ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂN CƯƠNG- TÂN CƯƠNG

Đại học Sư phạm Tân Cương được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 1978. Tiền thân của nó là Trường sư phạm đầu tiên ở đây,được thành lập vào năm 1906 và Khoa đào tạo giáo viên Tân Cương được thành lập vào năm 1972. Năm 1993, Bộ Giáo dục ủy quyền cho trường đại học bắt đầu tuyển dụng sinh viên sau đại học, và năm 2003, ủy quyền tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học sư phạm Tân Cương

Tên tiếng Anh:Xinjiang Normal University

Tên tiếng Trung:新疆师范大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.xjnu.edu.cn

Địa chỉ tiếng Trung: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新医路102号

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂN CƯƠNG- TỈNH TÂN CƯƠNG

  1. Lịch sử
Đai học sư phạm Tân Cương  nằm ở khu tự trị Tân Cương, là ” khả năng nền tảng đại học xây dựng các dự án ở miền trung và miền tây đại học” trường có tổ chức hợp tác với Thượng Hải để giáo dục cơ sở quốc gia sinh viên đại học văn hóa chất lượng . Đây cũng là lô đầu tiên các trường đại học của  Bộ Giáo dục để nghiên cứu ở Trung Quốc thí điểm xây dựng các trường cao đẳng và đại học. Là trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh học bổng chính phủ Trung Quốc.
Đại học Sư phạm Tân Cương được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 1978. Tiền thân của nó là Trường sư phạm đầu tiên ở đây,được thành lập vào năm 1906 và Khoa đào tạo giáo viên Tân Cương được thành lập vào năm 1972. Năm 1993, Bộ Giáo dục ủy quyền cho trường đại học bắt đầu tuyển dụng sinh viên sau đại học, và năm 2003, ủy quyền tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp.
  1. Diện tích

Theo thông tin trang web chính thức của trường vào tháng 1 năm 2020, trường có tổng diện tích 2864 mẫu Anh và được chia thành ba cơ sở: Ôn Tuyền, Côn Luân và Văn Quang, trường hiện có 20 trường cao đẳng, 62 chuyên ngành đại học và 5 ngành học cấp một, Điểm ủy quyền và 1 bằng cấp cho tiến sĩ giáo dục, 18 điểm cho bằng thạc sĩ ở bậc 1, 9 điểm cho bằng thạc sĩ.

  1. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên

Có khoảng 2.303 giảng viên trong trường, bao gồm cả giáo viên trong khoa đại học của trường. Có 1.875 nhân viên, và có 29214 sinh viên ở tất cả các cấp, bao gồm 16.333 sinh viên đại học (15.135 sinh viên đại học và 2.230 cao đẳng), 2.834 sinh viên tốt nghiệp (bao gồm 289 sinh viên tốt nghiệp bán thời gian), học tại chỗ có 238 thạc sĩ và 125 ứng cử viên tiến sĩ, 5.161 sinh viên giáo dục người lớn (cả thư tín và nghiệp dư), 3.275 sinh viên dự bị (không bao gồm sinh viên dự bị từ trường đại học của chúng tôi) và 561 sinh viên quốc tế.

  1. Quan hệ quốc tế

Theo thông tin trang web chính thức của trường vào tháng 2 năm 2017, trường đã thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học như Đại học Chiba ở Nhật Bản,quan hệ hợp tác thành lập lâu dài. Làm việc tại Kyrgyzstan và Tajikistan thành lập ba Khổng Tử Viện, điểm giảng dạy ngôn ngữ,Trung Quốc phân phối tại tất cả các loại Kazakhstan và 44 trường đại học khác ở 11 quốc gia, Kyrgyzstan và Tajikistan, Viện Khổng Tử đã giành Hanban cấp Tiêu đề “Học viện Khổng Tử tiên tiến”. Trường đã được Hanban trao tặng “Học viện chủ nhà xuất sắc của Viện Khổng Tử” và đã trở thành một trường đại học Trung Quốc của Đại học Tổ chức Hợp tác Thượng Hải .

  1. Đào tạo

 

Hệ đại học:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Kỹ thuật sinh học
4.0
Trung quốc
14400
 Công nghệ sinh học
4.0
Trung quốc
14400
 Khoa học sinh học
4.0
Trung quốc
14400
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
Trung quốc
14400
 Kỹ thuật mạng
4.0
Trung quốc
14400
 Kỹ thuật môi trường
4.0
Trung quốc
14400
 Khoa học môi trường
4.0
Trung quốc
14400
 Kỹ thuật và Công nghệ hóa học
4.0
Trung quốc
14400
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung quốc
14400
 Hóa học
4.0
Trung quốc
14400
 Biểu diễn thể thao
4.0
Trung quốc
14400
 Huấn luyện thể thao
4.0
Trung quốc
14400
 Giáo dục thể chất
4.0
Trung quốc
14400
 Nhảy múa
4.0
Trung quốc
14400
 Biểu diễn âm nhạc
4.0
Trung quốc
14400
 Âm nhạc học
4.0
Trung quốc
14400
 Nghệ thuật
4.0
Trung quốc
14400
 Tranh
4.0
Trung quốc
14400
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung quốc
14400
 Quản lý du lịch
4.0
Trung quốc
14400
 Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số
4.0
Trung quốc
14400
 Tâm lý học
4.0
Trung quốc
14400
 Giáo dục mầm non
4.0
Trung quốc
14400
 Công nghệ giáo dục
4.0
Trung quốc
14400
 Sư phạm
4.0
Trung quốc
14400
 Luật học
4.0
Trung quốc
14400
 Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung quốc
14400
 Quản lý nhân sự
4.0
Trung quốc
14400
 Kinh tế
4.0
Trung quốc
14400
 Quản lý công ích
4.0
Trung quốc
14400
 Trung quốc
4.0
Trung quốc
14400

 

Hệ thạc sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Sinh hóa và sinh học phân tử
3.0
Trung quốc
19200
 Vi sinh
3.0
Trung quốc
19200
 Động vật học
3.0
Trung quốc
19200
 Thực vật học
3.0
Trung quốc
19200
 Công nghệ máy tính
2.0
Trung quốc
19200
 Nghiên cứu Giáo dục Khoa học và Công nghệ Máy tính
3.0
Trung quốc
19200
 Giảng dạy môn học (Hóa học)
2.0
Trung quốc
19200
 Hóa phân tích
3.0
Trung quốc
19200
 Hóa hữu cơ
3.0
Trung quốc
19200
 Hóa vô cơ
3.0
Trung quốc
19200
 Hóa lý
3.0
Trung quốc
19200
 Hướng dẫn thể thao xã hội
2.0
Trung quốc
19200
 Huấn luyện thể thao
2.0
Trung quốc
19200
 Giáo dục thể chất
2.0
Trung quốc
19200
 Thể thao truyền thống quốc gia
3.0
Trung quốc
19200
 Đào tạo giáo dục thể chất
3.0
Trung quốc
19200
 Khoa học thể thao
3.0
Trung quốc
19200
 Âm nhạc
2.0
Trung quốc
19200
 Nghiên cứu nghệ thuật quốc gia
3.0
Trung quốc
19200
 Âm nhạc học
3.0
Trung quốc
19200
 Nghệ thuật
2.0
Trung quốc
19200
 Nghệ thuật
3.0
Trung quốc
19200
 Văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc
3.0
Trung quốc
17600
 Văn học trung quốc cổ đại
3.0
Trung quốc
17600
 Ngôn ngữ học Trung Quốc
3.0
Trung quốc
17600
 Ngôn ngữ thiểu số Trung Quốc (Mông Cổ)
3.0
Trung quốc
17600
 Quản lý du lịch
3.0
Trung quốc
17600
 Giáo dục sức khỏe tâm thần
2.0
Trung quốc
17600
 Công nghệ giáo dục hiện đại
2.0
Trung quốc
17600
 Quản lý giáo dục
2.0
Trung quốc
17600
 Nguyên tắc giáo dục
3.0
Trung quốc
17600
 Luật kinh tế quốc tế
3.0
Trung quốc
17600
 Luật dân sự và thương mại
3.0
Trung quốc
17600
 Thương mại quốc tế
3.0
Trung quốc
17600
 Kinh tế khu vực
3.0
Trung quốc
17600
 Lý luận chính trị
3.0
Trung quốc
17600
 Chính trị quốc tế
3.0
Trung quốc
17600
 Tôn giáo
3.0
Trung quốc
17600
 Giáo dục quốc tế trung quốc
2.0
Trung quốc
17600
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung quốc
17600

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

Hoạt động tình nguyện

 

Hoạt động tình nguyện

 

Hoạt động tình nguyện

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX

 

Phòng đôi

 

Phòng tắm riêng

 

Phòng đơn

 

Tham khảo thêm: Tân Cương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.