Đại học Sư phạm Thẩm Dương – Liêu Ninh

Đại học Sư phạm Thẩm Dương được thành lập năm 1951 với tên gọi Cao đẳng Giáo dục Đông Bắc. Kể từ đó trường đã được đổi tên nhiều lần, đầu tiên là Cao đẳng Sư phạm Thẩm Dương năm 1953, sau đó là Cao đẳng Sư phạm Đệ Nhất Liêu Ninh năm 1965 và quay lại tên Cao đẳng Sư phạm Thẩm Dương năm 1978. Tên hiện nay được đặt năm 2001 khi Cao đẳng Sư phạm Thẩm Dương được sáp nhập với Cao đẳng Giáo dục Liêu Ninh.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Sư phạm Thẩm Dương

Tên tiếng Anh:Shenyang Normal University

Tên tiếng Trung:沈阳师范大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.synu.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung:沈阳市皇姑区黄河北大街253号

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THẨM DƯƠNG

  1. Lịch sử

Đại học Sư phạm Thẩm Dương được thành lập năm 1951 với tên gọi Cao đẳng Giáo dục Đông Bắc. Kể từ đó trường đã được đổi tên nhiều lần, đầu tiên là Cao đẳng Sư phạm Thẩm Dương năm 1953, sau đó là Cao đẳng Sư phạm Đệ Nhất Liêu Ninh năm 1965 và quay lại tên Cao đẳng Sư phạm Thẩm Dương năm 1978. Tên hiện nay được đặt năm 2001 khi Cao đẳng Sư phạm Thẩm Dương được sáp nhập với Cao đẳng Giáo dục Liêu Ninh.

     2. Diện tích

Sau khi hai trường sáp nhập, trường đã được dời ra ngoại ô Thẩm Dương nhưng vẫn dùng địa chỉ liên lạc tại quận Hoàng Cô (皇姑區) dù hiện nay trường nằm ở giáp giới quận Dư Hồng (於洪區) và quận Tân Thành Tử (新城子區). Khu trường sở của trường hiện có diện tích 300 acre và có khu nhà có 793.000 m² sàn. Khu đất này trước kia thuộc ba làng: Bắc Tây Đài Tử (北四臺子), Chính Lương (正良) và Guoqi (郭七).

Khu trường sở mới này có bức tượng Khổng Tử lớn nhất Trung Hoa đại lục.

    3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

Hiện nay, có gần 20,000 sinh viên đại học toàn thời gian , sinh viên cao đẳng , sinh viên đại học  và sinh viên quốc tế , và 1452 giáo viên toàn chính quy trong SNY 

   4. Quan hệ quốc tế

SNU là một trong những trường đại học ở Trung Quốc được phép tuyển dụng sinh viên quốc tế với Học bổng Chính phủ Trung Quốc và Học bổng Học viện Khổng Tử Từ năm 1985, trường đại học đã chấp nhận sinh viên quốc tế ở các cấp độ khác nhau từ hơn 30 quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Úc.

   5. Ngành học

A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Dịch
4.0
Trung Quốc
16000
 Tiếng anh
4.0
Trung Quốc
16000
 Chất lượng và an toàn thực phẩm
4.0
Trung Quốc
16000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm
4.0
Trung Quốc
16000
 Kỹ thuật ngũ cốc
4.0
Trung Quốc
16000
 Giáo dục tiểu học
4.0
Trung Quốc
16000
 Giáo dục mầm non
4.0
Trung Quốc
16000
 Trình diễn âm nhạc
4.0
Trung Quốc
16000
 tranh tàu
4.0
Trung Quốc
16000
 Mỹ thuật
4.0
Trung Quốc
16000
 Bức vẽ
4.0
Trung Quốc
16000
 Thống kê áp dụng
4.0
Trung Quốc
16000
 Toán và Toán ứng dụng
4.0
Trung Quốc
16000
 Vật lý ứng dụng
4.0
Trung Quốc
16000
 Công nghệ sinh học
4.0
Trung Quốc
16000
 Sinh học
4.0
Trung Quốc
16000
 Hóa học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
16000
 Kỹ thuật máy tính
4.0
Trung Quốc
16000
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
Trung Quốc
16000
 Giáo dục quốc tế trung quốc
4.0
Trung Quốc
16000
  Trung Quốc
4.0
Trung Quốc
16000
 Lao động và an sinh xã hội
4.0
Trung Quốc
16000
 Quản trị nhân sự
4.0
Trung Quốc
16000
 Đào tạo thể thao
4.0
Trung Quốc
16000
 Tài chính
4.0
Trung Quốc
16000
 Kinh tế quốc tế
4.0
Trung Quốc
16000
 Tiếp thị
4.0
Trung Quốc
16000
 Tâm lý học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
16000
 sư phạm
4.0
Trung Quốc
16000
 Quản lý du lịch
4.0
Trung Quốc
16000

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
 HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
20000
 Khoa học thể thao dân tộc
3.0
Trung Quốc
20000
 Sinh thái ô nhiễm
3.0
Trung Quốc
20000
 Phytoecology
3.0
Trung Quốc
20000
 Hóa phân tích
3.0
Trung Quốc
20000
 Kỹ thuật hóa học
3.0
Trung Quốc
20000
 Số liệu thống kê
3.0
Trung Quốc
20000
 Toán cơ bản
3.0
Trung Quốc
20000
 Luật kinh tế
3.0
Trung Quốc
20000
 Luật dân sự và thương mại
3.0
Trung Quốc
20000
 Âm nhạc và khiêu vũ
3.0
Trung Quốc
20000
 Vật lý và Hóa học
3.0
Trung Quốc
20000
 Vật lý vô tuyến
3.0
Trung Quốc
20000
 Động vật học
3.0
Trung Quốc
20000
 Thực vật học
3.0
Trung Quốc
20000
 Hóa học ứng dụng
3.0
Trung Quốc
20000
 Kỹ thuật sinh hóa
3.0
Trung Quốc
20000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Trung Quốc
20000
 Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học
3.0
Trung Quốc
20000
 Ứng dụng toán học
3.0
Trung Quốc
20000
 An ninh xã hội
3.0
Trung Quốc
20000
 Quản lý tài nguyên đất
3.0
Trung Quốc
20000
 Quản lý kinh doanh
3.0
Trung Quốc
20000
 Quản lý hành chính
3.0
Trung Quốc
20000
 Giáo dục so sánh
3.0
Trung Quốc
20000
 Giáo dục đại học
3.0
Trung Quốc
20000
 Kinh tế chính trị
3.0
Trung Quốc
20000
 Kinh tế phương Tây
3.0
Trung Quốc
20000
 Triết học Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
20000
 Quản lý du lịch
3.0
Trung Quốc
20000

Khuôn viên trường

THAM KHẢO THÊM: LIÊU NINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.