ĐẠI HỌC SƠN TÂY- SƠN TÂY

Đại học Sơn Tây  tọa lạc ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, được Bộ Giáo dục và Chính phủ tỉnh Sơn Tây thành lập.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Sơn Tây

Tên tiếng Anh: Shanxi University

Tên tiếng Trung:山西大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.sxu.edu.cn

Địa chỉ tiếng Trung: 

坞城校区:山西省太原市小店区坞城路92号
大东关校区:山西省太原市迎泽区红沟南街36号

ĐẠI HỌC SƠN TÂY- TỈNH SƠN TÂY

  1. Lịch sử

Đại học Sơn Tây  tọa lạc ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, được Bộ Giáo dục và Chính phủ tỉnh Sơn Tây thành lập.

Tiền thân của Đại học Sơn Tây là Hội trường Đại học Sơn Tây được thành lập vào ngày 8 tháng 5 năm 1902 . Năm 1912, nó được đổi tên thành Trường Đại học Sơn Tây, năm 1918, nó được chỉ định là Đại học Quốc gia Sơn Tây, và năm 1931, nó được đổi tên thành Đại học Sơn Tây. Nó được đổi tên thành Đại học Sư phạm Sơn Tây năm 1953 và tên của Đại học Sơn Tây được khôi phục vào năm 1959.

        2. Diện tích

Tính đến tháng 12 năm 2019, trường có ba cơ sở của Ổ Thành, Đại Đông Quan và Đông Sơn, với tổng diện tích 3.008 mẫu, trường có 32 trường cao đẳng (khoa) và 86 chuyên ngành đại học, thư viện có 3,05 triệu tài liệu.

       3. Đội ngũ sinh viên và giáo viên

Trường có  2224 giáo viên toàn thời gian, 31528 sinh viên toàn thời gian, bao gồm 24096 sinh viên đại học và 7432 sinh viên sau đại học.

      4. Quan hệ quốc tế

Theo trang web chính thức của trường tính đến tháng 3 năm 2020, Đại học Sơn Tây đã thiết lập quan hệ hợp tác liên trường với hơn 60 trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp và các nước khác. Với 11 quận và thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây và hơn 20 doanh nghiệp nhà nước lớn Thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa trường học và trường học-doanh nghiệp.

      5. Đào tạo

 

Hệ thạc sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Dịch tễ học và phòng ngừa ung thư
3
Trung quốc
22000
 Nhiễm trùng và miễn dịch
3
Trung quốc
22000
 Bệnh di truyền ở người
3
Trung quốc
22000
 Sinh học ung thư
3
Trung quốc
22000
 Khoa học và kỹ thuật lưu thông tài nguyên
3
Trung quốc
22000
 Trung y
3
Trung quốc
22000
 Dược liệu
3
Trung quốc
22000
 Lịch sử Khoa học và Công nghệ
3
Trung quốc
22000
 Địa lý vật lý
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật phần mềm
3
Trung quốc
22000
 Công nghệ máy tính
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật phần mềm
3
Trung quốc
22000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3
Trung quốc
22000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật hệ thống
3
Trung quốc
22000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử
3
Trung quốc
22000
 Vi sinh
3
Trung quốc
22000
 Chế biến thực phẩm và an toàn
3
Trung quốc
22000
 Bảo vệ thực vật
3
Trung quốc
22000
 Cây trồng
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật sinh học
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật thực phẩm
3
Trung quốc
22000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm
3
Trung quốc
22000
 Sinh học tế bào
3
Trung quốc
22000
 Sinh học thủy sinh
3
Trung quốc
22000
 Động vật học
3
Trung quốc
22000
 Thực vật học
3
Trung quốc
22000
 Sinh thái học
3
Trung quốc
22000
 Phân tích dược phẩm
3
Trung quốc
22000
 Nhà thuốc
3
Trung quốc
22000
 Hóa dược
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật dược phẩm
3
Trung quốc
22000
 Y sinh môi trường
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật môi trường
3
Trung quốc
22000
 Khoa học môi trường
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật quang
3
Trung quốc
22000
 Quang học
3
Trung quốc
22000
 Vật lý ngưng tụ
3
Trung quốc
22000
 Vật lý nguyên tử và phân tử
3
Trung quốc
22000
 Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân
3
Trung quốc
22000
 Vật lý lý thuyết
3
Trung quốc
22000
 Quản lý du lịch
3
Trung quốc
22000
 Lịch sử thế giới
3
Trung quốc
22000
 Lịch sử Trung Quốc
3
Trung quốc
22000
 Khảo cổ học
3
Trung quốc
22000
 Thiết kế nghệ thuật
3
Trung quốc
22000
 Mỹ thuật
3
Trung quốc
22000
 Âm nhạc
3
Trung quốc
22000
 Âm nhạc và khiêu vũ
3
Trung quốc
22000
 Báo chí
3
Trung quốc
22000
 Hướng dẫn thể thao xã hội
3
Trung quốc
22000
 Tổ chức thi đấu
3
Trung quốc
22000
 Huấn luyện thể thao (đột quỵ đơn)
3
Trung quốc
22000
 Giáo dục thể chất
3
Trung quốc
22000
 Thể thao truyền thống quốc gia
3
Trung quốc
22000
 Giáo dục thể chất
3
Trung quốc
22000
 Khoa học thể thao
3
Trung quốc
22000
 Thể thao Nhân văn và Xã hội học
3
Trung quốc
22000
 Tin tức và truyền thông
3
Trung quốc
22000
 Ngôn ngữ học Trung Quốc
3
Trung quốc
22000
 Giáo dục quốc tế Trung Quốc (Thạc sĩ)
3
Trung quốc
22000
 Sư phạm
3
Trung quốc
22000
 Hành chính công
3
Trung quốc
22000
 Chính trị quốc tế
3
Trung quốc
22000
 Pháp luật
3
Trung quốc
22000
 Kỹ thuật hậu cần
3
Trung quốc
22000
 Quản lý kinh doanh
3
Trung quốc
22000
 Kế toán
3
Trung quốc
22000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
3
Trung quốc
22000
 Kinh tế thế giới
3
Trung quốc
22000
 Lịch sử kinh tế
3
Trung quốc
22000
 Triết lý của khoa học và công nghệ
3
Trung quốc
22000
 Đạo đức
3
Trung quốc
22000
 Triết học nước ngoài
3
Trung quốc
22000
 Triết học trung quốc
3
Trung quốc
22000

 

Hệ tiến sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Giáo dục thể chất
3
Tiếng anh
24000
 Triết học nước ngoài
3
Tiếng anh
24000
 Triết học mácxít
3
Tiếng anh
24000
 Đạo đức
3
Tiếng anh
24000
 Triết lý của khoa học và công nghệ
3
Tiếng anh
24000
 Lịch sử kinh tế
3
Tiếng anh
24000
 Văn học cổ đại trung quốc
3
Tiếng anh
24000
 Văn học dân gian trung quốc
3
Tiếng anh
24000
 Lịch sử Trung Quốc
3
Tiếng anh
24000
 Dịch tễ học và phòng ngừa ung thư
3
Tiếng anh
24000
 Nhiễm trùng và miễn dịch
3
Tiếng anh
24000
 Bệnh di truyền ở người
3
Tiếng anh
24000
 Sinh học ung thư
3
Tiếng anh
24000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
3
Tiếng anh
24000
 Y sinh môi trường
3
Tiếng anh
24000
 Khoa học và kỹ thuật lưu thông tài nguyên
3
Tiếng anh
24000
 Khoa học môi trường
3
Tiếng anh
24000
 Hóa học ứng dụng
3
Tiếng anh
24000
 Khoa học và Công nghệ máy tính
3
Tiếng anh
24000
 Kỹ thuật hệ thống
3
Tiếng anh
24000
 Sinh thái học
3
Tiếng anh
24000
 Lịch sử Khoa học và Công nghệ
3
Tiếng anh
24000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử
3
Tiếng anh
24000
 Sinh học tế bào
3
Tiếng anh
24000
 Vi sinh
3
Tiếng anh
24000
 Sinh học thủy sinh
3
Tiếng anh
24000
 Động vật học
3
Tiếng anh
24000
 Thực vật học
3
Tiếng anh
24000
 Vật liệu hóa học
3
Tiếng anh
24000
 Dược liệu
3
Tiếng anh
24000
 Hóa lý
3
Tiếng anh
24000
 Hóa hữu cơ
3
Tiếng anh
24000
 Hóa phân tích
3
Tiếng anh
24000
 Hóa vô cơ
3
Tiếng anh
24000
 Quang học
3
Tiếng anh
24000
 Vật lý nguyên tử và phân tử
3
Tiếng anh
24000
 Vật lý vô tuyến
3
Tiếng anh
24000
 Vật lý ngưng tụ
3
Tiếng anh
24000
 Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân
3
Tiếng anh
24000
 Vật lý lý thuyết
3
Tiếng anh
24000
 Toán học
3
Tiếng anh
24000

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX

 

 

 

Tham khảo thêm: Tỉnh Sơn Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.