Đại học Khoa học Công Nghệ Sơn Đông – SƠN ĐÔNG

Đại học Khoa học Công nghệ Sơn Đông (SDUST), được thành lập năm 1951, cung cấp giáo dục đa ngành về kỹ thuật, khoa học, quản lý, văn học, luật, kinh tế và giáo dục với các đặc điểm kỹ thuật độc đáo. Đây là một trong năm trường đại học xây dựng trọng điểm nổi bật của tỉnh Sơn Đông để đào tạo nhân sự với khả năng thực tế.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học khoa học công nghệ Sơn Đông

Tên tiếng Anh: Shandong University of Science and Technology

Tên tiếng Trung:山东科技大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.sdust.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号

ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN ĐÔNG

  1. Lịch sử
Đại học Khoa học Công nghệ Sơn Đông (SDUST), được thành lập năm 1951, cung cấp giáo dục đa ngành về kỹ thuật, khoa học, quản lý, văn học, luật, kinh tế và giáo dục với các đặc điểm kỹ thuật độc đáo. Đây là một trong năm trường đại học xây dựng trọng điểm nổi bật của tỉnh Sơn Đông để đào tạo nhân sự với khả năng thực tế.
        2.Cơ sở trường học

Trường hiện có ba cơ sở đặt tại Thanh Đảo, Thái An và Tế Nam. Trường bao gồm 19 trường cao đẳng học thuật, chín khoa trực tiếp, bốn học viện và một trường cao đẳng độc lập. 

         3.Đội ngũ sinh viên và giảng viên

SDUST hiện đang tuyển sinh hơn 41000 sinh viên toàn thời gian, bao gồm hơn 5800 sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ.

        4. Quan hệ quốc tế

SDUST tích cực tham gia trao đổi và hợp tác quốc tế với quan điểm quốc tế hóa giáo dục của mình. Trường đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với 1 20  tổ chức học tập và viện nghiên cứu cao hơn ở 2  quốc gia và khu vực bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Nga, Pháp, Úc, v.v … Sáu phòng thí nghiệm chung Trung-nước ngoài đã được thành lập và kết thúc 50 dự án hợp tác khởi xướng. Các chương trình trao đổi giáo dục và trao đổi sinh viên được thiết lập với các quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Úc và các quốc gia khác. Hơn 500 i sinh viên nternational  là  từ hơn 40  các quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Pakistan, v.v … hiện đang học tại SDUST.  Hơn 20 giảng viên đang đóng vai trò hàng đầu trong các tổ chức học thuật quốc tế khác nhau.

        5.Ngành học

A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Kỹ thuật y sinh
4.0
Trung Quốc
18000
 Kinh doanh quốc tế
4.0
Trung Quốc
16400
 Kỹ thuật điện và điều khiển thông minh
4.0
Trung Quốc
18000
 Quản trị nhân sự
4.0
Trung Quốc
16400
 Chi phí dự án
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật thông tin
4.0
Trung Quốc
18000
 An toàn thông tin
4.0
Trung Quốc
18000
 Thiết kế sản phẩm
4.0
Trung Quốc
18000
 Thiết kế môi trường
4.0
Trung Quốc
18000
 Hình ảnh Thiết kế truyền thông
4.0
Trung Quốc
18000
 Âm nhạc học
4.0
Trung Quốc
16400
 Thương mại điện tử
4.0
Trung Quốc
16400
 Kỹ thuật công nghiệp
4.0
Trung Quốc
16400
 Quản lý hậu cần
4.0
Trung Quốc
16400
 Quản lý hành chính
4.0
Trung Quốc
16400
 Kế toán
4.0
Trung Quốc
16400
 Quản trị kinh doanh
4.0
Trung Quốc
16400
 Quản lý kỹ thuật
4.0
Trung Quốc
16400
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật sinh học
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật an toàn
4.0
Trung Quốc
18000
 Kế hoạch vùng và đô thị
4.0
Trung Quốc
18000
 Kiến trúc sư
5.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật hậu cần
4.0
Trung Quốc
18000
 Khoa học môi trường
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật về môi trường
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật giao thông
4.0
Trung Quốc
18000
 Vận chuyển
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật chế biến khoáng sản
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật khai thác mỏ
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật thăm dò tài nguyên thiên nhiên
4.0
Trung Quốc
18000
 Triển vọng kỹ thuật và kỹ thuật
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật địa chất
4.0
Trung Quốc
18000
Kỹ thuật và công nghệ hóa học
4.0
Tiếng Anh
18000
 Kỹ thuật và công nghệ hóa học
4.0
Trung Quốc
18000
 Khoa học và Công nghệ viễn thám
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật khảo sát và lập bản đồ
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước
4.0
Trung Quốc
18000
 Bảo tồn nước và Kỹ thuật thủy điện
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật không gian ngầm thành phố
4.0
Trung Quốc
18000
 Xây dựng kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng
4.0
Trung Quốc
18000
 Công trình dân dụng
4.0
Trung Quốc
18000
 Công nghệ truyền thông kỹ thuật số
4.0
Trung Quốc
18000
 IOT / (Kỹ thuật Internet of Things)
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật mạng
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
Trung Quốc
18000
 Khoa học và Công nghệ máy tính
4.0
Trung Quốc
18000
 Tự động hóa
4.0
Trung Quốc
18000
 Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử
4.0
Trung Quốc
18000
kỹ thuật viễn thông
4.0
Tiếng Anh
18000
 kỹ thuật viễn thông
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật thông tin điện tử
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật điện & tự động hóa của nó
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật năng lượng và năng lượng
4.0
Trung Quốc
18000
 Vật liệu và kỹ thuật polymer
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật vật liệu kim loại
4.0
Trung Quốc
18000
 Vật liệu hóa học
4.0
Trung Quốc
18000
 Công cụ đo lường và điều khiển
4.0
Trung Quốc
18000
 Kỹ thuật xe
4.0
Trung Quốc
18000
 Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển
4.0
Trung Quốc
18000
 Kiểu dáng công nghiệp
4.0
Trung Quốc
18000
kỹ thuật cơ điện tử
4.0
Tiếng Anh
18000
 kỹ thuật cơ điện tử
4.0
Trung Quốc
18000
 Vật liệu hình thành và kỹ thuật điều khiển
4.0
Trung Quốc
18000
 Thiết kế máy sản xuất và tự động hóa
4.0
Trung Quốc
18000
 Cơ khí kỹ thuật
4.0
Trung Quốc
18000
 Cơ học lý thuyết và ứng dụng
4.0
Trung Quốc
18000
 Số liệu thống kê
4.0
Trung Quốc
18000
 Địa vật lý
4.0
Trung Quốc
18000
 Khoa học thông tin địa lý
4.0
Trung Quốc
18000
 Địa lý con và quy hoạch đô thị-nông thôn
4.0
Trung Quốc
18000
 Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên
4.0
Trung Quốc
18000
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
18000
 Vật lý ứng dụng
4.0
Trung Quốc
18000
 Khoa học thông tin và tin học
4.0
Trung Quốc
18000
 Toán và Toán ứng dụng
4.0
Trung Quốc
18000
 Quảng cáo
4.0
Trung Quốc
16400
 Hàn Quốc
4.0
Trung Quốc
16400
 tiếng Nhật
4.0
Trung Quốc
16400
 Tiếng Anh
4.0
Trung Quốc
16400
 Khoa thư ký
4.0
Trung Quốc
16400
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung Quốc
16400
 Pháp luật
4.0
Trung Quốc
16400
 Kinh tế thương mại quốc tế
4.0
Trung Quốc
16400
 Tài chính
4.0
Trung Quốc
16400
 Tài chính công
4.0
Trung Quốc
16400

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Khoa học thông tin
3.0
Tiếng Anh
20400
 Kinh tế kỹ thuật & quản lý
3.0
Tiếng Anh
20400
 Quản lý kinh doanh
3.0
Tiếng Anh
20400
 Kế toán
3.0
Tiếng Anh
20400
 Khoa học quản lý & Kỹ thuật
3.0
Tiếng Anh
20400
 Khoa học & Kỹ thuật an toàn
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật về môi trường
3.0
Tiếng Anh
23000
 Quản lý và quy hoạch giao thông
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật giao thông & Kiểm soát
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ thông tin khai thác
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật môi trường mỏ
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kinh tế & Quản lý tài nguyên
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ & Kỹ thuật an toàn
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật chế biến khoáng sản
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật khai thác mỏ
3.0
Tiếng Anh
23000
 Bảo vệ tài nguyên & môi trường
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật địa chất
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ thông tin & trắc địa
3.0
Tiếng Anh
23000
 Khai thác & thăm dò tài nguyên khoáng sản
3.0
Tiếng Anh
23000
 Than hóa chất công nghiệp
3.0
Tiếng Anh
23000
 Xúc tác công nghiệp
3.0
Tiếng Anh
23000
 Hóa học ứng dụng
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật sinh hóa
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ hóa học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật hóa học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Bản đồ đại dương
3.0
Tiếng Anh
23000
 Bản đồ bản đồ & Kỹ thuật thông tin địa chất
3.0
Tiếng Anh
23000
 Chụp ảnh & Viễn thám
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật trắc địa & khảo sát
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật cầu đường hầm
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai & Kỹ thuật bảo vệ
3.0
Tiếng Anh
23000
 Hệ thống sưởi, cung cấp gas, thông gió & điều hòa không khí
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật thành phố
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật kết cấu
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật địa kỹ thuật
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Tiếng Anh
23000
 Phần mềm máy tính & Lý thuyết
3.0
Tiếng Anh
23000
 Cấu trúc hệ thống máy tính
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ kiểm soát năng lượng & tiết kiệm năng lượng mới
3.0
Tiếng Anh
23000
 Phát hiện và điều khiển quang điện
3.0
Tiếng Anh
23000
 Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát
3.0
Tiếng Anh
23000
 Hệ thống nhận dạng và thông minh
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật hệ thống
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ phát hiện & Thiết bị tự động
3.0
Tiếng Anh
23000
 Lý thuyết điều khiển & Kỹ thuật điều khiển
3.0
Tiếng Anh
23000
 Xử lý tín hiệu & thông tin
3.0
Tiếng Anh
23000
 Hệ thống thông tin và truyền thông
3.0
Tiếng Anh
23000
 Mạch & Hệ thống
3.0
Tiếng Anh
23000
 Vật lý điện tử
3.0
Tiếng Anh
23000
 Lý thuyết & Công nghệ điện
3.0
Tiếng Anh
23000
 Power Electronics & Power Drive
3.0
Tiếng Anh
23000
 Công nghệ cách điện và điện áp cao
3.0
Tiếng Anh
23000
 Hệ thống điện & tự động hóa
3.0
Tiếng Anh
23000
 Máy móc & Thiết bị điện
3.0
Tiếng Anh
23000
 Thiết bị xử lý hóa chất
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật điện lạnh & đông lạnh
3.0
Tiếng Anh
23000
 Máy móc & kỹ thuật chất lỏng
3.0
Tiếng Anh
23000
 Máy móc & Kỹ thuật điện
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật nhiệt điện
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật vật lý nhiệt
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật chế biến vật liệu
3.0
Tiếng Anh
23000
 Khoa học vật liệu
3.0
Tiếng Anh
23000
 Vật lý & Hóa học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Đo lường, Công nghệ kiểm tra & Dụng cụ
3.0
Tiếng Anh
23000
 Dụng cụ và máy móc chính xác
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kiểu dáng công nghiệp
3.0
Tiếng Anh
23000
 Vật liệu chế biến & tái sản xuất
3.0
Tiếng Anh
23000
 Kỹ thuật xe
3.0
Tiếng Anh
23000
 Thiết kế cơ khí & lý thuyết
3.0
Tiếng Anh
23000
 kỹ thuật cơ điện tử
3.0
Tiếng Anh
23000
 Sản xuất & Tự động hóa máy
3.0
Tiếng Anh
23000
 Cơ khí kỹ thuật
3.0
Tiếng Anh
23000
 Cơ học chất lỏng
3.0
Tiếng Anh
23000
 Cơ học rắn
3.0
Tiếng Anh
23000
 Cơ sở & Cơ học chung
3.0
Tiếng Anh
23000
 Số liệu thống kê
3.0
Tiếng Anh
23000
 Phân tích & tích hợp hệ thống
3.0
Tiếng Anh
23000
 Lý thuyết hệ thống
3.0
Tiếng Anh
23000
 Địa chất Đệ tứ
3.0
Tiếng Anh
23000
 Địa chất kiến ​​tạo
3.0
Tiếng Anh
23000
 Cổ sinh vật học & địa tầng
3.0
Tiếng Anh
23000
 Địa hóa học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Khoáng vật học, Petrology & Khoáng sản
3.0
Tiếng Anh
23000
 Bản đồ & Hệ thống thông tin địa lý
3.0
Tiếng Anh
23000
 Địa lý văn hóa
3.0
Tiếng Anh
23000
 Địa lý vật lý
3.0
Tiếng Anh
23000
 Khoa học hoạt động & điều khiển học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Ứng dụng toán học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Xác suất & Thống kê toán học
3.0
Tiếng Anh
23000
 Toán tính toán
3.0
Tiếng Anh
23000
 Toán cơ bản
3.0
Tiếng Anh
23000
 Chính trị pháp lý
3.0
Tiếng Anh
20400
 Khoa học quân sự
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật quốc tế (Bao gồm Luật công quốc tế, Luật tư nhân quốc tế)
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật kinh tế
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật tố tụng
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật dân sự & luật thương mại (bao gồm luật lao động và luật an sinh xã hội)
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật hình sự
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật Hiến pháp & Luật hành chính
3.0
Tiếng Anh
20400
 Lịch sử pháp lý
3.0
Tiếng Anh
20400
 Luật học
3.0
Tiếng Anh
20400
 Khoa học thông tin
3.0
Trung Quốc
20400
 Kinh tế kỹ thuật & quản lý
3.0
Trung Quốc
20400
 Quản lý kinh doanh
3.0
Trung Quốc
20400
 Kế toán
3.0
Trung Quốc
20400
 Khoa học quản lý & Kỹ thuật
3.0
Trung Quốc
20400
 Khoa học & Kỹ thuật an toàn
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật về môi trường
3.0
Trung Quốc
23000
 Quản lý và quy hoạch giao thông
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật giao thông & Kiểm soát
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ thông tin khai thác
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật môi trường mỏ
3.0
Trung Quốc
23000
 Kinh tế & Quản lý tài nguyên
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ & Kỹ thuật an toàn
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật chế biến khoáng sản
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật khai thác mỏ
3.0
Trung Quốc
23000
 Bảo vệ tài nguyên & môi trường
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật địa chất
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ thông tin & trắc địa
3.0
Trung Quốc
23000
 Khai thác & thăm dò tài nguyên khoáng sản
3.0
Trung Quốc
23000
 Than hóa chất công nghiệp
3.0
Trung Quốc
23000
 Xúc tác công nghiệp
3.0
Trung Quốc
23000
 Hóa học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật sinh hóa
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ hóa học
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật hóa học
3.0
Trung Quốc
23000
 Bản đồ đại dương
3.0
Trung Quốc
23000
 Bản đồ bản đồ & Kỹ thuật thông tin địa chất
3.0
Trung Quốc
23000
 Chụp ảnh & Viễn thám
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật trắc địa & khảo sát
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật cầu đường hầm
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai & Kỹ thuật bảo vệ
3.0
Trung Quốc
23000
 Hệ thống sưởi, cung cấp gas, thông gió & điều hòa không khí
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật thành phố
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật kết cấu
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật địa kỹ thuật
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Trung Quốc
23000
 Phần mềm máy tính & Lý thuyết
3.0
Trung Quốc
23000
 Cấu trúc hệ thống máy tính
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ kiểm soát năng lượng & tiết kiệm năng lượng mới
3.0
Trung Quốc
23000
 Phát hiện và điều khiển quang điện
3.0
Trung Quốc
23000
 Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát
3.0
Trung Quốc
23000
 Hệ thống nhận dạng và thông minh
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật hệ thống
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ phát hiện & Thiết bị tự động
3.0
Trung Quốc
23000
 Lý thuyết điều khiển & Kỹ thuật điều khiển
3.0
Trung Quốc
23000
 Xử lý tín hiệu & thông tin
3.0
Trung Quốc
23000
 Hệ thống thông tin và truyền thông
3.0
Trung Quốc
23000
 Mạch & Hệ thống
3.0
Trung Quốc
23000
 Vật lý điện tử
3.0
Trung Quốc
23000
 Lý thuyết & Công nghệ điện
3.0
Trung Quốc
23000
 Power Electronics & Power Drive
3.0
Trung Quốc
23000
 Công nghệ cách điện và điện áp cao
3.0
Trung Quốc
23000
 Hệ thống điện & tự động hóa
3.0
Trung Quốc
23000
 Máy móc & Thiết bị điện
3.0
Trung Quốc
23000
 Thiết bị xử lý hóa chất
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật điện lạnh & đông lạnh
3.0
Trung Quốc
23000
 Máy móc & kỹ thuật chất lỏng
3.0
Trung Quốc
23000
 Máy móc & Kỹ thuật điện
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật nhiệt điện
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật vật lý nhiệt
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật chế biến vật liệu
3.0
Trung Quốc
23000
 Khoa học vật liệu
3.0
Trung Quốc
23000
 Vật lý & Hóa học
3.0
Trung Quốc
23000
 Đo lường, Công nghệ kiểm tra & Dụng cụ
3.0
Trung Quốc
23000
 Dụng cụ và máy móc chính xác
3.0
Trung Quốc
23000
 Kiểu dáng công nghiệp
3.0
Trung Quốc
23000
 Vật liệu chế biến & tái sản xuất
3.0
Trung Quốc
23000
 Kỹ thuật xe
3.0
Trung Quốc
23000
 Thiết kế cơ khí & lý thuyết
3.0
Trung Quốc
23000
 kỹ thuật cơ điện tử
3.0
Trung Quốc
23000
 Sản xuất & Tự động hóa máy
3.0
Trung Quốc
23000
 Cơ khí kỹ thuật
3.0
Trung Quốc
23000
 Cơ học chất lỏng
3.0
Trung Quốc
23000
 Cơ học rắn
3.0
Trung Quốc
23000
 Cơ sở & Cơ học chung
3.0
Trung Quốc
23000
 Số liệu thống kê
3.0
Trung Quốc
23000
 Phân tích & tích hợp hệ thống
3.0
Trung Quốc
23000
 Lý thuyết hệ thống
3.0
Trung Quốc
23000
 Địa chất Đệ tứ
3.0
Trung Quốc
23000
 Địa chất kiến ​​tạo
3.0
Trung Quốc
23000
 Cổ sinh vật học & địa tầng
3.0
Trung Quốc
23000
 Địa hóa học
3.0
Trung Quốc
23000
 Khoáng vật học, Petrology & Khoáng sản
3.0
Trung Quốc
23000
 Bản đồ & Hệ thống thông tin địa lý
3.0
Trung Quốc
23000
 Địa lý văn hóa
3.0
Trung Quốc
23000
 Địa lý vật lý
3.0
Trung Quốc
23000
 Khoa học hoạt động & điều khiển học
3.0
Trung Quốc
23000
 Ứng dụng toán học
3.0
Trung Quốc
23000
 Xác suất & Thống kê toán học
3.0
Trung Quốc
23000
 Toán tính toán
3.0
Trung Quốc
23000
 Toán cơ bản
3.0
Trung Quốc
23000
 Ngôn ngữ học nước ngoài & Ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
20400
 Tiếng Anh & Văn học
3.0
Trung Quốc
20400
 Nghiên cứu về các vấn đề thiết yếu của lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại
3.0
Trung Quốc
20400
 Giáo dục chính trị & tư tưởng
3.0
Trung Quốc
20400
 Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở nước ngoài
3.0
Trung Quốc
20400
 Các nghiên cứu về tội ác hóa chủ nghĩa Mác
3.0
Trung Quốc
20400
 Lịch sử phát triển của chủ nghĩa Mác
3.0
Trung Quốc
20400
 Nguyên tắc của chủ nghĩa Mác
3.0
Trung Quốc
20400
 Chính trị pháp lý
3.0
Trung Quốc
20400
 Khoa học quân sự
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật quốc tế (Bao gồm Luật công quốc tế, Luật tư nhân quốc tế)
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật kinh tế
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật tố tụng
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật dân sự & luật thương mại (bao gồm luật lao động và luật an sinh xã hội)
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật hình sự
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật Hiến pháp & Luật hành chính
3.0
Trung Quốc
20400
 Lịch sử pháp lý
3.0
Trung Quốc
20400
 Luật học
3.0
Trung Quốc
20400

Khuôn viên trường

THAM KHẢO THÊM: TỈNH SƠN ĐÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *