ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TÂY NAM- TỨ XUYÊN

Đại học tài chính Tây Nam nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Thành Đô , trực thuộc Bộ Giáo dục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa , do Bộ Giáo dục và Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên xây dựng.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học tài chính Tây Nam

Tên tiếng Anh: Southwestern University Of Finance And Economics

Tên tiếng Trung: 西南财经大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.swufe.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung: 

光华校区地址:四川省成都市青羊区光华村街55号

柳林校区地址:四川省成都市温江区柳台大道555号

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TÂY NAM- TỈNH TỨ XUYÊN

 1. Lịch sử

Đại học tài chính Tây Nam nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Thành Đô , trực thuộc Bộ Giáo dục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa , do Bộ Giáo dục và Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên xây dựng.

Trường bắt đầu với tên đại học Quang Hoa được thành lập tại Thượng Hải vào năm 1925 . Năm 1938, Chi nhánh Đại học Quảng Tây Thành Đô được thành lập do sự di chuyển về phía tây của Chiến tranh chống Nhật Bản. Năm 1946 đổi tên thành Đại học Thành Hoa. Từ năm 1952 đến 1953, Đại học Tài chính và Kinh tế Tứ Xuyên được sáp nhập vào Khoa Tài chính và Kinh tế của 16 tổ chức ở Tây Nam dựa trên Đại học Thành Hoa . Năm 1960, Đại học Tài chính và Kinh tế Tứ Xuyên và Đại học Khoa học và Công nghệ Tứ Xuyên được thành lập. Năm 1961, trường được đổi tên thành Đại học Thành Đô. Nó được khôi phục lại trường Cao đẳng Tài chính và Kinh tế Tứ Xuyên vào năm 1978. Năm 1985 được đổi tên thành Đại học Tài chính Tây Nam. Chuyển sang Bộ Giáo dục năm 2000.

 1. Diện tích

Tính đến tháng 5 năm 2019, nó có hai cơ sở là Quang Hoa và Liêu Lâm, với tổng diện tích hơn 2.300 mẫu Anh.

 1. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên

Trường có hơn 1.300 giáo viên toàn thời gian và hơn  22.600 sinh viên, bao gồm hơn 15.800 sinh viên toàn thời gian, 5.800 sinh viên sau đại học, hơn 900 sinh viên tiến sĩ và hơn 700 sinh viên quốc tế dài hạn, có 27 trường cao đẳng (trung tâm, khoa) và các đơn vị giảng dạy khác.

 1. Quan hệ quốc tế

Trường tuân thủ khái niệm vận hành trường quốc tế, cố gắng nâng cao trình độ và mức độ trao đổi và hợp tác quốc tế, và đã tăng đáng kể ảnh hưởng quốc tế. Thiết lập các chương trình và tổ chức giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài, tuyển dụng sinh viên quốc tế, tổ chức các hội nghị học thuật quốc tế và thực hiện trao đổi văn hóa và giáo dục quốc tế. Hiện tại, trường đã thiết lập quan hệ hợp tác rộng rãi với gần 100 trường đại học, tổ chức tài chính và doanh nghiệp nổi tiếng ở gần 50 quốc gia và khu vực. Có 2 Viện Khổng Tử. Tầm ảnh hưởng của dự án thương hiệu Discover SWUFE Summer School ngày càng tăng. Ảnh hưởng của bục giảng Quang Hoa đã tăng lên, và nhiều học giả nổi tiếng như những người đoạt giải Nobel đã đến thăm trường  để tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao, thảo luận và thảo luận với giáo viên và học sinh.

5. Đào tạo

Hệ đại học: 

TÊN CHUYÊN NGHIỆP
THỜI LƯỢNG (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Quản lý tín dụng
4.0
Trung quốc
16000
 Kỹ thuật tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Tài chính (Lớp thực nghiệm song ngữ)
4.0
Trung quốc
16000
 Tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học
4.0
Trung quốc
16000
 Đầu tư
4.0
Trung quốc
16000
 Tài chính (Chứng khoán và Tương lai)
4.0
Trung quốc
16000
 Thống kê
4.0
Trung quốc
16000
 Thống kê kinh tế
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học quản lý
4.0
Trung quốc
16000
 Tiếng Anh (hướng dịch)
4.0
Trung quốc
16000
 Tiếng anh thương mại
4.0
Trung quốc
16000
 Toán tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Kinh tế học (Lớp cơ sở đào tạo nhân tài kinh tế cơ bản)
4.0
Trung quốc
16000
 Khoa học và Công nghệ máy tính (Công nghệ thông tin tài chính)
4.0
Trung quốc
16000
 Thương mại điện tử (hướng thanh toán)
4.0
Trung quốc
16000
 Hệ thống thông tin và quản lý thông tin (Business Intelligence)
4.0
Trung quốc
16000
 Luật học
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý hậu cần
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý du lịch
4.0
Trung quốc
16000
 Tiếp thị
4.0
Trung quốc
16000
 Quản trị kinh doanh (Lớp thực nghiệm song ngữ)
4.0
Trung quốc
16000
 Kinh tế quốc tế và thương mại (Lớp thực nghiệm song ngữ)
4.0
Trung quốc
16000
 Kinh doanh quốc tế (Lớp thực nghiệm song ngữ)
4.0
Trung quốc
16000
 Quản trị
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý nhân sự
4.0
Trung quốc
16000
 Bảo hiểm (Lớp thực nghiệm song ngữ về tài chính kế toán)
4.0
Trung quốc
16000
 Bảo hiểm (Lớp thực nghiệm song ngữ Actuarial)
4.0
Trung quốc
16000
 Bảo hiểm
4.0
Trung quốc
16000
 Lao động và an sinh xã hội
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý tài chính (Lớp thực nghiệm song ngữ)
4.0
Trung quốc
16000
 Quản lý tài chính
4.0
Trung quốc
16000
 Kế toán (Chuyên ngành kế toán công chứng)
4.0
Trung quốc
16000
 Kế toán (Lớp thực nghiệm song ngữ)
4.0
Trung quốc
16000
 Kế toán
4.0
Trung quốc
16000
 Kiểm toán
4.0
Trung quốc
16000
 Báo chí (Báo chí kinh tế)
4.0
Trung quốc
16000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung quốc
16000
Tài chính (Lớp kinh tế và quản lý tài năng sáng tạo quốc tế)
4.0
Tiếng anh
20000
Kinh tế học (lớp tài năng sáng tạo trong kinh tế và quản lý)
4.0
Tiếng anh
20000
Quản trị kinh doanh (Lớp tài năng sáng tạo trong kinh tế và quản lý quốc tế)
4.0
Tiếng anh
20000
Kế toán (Lớp học kinh tế sáng tạo và tài năng quản lý)
4.0
Tiếng anh
20000

 

 

Hệ Thạc sỹ: 

 

TÊN CHUYÊN NGHIỆP
THỜI LƯỢNG (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Giáo dục chính trị và tư tưởng
3.0
Trung quốc
20000
 Nguyên tắc cơ bản của Marxist
3.0
Trung quốc
20000
 Nghiên cứu về tội ác hóa chủ nghĩa Mác
3.0
Trung quốc
20000
 Nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của lịch sử hiện đại Trung Quốc
3.0
Trung quốc
20000
 Kỹ thuật tài chính
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý tín dụng
3.0
Trung quốc
20000
 Tài chính
3.0
Trung quốc
20000
 Khoa học
3.0
Trung quốc
20000
 Thống kê
3.0
Trung quốc
20000
 Phân tích dữ liệu lớn về kinh tế
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế định lượng
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung quốc
20000
 Học tiếng Anh thương mại
3.0
Trung quốc
20000
 Toán học
3.0
Trung quốc
20000
 Tài chính toán học
3.0
Trung quốc
20000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế phương tây
3.0
Trung quốc
20000
 Lịch sử kinh tế
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế chính trị
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế thế giới
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế quốc dân
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế phát triển
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế khu vực
3.0
Trung quốc
20000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết
3.0
Trung quốc
20000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
Trung quốc
20000
 Thương mại tài chính thương mại điện tử
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh doanh thông minh
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế và quản lý công nghệ
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế xã hội
3.0
Trung quốc
20000
 Đạo luật bảo vệ tài nguyên và môi trường
3.0
Trung quốc
20000
 Luật tài chính
3.0
Trung quốc
20000
 Luật tố tụng
3.0
Trung quốc
20000
 Luật kinh tế
3.0
Trung quốc
20000
 Luật và kinh tế
3.0
Trung quốc
20000
 Lý thuyết pháp lý
3.0
Trung quốc
20000
 Luật dân sự và thương mại
3.0
Trung quốc
20000
 Hiến pháp và luật hành chính
3.0
Trung quốc
20000
 Luật quốc tế
3.0
Trung quốc
20000
 Luật hình sự
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế tiêu dùng
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế lưu thông
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế công nghiệp
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý dữ liệu lớn
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý du lịch
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý tiếp thị
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý kinh doanh
3.0
Trung quốc
20000
 Thương mại quốc tế
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh doanh quốc tế
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế lao động
3.0
Trung quốc
20000
 Thể chế và chính sách kinh tế công
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý nhân sự
3.0
Trung quốc
20000
 Quản trị
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý y tế xã hội
3.0
Trung quốc
20000
 Khoa học chính sách và đổi mới quản lý công
3.0
Trung quốc
20000
 Bảo hiểm
3.0
Trung quốc
20000
 An sinh xã hội
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý thể thao
3.0
Trung quốc
20000
 Kiểm toán
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý tài chính
3.0
Trung quốc
20000
 Kế toán
3.0
Trung quốc
20000
 Triết lý kinh tế
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý truyền thông
3.0
Trung quốc
20000
 Văn hóa dân gian
3.0
Trung quốc
20000
 Xã hội học ứng dụng
3.0
Trung quốc
20000
 Tài chính
3.0
Trung quốc
20000
 Kinh tế nông nghiệp
3.0
Trung quốc
20000
 Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý kinh tế nông nghiệp
3.0
Trung quốc
20000
 Xã hội học
3.0
Trung quốc
20000
 Nhân khẩu học
3.0
Trung quốc
20000
 Quản lý kinh doanh
2.0
Tiếng anh
25000
 Kinh tế phương tây
2.0
Tiếng anh
25000
 Tài chính
2.0
Tiếng anh
25000

Hệ Tiến sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGHIỆP
THỜI LƯỢNG (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Giáo dục chính trị và tư tưởng
4.0
Trung quốc
25000
 Tài chính
4.0
Trung quốc
25000
 Khoa học
4.0
Trung quốc
25000
 Thống kê
4.0
Trung quốc
25000
 Phân tích dữ liệu lớn về kinh tế
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế định lượng
4.0
Trung quốc
25000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
4.0
Trung quốc
25000
 Lịch sử kinh tế
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế chính trị
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế thế giới
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế quốc dân
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế phát triển
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế khu vực
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế tiêu dùng
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế lưu thông
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế công nghiệp
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý du lịch
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý tiếp thị
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý dữ liệu lớn
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý kinh doanh
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý nhân sự
4.0
Trung quốc
25000
 Thương mại quốc tế
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh doanh quốc tế
4.0
Trung quốc
25000
 Kiểm toán
4.0
Trung quốc
25000
 Quản lý tài chính
4.0
Trung quốc
25000
 Kế toán
4.0
Trung quốc
25000
 Tài chính
4.0
Trung quốc
25000
 Kỹ thuật tài chính
3.0
Trung quốc
25000
 Tài chính toán học
3.0
Trung quốc
25000
 Quản lý và công nghệ thông tin kinh tế
3.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế và quản lý công nghệ
3.0
Trung quốc
25000
 Luật tài chính
3.0
Trung quốc
25000
 Luật tố tụng
3.0
Trung quốc
25000
 Luật kinh tế
3.0
Trung quốc
25000
 Luật và kinh tế
3.0
Trung quốc
25000
 Lý thuyết pháp lý
3.0
Trung quốc
25000
 Luật dân sự và thương mại
3.0
Trung quốc
25000
 Luật hình sự
3.0
Trung quốc
25000
 Khoa học chính sách và đổi mới quản lý công
3.0
Trung quốc
25000
 Thể chế và chính sách kinh tế công
3.0
Trung quốc
25000
 Bảo hiểm
4.0
Trung quốc
25000
 Bảo hiểm xã hội và an ninh kinh tế
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế nông nghiệp
4.0
Trung quốc
25000
 Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường
4.0
Trung quốc
25000
 Nhân khẩu học
4.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế lao động
3.0
Trung quốc
25000
 Kinh tế công nghiệp
4.0
Tiếng anh
30000
 Quản lý kinh doanh
4.0
Tiếng anh
30000
 Kinh tế phương tây
4.0
Tiếng anh
30000

 

HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TÂY NAM

 

 1. Nội dung học bổng:
 • Yêu cầu và chế độ học bổng

Học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe tốt

Tôn trọng các quy định về pháp luật cũng như truyền thống văn hoá của Trung Quốc và của trường theo học.

Chương trình Hệ Yêu cầu Chế độ học bổng
Học bổng chính phủ CSC Thạc sĩ Yêu cầu tuổi không quá 35,tốt nghiệp đại học

Có chứng chỉ HSK5, điểm trung bình trên 7.5

Miễn toàn bộ học phí, kí túc xá

Trợ cấp 3000 tệ/tháng (12tháng/năm học)

Tiến sĩ Yêu cầu tuổi không quá 40 ,tốt nghiệp đại học

Có chứng chỉ HSK5, điểm trung bình trên 7.5

Miễn toàn bộ học phí, kí túc xá

Trợ cấp 3000 tệ/tháng (12tháng/năm học)

Học bổng trường Đại học Yêu cầu tuổi không quá 25, tốt nghiệp THPT.

Có chứng chỉ HSK4 bảng điểm tốt trên 7.5

Miễn toàn bộ học phí, kí túc xá

Trợ cấp 1500 tệ/tháng (10tháng/năm học)

 2  Yêu cầu hồ sơ:

 • Đơn xin học bổng (trung tâm hỗ trợ).
 • Hộ chiếu còn hạn ít nhất 5 năm.
 • Bảng điểm và bằng tốt nghiệp gần nhất đã dịch thuật công chứng (Tiếng Anh hoặc tiếng Trung).
 • Xác nhận dân sự hoặc Lí lịch tư pháp (Công chứng và dịch thuật)
 • Kế hoạch học tập
 • Khám sức khỏe mẫu du học Trung Quốc
 • Ảnh 4×6 nền trắng chụp trong 6 tháng gần nhất.
 • 2 thư giới thiệu
 • CV giới thiệu bản thân
 • Video giới thiệu bản thân

LƯU Ý:  1. Nếu học sinh đang học lớp 12 chưa nhận bằng tốt nghiệp, có thể thay bảng điểm  bằng bảng điểm tạm thời tính đến hết học kì 1 lớp 12, và thay bằng tốt nghiệp bằng giấy chứng nhận  là học sinh của trường đang theo học ( Công chứng và dịch thuật)

 1. Công chứng và dịch thuật trung tâm có thể hỗ trợ theo mức chi phí cơ bản

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX 

 

 

Tham khảo thêm: Tỉnh Tứ Xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *