỹ thuật địa kỹ thuật 2,5  Trung Quốc 25000
 Thiết kế và quy hoạch kiến ​​trúc cảnh quan 2,5  Trung Quốc 25000
 Thiết kế kiến ​​trúc và lý thuyết của nó 2,5  Trung Quốc 25000
 Thiết kế mỹ thuật 2,5  Trung Quốc 25000
 nghệ thuật 2,5  Trung Quốc 25000
 Thiết kế 2,5  Trung Quốc 25000
 Mỹ thuật 2,5  Trung Quốc 25000
 Lý thuyết nghệ thuật 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật thiết kế công nghiệp 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật dệt 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật dệt 2,5  Trung Quốc 25000
 thiết kế thời trang và kỹ thuật 2,5 Tiếng Anh 25000
 thiết kế thời trang và kỹ thuật 2,5  Trung Quốc 25000
 Công nghệ điều khiển máy tính 2,5  Trung Quốc 25000
 Đồ họa máy tính và thiết kế hỗ trợ 2,5  Trung Quốc 25000
 Mạng máy tính và bảo mật thông tin 2,5  Trung Quốc 25000
 Tầm nhìn máy tính và nhận dạng mẫu 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật phần mềm tên miền 2,5  Trung Quốc 25000
 Lý thuyết và phương pháp kỹ thuật phần mềm 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật dịch vụ phần mềm 2,5  Trung Quốc 25000
 Công nghệ kỹ thuật phần mềm 2,5  Trung Quốc 25000
 Công nghệ ứng dụng máy tính 2,5 Tiếng Anh 25000
 Công nghệ ứng dụng máy tính 2,5  Trung Quốc 25000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết 2,5 Tiếng Anh 25000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết 2,5  Trung Quốc 25000
 Kiến trúc máy tính 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kiến trúc máy tính 2,5  Trung Quốc 25000
 Hệ thống thông tin 2,5  Trung Quốc 25000
 Xử lý video kỹ thuật số 2,5  Trung Quốc 25000
 Xử lý thông tin thông minh 2,5  Trung Quốc 25000
 Xử lý thông tin đa phương tiện 2,5  Trung Quốc 25000
 Thiết kế dệt may 2,5 Tiếng Anh 25000
 Hóa học dệt và nhuộm và hoàn thiện kỹ thuật 2,5 Tiếng Anh 25000
 Vật liệu dệt 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật dệt 2,5 Tiếng Anh 25000
 Vật lý và Hóa học 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật chế biến vật liệu 2,5 Tiếng Anh 25000
 Khoa học vật liệu 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật công nghiệp 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật điện 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật điện 2,5  Trung Quốc 25000
 Máy móc và kỹ thuật chất lỏng 2,5 Tiếng Anh 25000
 Máy móc và kỹ thuật chất lỏng 2,5  Trung Quốc 25000
 Công cụ đo lường và kiểm tra 2,5  Trung Quốc 25000
 Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật hệ thống 2,5  Trung Quốc 25000
 Công nghệ phát hiện và tự động hóa 2,5  Trung Quốc 25000
 Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển 2,5  Trung Quốc 25000
 Máy móc chất lỏng 2,5 Tiếng Anh 25000
 Máy móc chất lỏng 2,5  Trung Quốc 25000
 Máy móc và điều khiển chính xác 2,5  Trung Quốc 25000
 Thiết kế cơ khí và lý thuyết 2,5  Trung Quốc 25000
 kỹ thuật cơ điện tử 2,5  Trung Quốc 25000
 Sản xuất cơ khí và tự động hóa 2,5  Trung Quốc 25000
 Nhà máy kinh tế đặc biệt 2,5  Trung Quốc 25000
 Sinh thái cây thuốc 2,5  Trung Quốc 25000
 Sinh thái vi sinh vật 2,5  Trung Quốc 25000
 Dược sinh học 2,5 Tiếng Anh 25000
 Dược sinh học 2,5  Trung Quốc 25000
 Tin sinh học 2,5 Tiếng Anh 25000
 Tin sinh học 2,5  Trung Quốc 25000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử 2,5 Tiếng Anh 25000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử 2,5  Trung Quốc 25000
 Sinh học tế bào 2,5 Tiếng Anh 25000
 Sinh học tế bào 2,5  Trung Quốc 25000
 vi trùng học 2,5 Tiếng Anh 25000
 vi trùng học 2,5  Trung Quốc 25000
 thực vật học 2,5 Tiếng Anh 25000
 thực vật học 2,5  Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật hóa học 2,5 Tiếng Anh 25000
 Kỹ thuật hóa học 2,5  Trung Quốc 25000
 Hóa học ứng dụng 2,5 Tiếng Anh 25000
 Hóa học ứng dụng 2,5  Trung Quốc 25000
 Hóa học và vật lý polymer 2,5 Tiếng Anh 25000
 Hóa học và vật lý polymer 2,5  Trung Quốc 25000
 Hóa học hữu cơ 2,5 Tiếng Anh 25000
 Hóa học hữu cơ 2,5  Trung Quốc 25000
 hóa phân tích 2,5 Tiếng Anh 25000
 hóa phân tích 2,5  Trung Quốc 25000
 hóa học vô cơ 2,5 Tiếng Anh 25000
 hóa học vô cơ 2,5  Trung Quốc 25000
 Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học 2,5 Tiếng Anh 25000
 Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học 2,5  Trung Quốc 25000
 ứng dụng toán học 2,5 Tiếng Anh 25000
 ứng dụng toán học 2,5  Trung Quốc 25000
 Toán tính toán 2,5 Tiếng Anh 25000
 Toán tính toán 2,5  Trung Quốc 25000
 toán học cơ bản 2,5 Tiếng Anh 25000
 toán học cơ bản 2,5  Trung Quốc 25000
 Tâm lý học ứng dụng 2,5 Tiếng Anh 25000
 Tâm lý học ứng dụng 2,5  Trung Quốc 25000
 Luật (Luật) 2,5  Trung Quốc 25000
 Luật (bất hợp pháp) 2,5  Trung Quốc 25000
 Luật và kinh tế 2,5  Trung Quốc 25000
 Quản lý kinh doanh 2,5 Tiếng Anh 25000
 Quản lý kinh doanh 2,5  Trung Quốc 25000
 Quản lý bất động sản 2,5  Trung Quốc 25000
 Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng 2,5  Trung Quốc 25000
 Quản lý dự án 2,5  Trung Quốc 25000
 Hệ thống thông tin và quản lý kiến ​​thức 2,5  Trung Quốc 25000
 Thương mại điện tử 2,5  Trung Quốc 25000
 Quản lý công nghệ và đổi mới 2,5  Trung Quốc 25000
 Thống kê toán học và xử lý dữ liệu lớn 2,5  Trung Quốc 25000
 Thống kê tài chính và bảo hiểm Actuarial 2,5  Trung Quốc 25000
 Thống kê kinh tế và ứng dụng 2,5  Trung Quốc 25000
 tài chính 2,5  Trung Quốc 25000
 Thương mại quốc tế 2,5 Tiếng Anh 25000
 Thương mại quốc tế 2,5  Trung Quốc 25000
 Kinh tế sinh thái 2,5  Trung Quốc 25000
 Kinh tế công nghiệp 2,5  Trung Quốc 25000
 Kinh tế khu vực 2,5  Trung Quốc 25000

HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

 

 

THAM KHẢO THÊM: TỈNH CHIẾT GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *