ĐẠI HỌC HẢI NAM – HẢI NAM

Trường đại học Hải Nam ban đầu được thành lập vào năm 1983. Đây là một trường đại học trọng điểm của tỉnh. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2007, Bộ Giáo dục đã phê chuẩn việc sáp nhập Đại học Nông nghiệp Nhiệt đới Nam Trung Quốc (SCUTA) và Đại học Hải Nam sáp nhập thành một trường duy nhất giữ tên Đại học Hải Nam.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Hải Nam

Tên tiếng Anh: Hainan University

Tên tiếng Trung: 海南大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.hainanu.edu.cn/index.shtml

Địa chỉ tiếng Trung: 海南省海口市人民大道58号

ĐẠI HỌC HẢI NAM

  1. Lịch sử

Trường đại học Hải Nam ban đầu được thành lập vào năm 1983. Đây là một trường đại học trọng điểm của tỉnh. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2007, Bộ Giáo dục đã phê chuẩn việc sáp nhập Đại học Nông nghiệp Nhiệt đới Nam Trung Quốc (SCUTA) và Đại học Hải Nam sáp nhập thành một trường duy nhất giữ tên Đại học Hải Nam.

  1. Diện tích

Đại học Hải Nam bao gồm ba cơ sở, với tổng diện tích 741 mẫu Anh (3,00 km 2 ):

Cơ sở Haidian là cơ sở chính và nằm trên đảo Haidian ở Hải Khẩu . Có ba cổng chính: Cổng phía đông, nằm trên Renmin Dadao, cổng phía bắc, nằm trên Vô Tích Lu, và cổng phía nam, nằm ở San Xi Lu.

Cơ sở Chengxi nằm ở quận Chengxi của Hải Khẩu .

Cơ sở Đan Châu nằm ở thành phố Đan Châu .

  1. Đào tạo

Đại học Hải Nam có 4 cơ sở. Có trụ sở tại Hải Nam, với tầm nhìn về cả nước và Đông Nam Á, đặc trưng vùng nhiệt đới, biển, du lịch và kinh tế đặc biệt, Đại học Hải Nam cung cấp 10 loại ngành học bao gồm: Triết học, Kinh tế, Khoa học Luật, Nghệ thuật tự do, Kỹ thuật Khoa học, Nông nghiệp , Kỹ thuật, Quản lý và Mỹ thuật. Đại học Hải Nam đã thành lập hợp tác với 166 trường đại học đối tác và tổ chức nghiên cứu từ 34 quốc gia và khu vực trong trao đổi học tập, nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên và thực tập sinh viên.

  1. Quan hệ quốc tế

Trong những năm gần đây, Đại học Hải Nam đã phát triển giáo dục rất nhiều cho sinh viên quốc tế và được ủy quyền cấp Học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Học viện Khổng Tử và Học bổng Sinh viên Quốc tế của Chính phủ tỉnh Hải Nam cho sinh viên quốc tế. Nó cung cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế.

5. Đào tạo

A. Hệ đại học

NGÀNH HỌC THỜI GIAN (NĂM) NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Quản lý du lịch 4.0  Trung Quốc 14850
 kinh tế quốc tế và thương mại 4.0  Trung Quốc 14850
 Tiếng Trung Quốc 4.0  Trung Quốc 14850

B. Hệ thạc sỹ

NGÀNH HỌC THỜI GIAN

(NĂM)

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Trồng trọt và canh tác 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp 3.0  Trung Quốc 16500
 Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật (Vật liệu lưu trữ năng lượng) 3.0  Trung Quốc 16500
 Thương mại quốc tế 3.0  Trung Quốc 16500
 Chế biến và an toàn thực phẩm (Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Chế biến và an toàn thực phẩm (chiết xuất và ứng dụng các thành phần thực phẩm chức năng) 3.0  Trung Quốc 16500
 Chế biến và an toàn thực phẩm (bảo quản và chế biến các sản phẩm thủy sản nhiệt đới) 3.0  Trung Quốc 16500
 Chế biến và an toàn thực phẩm (Lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thực phẩm (Công nghệ sinh học thực phẩm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thực phẩm (Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thực phẩm (Kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thực phẩm (Kỹ thuật chế biến và lưu trữ thực phẩm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm (Chất lượng và An toàn Thực phẩm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Kỹ thuật chế biến và lưu trữ thủy sản) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Kỹ thuật chế biến và lưu trữ nông sản) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Khoa học thực phẩm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Lý thuyết chính trị (Nghiên cứu về quan hệ quốc tế và bảo vệ quyền và lợi ích ở Biển Đông) 3.0  Trung Quốc 16500
 Lý thuyết chính trị (hệ thống chính trị Trung Quốc đương đại và đổi mới cơ chế hệ thống quản lý chính phủ) 3.0  Trung Quốc 16500
 Lý thuyết chính trị (Lý thuyết chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc và hiện đại hóa xã hội Hải Nam) 3.0  Trung Quốc 16500
 Lý luận chính trị (Lý luận chính trị và Quản trị công) 3.0  Trung Quốc 16500
 Hành chính công (Chiến lược và quản lý Biển Đông) 3.0  Trung Quốc 16500
 Hành chính công (Kinh tế giáo dục và quản lý) 3.0  Trung Quốc 16500
 Hành chính công (An sinh xã hội) 3.0  Trung Quốc 16500
 Hành chính công (Quản lý tài nguyên đất) 3.0  Trung Quốc 16500
 Hành chính công (Hành chính) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật Địa kỹ thuật) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai) 3.0  Trung Quốc 16500
 Xây dựng dân dụng (Xây dựng và quản lý xây dựng) 3.0  Trung Quốc 16500
 Xây dựng dân dụng (Kỹ thuật cầu và đường hầm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Xây dựng dân dụng (Kỹ thuật kết cấu) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật phần mềm (Bảo mật hệ thống thông tin) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật phần mềm (Kỹ thuật dịch vụ phần mềm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật phần mềm (Quản lý kỹ thuật phần mềm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ kỹ thuật phần mềm) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Hệ thống đo lường điện tử) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Hệ thống nhúng và thông minh) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Công nghệ xử lý tín hiệu và thông tin) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Hệ thống thông tin và truyền thông) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Lý thuyết và ứng dụng truyền thông biển) 3.0  Trung Quốc 16500
 Bảo mật không gian mạng (Khai thác dữ liệu và bảo mật đa phương tiện) 3.0  Trung Quốc 16500
 Bảo mật không gian mạng (Bảo mật ứng dụng và dịch vụ thông minh) 3.0  Trung Quốc 16500
 An ninh mạng (An ninh mạng và truyền thông) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Công nghệ máy tính (Đồ họa và hình ảnh 3D) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Công nghệ máy tính (An ninh mạng và thông tin) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Công nghệ máy tính (Phần mềm và lý thuyết máy tính) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Công nghệ máy tính (Điện toán đám mây và Điện toán dịch vụ) 3.0  Trung Quốc 16500
 Khoa học và Công nghệ máy tính (Dữ liệu lớn và xử lý thông tin thông minh) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông (Kỹ thuật và hệ thống thông minh nhúng) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông (xử lý tín hiệu và thông tin) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông (Lý thuyết và ứng dụng truyền thông đại dương) 3.0  Trung Quốc 16500
 Toán học (Xử lý thông tin thông minh) 3.0  Trung Quốc 16500
 Toán học (phân tích ngẫu nhiên và các ứng dụng của nó) 3.0  Trung Quốc 16500
 Toán học (lý thuyết đồ thị tổ hợp và tối ưu hóa) 3.0  Trung Quốc 16500
 Toán học (Phương trình vi phân và hệ động lực) 3.0  Trung Quốc 16500
 Luật học (luật học so sánh và văn hóa pháp lý) 3.0  Trung Quốc 16500
 Luật dân sự và thương mại (Luật trách nhiệm pháp lý) 3.0  Trung Quốc 16500
 Luật kinh tế (Luật lao động và an sinh xã hội) 3.0  Trung Quốc 16500
 Luật tố tụng (Luật tố tụng dân sự) 3.0  Trung Quốc 16500
 Luật hình sự (Luật hình sự so sánh) 3.0  Trung Quốc 16500
 tài chính 3.0  Trung Quốc 16500
 Kinh tế kỹ thuật và quản lý (Quản lý chuỗi cung ứng du lịch) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kinh tế kỹ thuật và quản lý (thương mại điện tử du lịch) 3.0  Trung Quốc 16500
 Kinh tế kỹ thuật và quản lý (Quản lý thông tin du lịch) 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý du lịch (Du lịch đại dương) 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý du lịch (Du lịch thông minh) 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý du lịch (quản lý doanh nghiệp du lịch) 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý du lịch (Quản lý phát triển bền vững du lịch) 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý du lịch (Quy hoạch và phát triển du lịch khu vực) 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý du lịch (tiếp thị và quản lý các điểm du lịch) 3.0  Trung Quốc 16500
 Sinh thái học (sinh thái bền vững) 3.0  Trung Quốc 16500
 Sinh thái học (phục hồi sinh thái) 3.0  Trung Quốc 16500
 Sinh thái học (hệ sinh thái) 3.0  Trung Quốc 16500
 Sinh thái học (Sinh thái thực vật) 3.0  Trung Quốc 16500
 Sinh học phát triển 3.0  Trung Quốc 16500
 động vật học 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý nông nghiệp 3.0  Trung Quốc 16500
 Phát triển nông thôn 3.0  Trung Quốc 16500
 tài chính 3.0  Trung Quốc 16500
 Kinh tế khu vực 3.0  Trung Quốc 16500
 Kế toán 3.0  Trung Quốc 16500
 số liệu thống kê 3.0  Trung Quốc 16500
 tài chính 3.0  Trung Quốc 16500
 kinh tế chính trị 3.0  Trung Quốc 16500
 Kinh doanh quốc tế 3.0  Trung Quốc 16500
 kinh tế thế giới 3.0  Trung Quốc 16500
 Quản lý kinh doanh 3.0  Trung Quốc 16500
 Công nghệ sinh học nông nghiệp 3.0  Trung Quốc 16500
 Di truyền cây trồng và nhân giống 3.0  Trung Quốc 16500
 vi sinh vật 3.0  Trung Quốc 16500
 thực vật học 3.0  Trung Quốc 16500
 Sinh hóa và Sinh học phân tử 3.0  Trung Quốc 16500
 Di truyền học 3.0  Trung Quốc 16500

HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

THAM KHẢO THÊM: TỈNH HẢI NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.