Đại học Sư phạm Nam Kinh – GIANG TÔ

Là một trường đại học trọng điểm của Trung Quốc và là một trong số 211 tổ chức dự án, Đại học Sư phạm Nam Kinh nổi tiếng với tên gọi là Học viện đẹp nhất ở phía Đông. Lịch sử của nó có thể được bắt nguồn từ Trường Sư phạm San Giang được thành lập vào năm 1902.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Sư phạm Nam Kinh

Tên tiếng Anh: Nanjing Normal University

Tên tiếng Trung:南京师范大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.njnu.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 南京市仙林大学城文苑路1号

Đại học Sư phạm Nam Kinh

  1. Lịch sử

Là một trường đại học trọng điểm của Trung Quốc và là một trong số 211 tổ chức dự án, Đại học Sư phạm Nam Kinh nổi tiếng với tên gọi là Học viện đẹp nhất ở phía Đông. Lịch sử của nó có thể được bắt nguồn từ Trường Sư phạm San Giang được thành lập vào năm 1902. Trường đã được dùng làm cái nôi cho giáo dục giáo viên tiên tiến ở Trung Quốc trong hơn 110 năm. Trường đại học tuân thủ nguyên tắc coi trọng giảng viên và thực hiện mạnh mẽ chiến lược phát triển trường đại học thông qua việc trau dồi tài năng. 

      2. Cơ sở vật chất
Hiện tại, NNU sở hữu ba cơ sở, Xianlin, Suiyuan và Zijin, trong đó Cơ sở Suiyuan nổi tiếng là “khuôn viên đẹp nhất của Phương Đông”

      3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

Hiện tại, trong 26 trường học và cao đẳng, trường cung cấp 99 chương trình cử nhân, 181 chương trình thạc sĩ và 113 chương trình tiến sĩ. Năm 2017, có hơn 28000 sinh viên và 3164 khoa, trong đó có 571 giáo sư. 

     4. Quan hệ quốc tế

Đại học Sư phạm Nam Kinh là một trong những trường đầu tiên được ủy quyền mở cửa ra thế giới và cũng là cơ sở quốc gia giảng dạy tiếng Trung cho người nước ngoài. Đại học Sư phạm Nam Kinh có tiêu đề là Tổ chức giáo dục kiểu mẫu dành cho sinh viên quốc tế. Cho đến nay, Đại học Sư phạm Nam Kinh đã thành lập 3 Học viện Khổng Tử. Hai là ở Đại học bang North Carolina, Đại học Pace và hai là ở Alsace. Đại học Sư phạm Nam Kinh đã thiết lập hợp tác với 184 trường đại học ở 33 quốc gia hoặc khu vực. Hơn 25000 sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nam Kinh kể từ năm 1965, khi Đại học Sư phạm Nam Kinh mở cửa ra thế giới. Trường đại học đã chấp nhận hơn 1800 sinh viên từ hơn 130 quốc gia trong năm 2017.  
Đại học Sư phạm Nam Kinh đang phấn đấu trở thành một trường đại học toàn diện với các tính năng độc đáo trong giảng dạy và nghiên cứu. 

     5. Ngành học
A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Hệ thống thông tin địa lý
4.0
Trung Quốc
19900
 Môn Địa lý
4.0
Trung Quốc
19900
 Công nghệ sinh học
4.0
Trung Quốc
19900
 Khoa học sinh học
4.0
Trung Quốc
19900
 Khoa học môi trường
4.0
Trung Quốc
19900
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
19900
 Hóa học
4.0
Trung Quốc
19900
 Vật lý ứng dụng
4.0
Trung Quốc
19900
 Kỹ thuật truyền thông
4.0
Trung Quốc
19900
 Kỹ thuật điện tử và thông tin
4.0
Trung Quốc
19900
 Vật lý
4.0
Trung Quốc
19900
 Số liệu thống kê  
4.0
Trung Quốc
19900
 Toán và Toán ứng dụng
4.0
Trung Quốc
19900
 Pháp luật
4.0
Trung Quốc
16600
 Biểu diễn âm nhạc
4.0
Trung Quốc
21000
Tiếng Anh ứng dụng
4.0
Tiếng Anh
16600
 Quảng cáo 
4.0
Trung Quốc
16600
 Nghiên cứu của Giám đốc cho các chương trình phát thanh và truyền hình
4.0
Trung Quốc
16600
 Báo chí cho các chương trình phát thanh và truyền hình
4.0
Trung Quốc
16600
 Báo chí
4.0
Trung Quốc
16600
 Nhiếp ảnh
4.0
Trung Quốc
21000
 Hoạt hình
4.0
Trung Quốc
21000
 Thiết kế thời trang và biểu diễn, thiết kế đồ gốm
4.0
Trung Quốc
21000
 Thiết kế nghệ thuật
4.0
Trung Quốc
21000
 Mỹ thuật
4.0
Trung Quốc
21000
 Nhảy
4.0
Trung Quốc
21000
 Âm nhạc
4.0
Trung Quốc
21000
 tiếng Pháp và tiếng Anh
5.0
Trung Quốc
16600
 Tây Ban Nha và tiếng Anh
5.0
Trung Quốc
16600
 Tiếng Đức và tiếng Anh (5 năm)
5.0
Trung Quốc
16600
 Hàn và tiếng anh
5.0
Trung Quốc
16600
 Ý và tiếng anh
5.0
Trung Quốc
16600
 Tiếng nhật và tiếng anh
5.0
Trung Quốc
16600
 Tiếng Nga và tiếng Anh
5.0
Trung Quốc
16600
 Tiếng Anh
4.0
Trung Quốc
16600
 Quản lý dịch vụ công cộng
4.0
Trung Quốc
16600
 Triết học
4.0
Trung Quốc
16600
 Xã hội học
4.0
Trung Quốc
16600
 Khảo cổ học
4.0
Trung Quốc
16600
 Công tac xa hội
4.0
Trung Quốc
16600
 Lịch sử
4.0
Trung Quốc
16600
 Cứ nhân hán ngữ
4.0
Trung Quốc
16600
 Văn học cho kịch, phim và chương trình truyền hình
4.0
Trung Quốc
16600
 Tài liệu cổ điển
4.0
Trung Quốc
16600
 Ngữ văn tiếng trung
4.0
Trung Quốc
16600
 Khoa học và Công nghệ máy tính
4.0
Trung Quốc
19900
 Khoa học thông tin và tính toán
4.0
Trung Quốc
19900
 Giáo dục hóa học
4.0
Trung Quốc
19900
 Giáo dục toán học
4.0
Trung Quốc
19900
 Giáo dục thể chất
4.0
Trung Quốc
19900
 Máy vi tính
4.0
Trung Quốc
19900
 Vật lý
4.0
Trung Quốc
19900
 Tiểu sử
4.0
Trung Quốc
19900
 Lịch sử
4.0
Trung Quốc
16600
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung Quốc
16600
 Giáo dục thể chất xã hội
4.0
Trung Quốc
16600
 Giáo dục thể chất
4.0
Trung Quốc
16600
 Công nghệ giáo dục
4.0
Trung Quốc
16600
 Tâm lý học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
16600
 Giáo dục mầm non
4.0
Trung Quốc
16600
 Sư phạm
4.0
Trung Quốc
16600
 Kinh tế và kinh doanh quốc tế
4.0
Trung Quốc
16600
 Chất lượng và an toàn thực phẩm
4.0
Trung Quốc
19900
 Quản lý tài chính
4.0
Trung Quốc
16600
 Kế toán
4.0
Trung Quốc
19900
 Quản trị nhân sự
4.0
Trung Quốc
16600
 Tài chính
4.0
Trung Quốc
19900
 Quản lý kinh doanh
4.0
Trung Quốc
16600
 Kinh tế học
4.0
Trung Quốc
19900
 Tiếp thị
4.0
Trung Quốc
16600
 Quản lý du lịch
4.0
Trung Quốc
19900
 Nghiên cứu hành chính
4.0
Trung Quốc
16600
 Kỹ thuật sinh học
4.0
Trung Quốc
19900
 Tự động hóa
4.0
Trung Quốc
19900
 Công nghệ và Thiết bị Quan sát và Kiểm soát
4.0
Trung Quốc
19900
 Kỹ thuật máy móc và tự động hóa
4.0
Trung Quốc
19900
 Kỹ thuật điện và tự động hóa
4.0
Trung Quốc
19900
 Kỹ thuật về môi trường
4.0
Trung Quốc
19900
 Kỹ thuật môi trường và thiết bị xây dựng
4.0
Trung Quốc
19900
 Năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện
4.0
Trung Quốc
19900

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Hóa học
3.0
Tiếng trung, tiếng anh
22000
 Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý
3.0
Tiếng trung, tiếng anh
22000
 Địa lý nhân văn
3.0
Tiếng trung, tiếng anh
22000
 Địa lý tự nhiên
3.0
Tiếng trung, tiếng anh
22000
 Tiệm thuốc
3.0
Trung Quốc
22000
 Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi
3.0
Trung Quốc
18200
 Vật lý
3.0
Trung Quốc
22000
 Quản lý tài nguyên đất
3.0
Trung Quốc
22000
 Số liệu thống kê
3.0
Trung Quốc
22000
 Lịch sử thế giới
3.0
Trung Quốc
18200
 Sinh học
3.0
Trung Quốc
22000
 Chụp ảnh và viễn thám
3.0
Trung Quốc
22000
 An ninh xã hội
3.0
Trung Quốc
18200
 Ngôn ngữ và văn học châu Âu
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục nữ
3.0
Trung Quốc
22000
 Giáo trình và lý thuyết giảng dạy
3.0
Trung Quốc
18200
 Đào tạo giáo viên
3.0
Trung Quốc
18200
 Kinh tế kỹ thuật và quản lý
3.0
Trung Quốc
18200
 Kế toán
3.0
Trung Quốc
18200
 Khoa học môi trường
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật về môi trường
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật và công nghệ hóa học
3.0
Trung Quốc
22000
 Ngôn ngữ và văn học Nga
3.0
Trung Quốc
18200
 Kỹ thuật điện và Kỹ thuật vật lý nhiệt
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học và Công nghệ điện tử
3.0
Trung Quốc
22000
 Kỹ thuật điện
3.0
Trung Quốc
22000
 Bản đồ và Kỹ thuật thông tin địa lý
3.0
Trung Quốc
22000
 Môi trường địa lý và viễn thám
3.0
Trung Quốc
22000
 Giáo dục đạo đức
3.0
Trung Quốc
18200
 Kinh tế công nghiệp
3.0
Trung Quốc
18200
 Văn học so sánh và văn học thế giới
3.0
Trung Quốc
18200
 Lịch sử Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
18200
 Chính trị
3.0
Trung Quốc
18200
 Triết học
3.0
Trung Quốc
18200
 Kiểu dáng ứng dụng
3.0
Trung Quốc
18200
 Âm nhạc và khiêu vũ
3.0
Trung Quốc
27000
 toán học
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm
3.0
Trung Quốc
22000
 Sinh thái học
3.0
Trung Quốc
22000
 Thiết kế
3.0
Trung Quốc
27000
 Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
3.0
Trung Quốc
18200
 Lý thuyết mácxít
3.0
Trung Quốc
18200
 Khảo cổ học
3.0
Trung Quốc
18200
 Lãnh đạo và quản lý giáo dục
3.0
Trung Quốc
18200
 Khoa học và Công nghệ máy tính
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học biển
3.0
Trung Quốc
22000
 Pháp ngữ và văn học
3.0
Trung Quốc
18200
 Pháp luật
3.0
Trung Quốc
18200
 Tâm lý học
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục thể chất
3.0
Trung Quốc
27000
 Khoa học kịch và phim
3.0
Trung Quốc
18200
 Báo chí và truyền thông
3.0
Trung Quốc
18200
 Khảo cổ học
3.0
Trung Quốc
18200
 Lý thuyết mácxít
3.0
Trung Quốc
18200
 Nuôi trồng thủy sản
3.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học thực phẩm
3.0
Trung Quốc
22000
 Địa lý đại dương
3.0
Trung Quốc
22000
 Địa lý sinh thái
3.0
Trung Quốc
22000
 Mỹ thuật
3.0
Trung Quốc
27000
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng cho ngoại ngữ
3.0
Trung Quốc
18200
 ngôn ngữ Anh và Văn
3.0
Trung Quốc
18200
 Văn học so sánh và văn học thế giới
3.0
Trung Quốc
18200
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại
3.0
Trung Quốc
18200
 Văn học cổ điển Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
18200
 Các nghiên cứu về tài liệu cổ điển Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
18200
 Nghiên cứu về chữ Hán
3.0
Trung Quốc
18200
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
18200
 Văn học nghệ thuật
3.0
Trung Quốc
18200
 Xã hội học
3.0
Trung Quốc
18200
 Dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai
3.0
Trung Quốc
18200
 Nghiên cứu thương mại quốc tế
3.0
Trung Quốc
18200
 Kinh tế khu vực
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục Kinh tế và Quản lý
3.0
Trung Quốc
18200
 Quản lý du lịch
3.0
Trung Quốc
18200
 Quản lý hành chính
3.0
Trung Quốc
18200
 Quản trị doanh nghiệp
3.0
Trung Quốc
18200
 Tài chính
3.0
Trung Quốc
18200
 Kỹ thuật sưởi ấm, cung cấp nhiên liệu, thông gió và điều hòa không khí
3.0
Trung Quốc
27000
 Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển
3.0
Trung Quốc
27000
 Kỹ thuật quang
3.0
Trung Quốc
27000
 Công nghệ Giáo dục
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục nghề nghiệp
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục thường xuyên
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục đại học
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục mầm non
3.0
Trung Quốc
18200
 Giáo dục so sánh
3.0
Trung Quốc
18200
 Chương trình giảng dạy và Didactics
3.0
Trung Quốc
18200
 Nguyên tắc sư phạm
3.0
Trung Quốc
18200

Khuôn viên trường

 

THAM KHẢO THÊM: TỈNH GIANG TÔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.