ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN TÂN- THIÊN TÂN

Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân nằm bên bờ biển Bột Hải và bờ sông Hải Hà. Đây là một dự án đa ngành do chính quyền trung ương và địa phương đồng xây dựng và là dự án chính của Thiên Tân.  Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân được thành lập năm 1958 với tên gọi Trường Cao đẳng Công nghiệp nhẹ Hà Bắc. Năm 2002 , trường được đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân. Trường hiện có 62 chương trình đại học, 43 chương trình thạc sĩ và 17 chương trình tiến sĩ tại 18 trường cao đẳng (khoa) .

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học khoa học và công nghệ Thiên Tân

Tên tiếng Anh: Tianjin University of Science&Technology

Tên tiếng Trung: 天津科技大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.tust.edu.cn

Địa chỉ tiếng Trung: 天津市河西区大沽南路1038号

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN TÂN-  THIÊN TÂN

  1. Lịch sử

Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân nằm bên bờ biển Bột Hải và bờ sông Hải Hà. Đây là một dự án đa ngành do chính quyền trung ương và địa phương đồng xây dựng và là dự án chính của Thiên Tân.  Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân được thành lập năm 1958 với tên gọi Trường Cao đẳng Công nghiệp nhẹ Hà Bắc. Năm 2002 , trường được đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân. Trường hiện có 62 chương trình đại học, 43 chương trình thạc sĩ và 17 chương trình tiến sĩ tại 18 trường cao đẳng (khoa) .

       2. Diện tích

Thiên Tân Đại học Khoa học và Công nghệ hiện nay có ba cơ sở Hà Tây, Thái Đạt, Đường Cô, có diện tích 153,32 mét vuông, tổng diện tích xây dựng 74,59 triệu mét vuông. Thư viện có tổng cộng 2.437.800 cuốn sách, thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học trị giá 430 triệu nhân dân tệ, sân vận động và cơ sở đào tạo đặc biệt đã hoàn tất, mạng lưới trường cấp cao được xây dựng, tất cả các cơ sở sinh hoạt cho các căn hộ sinh viên quốc tế đều có sẵn.

       3. Đội ngũ sinh viên và học sinh

Có gần 27.000 sinh viên đại học , thạc sĩ và tiến sĩ toàn thời gian . Trường có 2291 giảng viên , 473 giám sát viên tiến sĩ và giám sát viên chính , và 769 giáo sư và phó giáo sư .

       4. Quan hệ quốc tế

Hợp tác quốc tế đã và tiếp tục mở rộng. Trường đã tổ chức hơn 30 hội nghị trao đổi học thuật quốc tế và mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy trong hơn 200 khóa học. Đã tổ chức thành công Diễn đàn các nhà khoa học trẻ Trung Quốc và nước ngoài  mùa hè 2014 . Trường được thành lập cùng với Học viện Dược phẩm Quốc gia Pháp và Đại học Paris 6 phòng thí nghiệm chung về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm và hóa dược Trung-Pháp.

Các trường trao đổi quốc tế luôn tuân thủ ý tưởng giáo dục mở và quốc tế , và thiết lập các trao đổi hợp tác với hơn 80 trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại hơn 30 quốc gia , bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada và Phần Lan và thường xuyên thực hiện nghiên cứu hợp tác và trao đổi sinh viên.

       5. Đào tạo

Hệ đại học:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Chất lượng và an toàn thực phẩm
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm
4.0
Trung quốc
16000
 Công nghệ sinh học
4.0
Trung quốc
16000
 Dịch
4.0
Trung quốc
16000
 Tiếng nhật
4.0
Trung quốc
16000
 Tiếng anh
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học thông tin và tin học
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật IoT
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật mạng
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học và công nghệ máy tính
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa thư ký
4.0
Trung quốc
16000
 Sở hữu trí tuệ
4.0
Trung quốc
16000
 Quản trị
4.0
Trung quốc
16000
 Giáo dục quốc tế trung quốc
4.0
Trung quốc
16000
 Luật học
4.0
Trung quốc
16000
 Triển lãm kinh tế và quản lý
4.0
Trung quốc
16000
 Đầu tư
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý hậu cần
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý công ích
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý nhân sự
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
4.0
Trung quốc
16000
Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Tiếng anh
16000
 Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Nghệ thuật công cộng
4.0
Trung quốc
16000
 Thiết kế quần áo và may mặc
4.0
Trung quốc
16000
 Thiết kế sản phẩm
4.0
Trung quốc
16000
 Thiết kế môi trường
4.0
Trung quốc
16000
 Thiết kế truyền thông hình ảnh
4.0
Trung quốc
16000
 Hoạt hình
4.0
Trung quốc
16000
 Hiệu suất
4.0
Trung quốc
16000
 Xuất bản kỹ thuật số
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật hậu cần
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học và Kỹ thuật gỗ
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật in
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật đóng gói
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học môi trường
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật môi trường
4.0
Trung quốc
16000
 Công nghệ hàng hải
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học biển
4.0
Trung quốc
16000
Kỹ thuật sinh học
4.0
Tiếng anh
16000
 Kỹ thuật sinh học
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật dược phẩm
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật ánh sáng
4.0
Trung quốc
16000
 Vật liệu hóa học
4.0
Trung quốc
16000
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật và Công nghệ hóa học
4.0
Trung quốc
16000
 Vật liệu và kỹ thuật polymer
4.0
Trung quốc
16000
 Công cụ và Công cụ Đo lường và Kiểm soát
4.0
Trung quốc
16000
 Tự động hóa
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật truyền thông
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật thông tin điện tử
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật điện và tự động hóa
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật xe
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật cơ điện tử
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật công nghiệp
4.0
Trung quốc
16000
 Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển
4.0
Trung quốc
16000
 Kiểu dáng công nghiệp
4.0
Trung quốc
16000
 Vật liệu hình thành và kiểm soát kỹ thuật
4.0
Trung quốc
16000
 Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa
4.0
Trung quốc
16000

 

Hệ thạc sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ
3.0
Trung quốc
24000
 Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm
3.0
Trung quốc
24000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Nông nghiệp)
3.0
Trung quốc
24000
 Chế biến và an toàn thực phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật thực phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Kỹ thuật)
3.0
Trung quốc
24000
 Sinh hóa và sinh học phân tử
3.0
Trung quốc
24000
 Ngoại ngữ và văn học
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Trung quốc
24000
 Quản lý kỹ thuật (Bằng cấp chuyên nghiệp)
3.0
Trung quốc
24000
 Kế toán (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2.0
Trung quốc
24000
 Quản trị kinh doanh-MBA
2.0
Tiếng anh
24000
 Quản lý kinh doanh (Bằng cấp chuyên nghiệp)
3.0
Trung quốc
24000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
2,5
Trung quốc
24000
 Thiết kế nghệ thuật
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ
3.0
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật môi trường (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Khoa học và Kỹ thuật môi trường
3.0
Trung quốc
24000
 Khoa học biển
3.0
Trung quốc
24000
 Dược (thuốc)
3.0
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật sinh học (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật dược phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ
3.0
Trung quốc
24000
 Dược (Khoa học)
3.0
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật hóa học (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật vật liệu (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ
3.0
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật và Công nghệ hóa học
3.0
Trung quốc
24000
 Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật
3.0
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật điều khiển (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Khoa học và Kỹ thuật điều khiển
3.0
Trung quốc
24000
 Khoa học và Công nghệ
3.0
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật thiết kế công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật xe (Bằng chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ thuật điện (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Kỹ sư cơ khí (Bằng cấp chuyên nghiệp)
2,5
Trung quốc
24000
 Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ
3.0
Trung quốc
24000
 Máy móc quá trình hóa học
3.0
Trung quốc
24000
 Cơ khí
3.0
Trung quốc
24000

 

Hệ tiến sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật ngũ cốc, dầu và thực vật
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật chế biến và lưu trữ nông sản
3.0
Tiếng anh
32000
 Khoa học thực phẩm
3.0
Tiếng anh
32000
 Công nghệ sinh học và kỹ thuật thực phẩm
3.0
Tiếng anh
32000
 Công nghệ và kinh tế của công nghiệp nhẹ
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật in ấn và đóng gói
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật đường
3.0
Tiếng anh
32000
 Thực phẩm lên men và sức khỏe
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật lên men
3.0
Tiếng anh
32000
 Khoa học và Kỹ thuật muối
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật vật liệu hóa học nhẹ
3.0
Tiếng anh
32000
 Hóa học và kỹ thuật da
3.0
Tiếng anh
32000
 Kỹ thuật giấy và bột giấy
3.0
Tiếng anh
32000
 Kiểu dáng công nghiệp
3.0
Tiếng anh
32000
 Thiết bị và quy trình công nghiệp nhẹ
3.0
Tiếng anh
32000

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

 

Cơ sở TEDA

 

Cơ sở TEDA

 

Cơ sở TEDA

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX

 

Ký túc xá sinh viên quốc tế Hexi

 

Trung tâm trao đổi quốc tế Hexi (Ngoại hình)

 

Tham khảo thêm: Thành phố Thiên Tân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.