Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc – THIỂM TÂY

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc được thành lập vào năm 1934. Đây là một trường đại học toàn diện trọng điểm quốc gia trực thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Trung Quốc (MOE). và bây giờ, NWAFU là một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, và được hỗ trợ bởi Dự án 985 và Dự án 211 của chính phủ Trung Quốc, và trường nằm trong danh sách Kế hoạch Đại học Hạng hai Quốc gia tại Trung Quốc. Đây là một tổ chức giáo dục ở Trung Quốc được trang bị đầy đủ các ngành khoa học nông nghiệp, lâm nghiệp và nước

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc

Tên tiếng Anh: Northwest A&F University

Tên tiếng Trung:西北农林科技大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.nwsuaf.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 陕西杨凌

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc

  1. Lịch sử

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc được thành lập vào năm 1934. Đây là một trường đại học toàn diện trọng điểm quốc gia trực thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Trung Quốc (MOE). và bây giờ, NWAFU là một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, và được hỗ trợ bởi Dự án 985 và Dự án 211 của chính phủ Trung Quốc, và trường nằm trong danh sách Kế hoạch Đại học Hạng hai Quốc gia tại Trung Quốc. Đây là một tổ chức giáo dục ở Trung Quốc được trang bị đầy đủ các ngành khoa học nông nghiệp, lâm nghiệp và nước

         2. Diện tích
Khu đô thị của trường đại học rộng khoảng 3,94 km², bao gồm hai cơ sở chính: Cơ sở phía Bắc và Cơ sở phía Nam . Bên cạnh đó, Viện Bảo tồn Nước và Đất, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm và Trường Cao đẳng Tài nguyên Nước và Kỹ thuật Kiến trúc có cơ sở độc lập của riêng họ cho các vấn đề hành chính và nghiên cứu tương ứng.

        3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

 Hiện tại, 21.000 sinh viên đại học và 8.000 sinh viên sau đại học đang theo học tại NWAFU. Đại học Tây Bắc A & F là một trong những trường đại học ở Trung Quốc đủ điều kiện nhận sinh viên quốc tế và sinh viên Học bổng Chính phủ Trung Quốc.

       4.Ngành học

A.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Bảo tồn đất và nước và kiểm soát sa mạc hóa
2.0
Tiếng Anh
26000
 Lâm nghiệp
2.0
Tiếng Anh
26000
 Khoa học thực vật
3.0
Tiếng Anh
26000
 Tài nguyên và môi trường nông nghiệp
3.0
Tiếng Anh
26000
 Kinh tế và quản lý nông nghiệp
3.0
Tiếng Anh
26000
 Xã hội học nông thôn
3.0
Trung Quốc
19600
 Kế toán
3.0
Trung Quốc
19600
 Kinh tế khu vực
3.0
Trung Quốc
19600
 Thương mại quốc tế về nông sản và chính sách của nó
3.0
Trung Quốc
19600
 Tài chính ở nông thôn
3.0
Trung Quốc
19600
 Quản lý nguồn nhân lực ở nông thôn
3.0
Trung Quốc
19600
 Kinh tế công nghệ nông nghiệp và quản lý chương trình
3.0
Trung Quốc
19600
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3.0
Trung Quốc
19600
 Kinh tế và quản lý nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
19600
 Kinh tế và quản lý lâm nghiệp
3.0
Trung Quốc
19600
 Hóa học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
22000
 Dinh dưỡng thực vật
3.0
Trung Quốc
22000
 Nghiên cứu về đất
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh thái đầu nguồn
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh thái sinh lý
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh thái rừng
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh thái nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học và kỹ thuật vật liệu sinh học
3.0
Trung Quốc
22000
 Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật năng lượng sinh học và môi trường nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
22000
 Cơ khí nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật đất và nước nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh lý học
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh học hóa học
3.0
Trung Quốc
22000
 Tin học sinh học
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử
3.0
Trung Quốc
22000
 Vi trùng học
3.0
Trung Quốc
22000
 Thực vật học
3.0
Trung Quốc
22000
 Chế biến và bảo quản thủy sản
3.0
Trung Quốc
22000
 Chế biến và bảo quản nông sản
3.0
Trung Quốc
22000
 Thực phẩm, Dầu và Kỹ thuật Protein thực vật
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học thực phẩm
3.0
Trung Quốc
22000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Trung Quốc
22000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết
3.0
Trung Quốc
22000
 Sản xuất máy móc & tự động hóa
3.0
Trung Quốc
22000
 Lý thuyết và thiết kế cơ khí
3.0
Trung Quốc
22000
 Kết cấu và kỹ thuật thủy lực
3.0
Trung Quốc
22000
 Thủy văn và động lực sông
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật kết cấu
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật thủy lực và thủy điện
3.0
Trung Quốc
22000
 Thủy văn và tài nguyên nước
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật về môi trường
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học môi trường
3.0
Trung Quốc
22000
 Bảo tồn đất và nước và kiểm soát sa mạc hóa
3.0
Trung Quốc
22000
 Quản lý rừng
3.0
Trung Quốc
22000
 Bảo vệ rừng
3.0
Trung Quốc
22000
 Lâm sinh
3.0
Trung Quốc
22000
 Di truyền cây và nhân giống
3.0
Trung Quốc
22000
 Thuốc thú y lâm sàng
3.0
Trung Quốc
22000
 Thuốc thú y phòng bệnh
3.0
Trung Quốc
22000
 Thú y cơ bản
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh học dưới nước
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học văn hóa
3.0
Trung Quốc
22000
 Dinh dưỡng động vật và khoa học thức ăn chăn nuôi
3.0
Trung Quốc
22000
 Động vật, nhân giống và sinh sản
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học trà
3.0
Trung Quốc
22000
 Bảo vệ kỹ thuật làm vườn
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học thực vật
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học trái cây
3.0
Trung Quốc
22000
 Thuốc trừ sâu
3.0
Trung Quốc
22000
 Kiểm soát côn trùng và dịch hại nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật sinh thái kiểm soát sinh vật gây hại
3.0
Trung Quốc
22000
 Bệnh học thực vật
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật hạt giống
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học tài nguyên thực vật
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật hạt giống
3.0
Trung Quốc
22000
 Di truyền cây trồng và nhân giống
3.0
Trung Quốc
22000
 Trồng trọt và canh tác
3.0
Trung Quốc
22000

HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

THAM KHẢO THÊM: TỈNH THIÊM TÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *