Đại học Kỹ thuật thông tin Nam Kinh – GIANG TÔ

Đại học kỹ thuật thông tin Nam Kinh ( NUIST ; tiếng Trung : 南京 信息 工程 ; bính âm : Nánjīng Xìnxī Gōngchéng Dàxué )

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Kỹ thuật thông tin Nam Kinh

Tên tiếng Anh: Nanjing University of Information Science and Technology

Tên tiếng Trung:南京信息工程大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.nuist.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 江苏省南京市宁六路219号

Đại học Kỹ thuật thông tin Nam Kinh

  1. Lịch sử
NUIST trước đây là Đại học Khí tượng của Đại học Nam Kinh,  được thành lập năm 1960 bởi Cục Khí tượng Trung Quốc, sau đó đổi tên thành Viện Khí tượng Nam Kinh vào tháng 5 năm 1963. NUIST là tổ chức lâu đời nhất về nghiên cứu khoa học khí tượng học ở Trung Quốc .
Chính quyền của NUIST đã được bàn giao từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho tỉnh Giang Tô vào tháng 2 năm 2000. Tên hiện tại của Đại học Kỹ thuật Nam Kinh (NUIST) đã được thông qua vào tháng 5 năm 2004 với sự ủy quyền của Chính phủ Giang Tô và Bộ Giáo dục PRC .

    2. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

Hiện tại, NUIST có hơn 30.000 sinh viên đại học, hơn 3.900 sinh viên sau đại học và hơn 1.500 giáo viên toàn thời gian. Có hơn 60 tài năng bao gồm các học giả, học giả trẻ xuất sắc, các chuyên gia của Dự án Tài năng một ngàn người và dự án Tài năng quốc gia, một giáo sư xuất sắc của tỉnh Giang Tô, các chuyên gia cá nhân về các chương trình đổi mới và khởi nghiệp của tỉnh Giang Tô, cũng như 10 nhóm xuất sắc bao gồm Đội giảng dạy quốc gia, Nhóm đổi mới Bộ Giáo dục (MOE) và các nhóm chuyên gia về Chương trình Đổi mới và Khởi nghiệp của tỉnh Giang Tô, v.v … Gần 78% giáo viên toàn thời gian có bằng tiến sĩ và 60% trong số họ có kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở nước ngoài. NUIST bao gồm 23 trường và cao đẳng bao gồm Trường Khoa học Khí quyển, Trường Khí tượng Ứng dụng, v.v. cũng như hơn 20 tổ chức nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp bộ bao gồm Trung tâm Đổi mới Hợp tác Dự báo và Đánh giá Thảm họa Khí tượng,

    3. Quan hệ quốc tế

NUIST đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với 48 trường đại học và cao đẳng nổi tiếng ở nước ngoài từ 15 quốc gia khác nhau bao gồm Đại học Yale, Đại học Wisconsin, v.v … NUIST đã thành lập Viện Khổng Tử tại Đại học Bahamas và được nhận vào các chương trình của Học bổng Chính phủ Trung Quốc , Học bổng Học viện Khổng Tử, Học bổng Chính phủ tỉnh Jasmine Giang và Học bổng Chính quyền thành phố Nam Kinh. Năm 2017, có 1533 sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia đang theo học tại NUIST. Đến nay, Trung tâm đào tạo khu vực WMO Nam Kinh tại NUIST đã đào tạo hơn 3300 nhân viên kỹ thuật và quản lý khí tượng cao cấp cho 154 quốc gia và khu vực và trở thành trung tâm đào tạo lớn nhất thế giới với chất lượng hàng đầu WMO.

  4. Ngành học
A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Khoa học biển
4.0
Trung Quốc
15000
 Nghệ thuật và Công nghệ
4.0
Trung Quốc
15000
 Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số
4.0
Trung Quốc
15000
 Hoạt hình
4.0
Trung Quốc
15000
 tiếng Nhật
4.0
Trung Quốc
15000
 Dạy tiếng Trung cho nói ngôn ngữ khác
4.0
Trung Quốc
15000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung Quốc
15000
 Pháp luật
4.0
Trung Quốc
15000
 Quản trị công
4.0
Trung Quốc
15000
 Hành chính công
4.0
Trung Quốc
15000
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
4.0
Trung Quốc
15000
 Tiếp thị
4.0
Trung Quốc
15000
 Quản lý tài chính
4.0
Trung Quốc
15000
 Quản lý hậu cần
4.0
Trung Quốc
15000
Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Tiếng Anh
15000
 Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung Quốc
15000
 Quản trị nhân sự
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật tài chính
4.0
Trung Quốc
15000
 Kế toán
4.0
Trung Quốc
15000
 Tự động hóa
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật điện và tự động hóa
4.0
Trung Quốc
15000
 Công nghệ và dụng cụ đo lường
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật thông tin
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học và Công nghệ điện tử
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật truyền thông
4.0
Trung Quốc
15000
Kỹ thuật thông tin điện tử
4.0
Tiếng Anh
15000
 Kỹ thuật thông tin điện tử
4.0
Trung Quốc
15000
 Bảo mật thông tin
4.0
Trung Quốc
15000
 Internet vạn vật
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật mạng
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
Trung Quốc
15000
Khoa học và Công nghệ máy tính
4.0
Tiếng Anh
15000
 Khoa học và Công nghệ máy tính
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học và kỹ thuật thông tin quang
4.0
Trung Quốc
15000
 Vật lý
4.0
Trung Quốc
15000
 Vật lý ứng dụng
4.0
Trung Quốc
15000
 Vật lý
4.0
Trung Quốc
15000
 Thống kê áp dụng
4.0
Trung Quốc
15000
 Toán và Toán ứng dụng
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học thông tin và tin học
4.0
Trung Quốc
15000
 Địa lý con và quy hoạch đô thị-nông thôn
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật khảo sát
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học và Công nghệ viễn thám
4.0
Trung Quốc
15000
 Địa lý vật lý và tài nguyên thiên nhiên
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học thông tin địa lý
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật về môi trường
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học môi trường
4.0
Trung Quốc
15000
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
15000
 Công nghệ hàng hải
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học biển
4.0
Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật an toàn
4.0
Trung Quốc
15000
 Sinh thái học
4.0
Trung Quốc
15000
 Tài nguyên và môi trường nông nghiệp
4.0
Trung Quốc
15000
 Khí tượng học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
15000
 Khoa học khí quyển
4.0
Trung Quốc
15000

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Tài chính
2.0
Tiếng Anh
20000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
3.0
Trung Quốc
20000
 ngôn ngữ Anh và Văn
3.0
Trung Quốc
20000
 Kinh tế ứng dụng
3.0
Trung Quốc
20000
 Tài liệu khoa học và kỹ thuật
3.0
Trung Quốc
20000
 Khảo sát và lập bản đồ
3.0
Trung Quốc
20000
 Kỹ thuật thủy lực
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học biển
3.0
Trung Quốc
20000
 Tài nguyên và môi trường nông nghiệp
3.0
Trung Quốc
20000
 Lý thuyết mácxít
3.0
Trung Quốc
20000
 Lịch sử Khoa học và Công nghệ
3.0
Trung Quốc
20000
 Quản lý kinh doanh
2.0
Tiếng Anh
20000
 Quản lý kinh doanh
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học và Kỹ thuật điều khiển
3.0
Trung Quốc
20000
 Kỹ thuật phần mềm
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học và Công nghệ máy tính
2.0
Tiếng Anh
20000
 Khoa học và Công nghệ máy tính
3.0
Trung Quốc
20000
 Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông
3.0
Trung Quốc
20000
 Kỹ thuật quang
3.0
Trung Quốc
20000
 Không gian thời tiết
3.0
Trung Quốc
20000
 toán học
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học và Kỹ thuật môi trường
2.0
Tiếng Anh
20000
 Khoa học và Kỹ thuật môi trường
3.0
Trung Quốc
20000
 Tích hợp và ứng dụng khí tượng 3S
3.0
Trung Quốc
20000
 Môn Địa lý
3.0
Trung Quốc
20000
 Khí tượng biển
3.0
Trung Quốc
20000
 Sinh thái học
3.0
Trung Quốc
20000
 Khí tượng học ứng dụng
2.0
Tiếng Anh
20000
 Khí tượng học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học và Công nghệ chiếu sáng
3.0
Trung Quốc
20000
 Viễn thám khí quyển và âm thanh khí quyển
3.0
Trung Quốc
20000
 Vật lý khí quyển và môi trường khí quyển
3.0
Trung Quốc
20000
 Hệ thống khí hậu và biến đổi khí hậu
3.0
Trung Quốc
20000
 Khí tượng học
2.0
Tiếng Anh
20000
 Khí tượng học
3.0
Trung Quốc
20000

Khuôn viên trường

Tháp chuông

Tháp chuông

Tháp chuông

Tháp chuông

THAM KHẢO THÊM: TỈNH GIANG TÔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.