ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH THƯỢNG HẢI- THƯỢNG HẢI

Đại học Tài chính Thượng Hải có nguồn gốc từ trường kinh doanh do Đại học Sư phạm Nam Kinh thành lập năm 1917. Sau 100 năm phát triển, nó đã trở thành một trường đại học trọng điểm đa ngành với kinh tế, quản lý, luật, nghệ thuật và khoa học. Trong đó ngành chính của trường là ngành chính của kinh tế và quản lý.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học tài chính Thượng Hải

Tên tiếng Anh: Shanghai University of Finance and Economics

Tên tiếng Trung: 上海财经大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.shufe.edu.cn

Địa chỉ : 

主校区:上海市杨浦区国定路777号 
中山北一路校区:上海市虹口区中山北一路369号 
昆山路校区:上海市虹口区昆山路146号

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH THƯỢNG HẢI

  1. Lịch sử

Đại học Tài chính Thượng Hải có nguồn gốc từ trường kinh doanh do Đại học Sư phạm Nam Kinh thành lập năm 1917. Sau 100 năm phát triển, nó đã trở thành một trường đại học trọng điểm đa ngành với kinh tế, quản lý, luật, nghệ thuật và khoa học. Trong đó ngành chính của trường là ngành chính của kinh tế và quản lý. Đây là một trường đại học thuộc ” Dự án 211 ” và ” Nền tảng đổi mới chủ đề 985 ” trực thuộc Bộ Giáo dục. Nó được xây dựng bởi Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và Chính phủ Nhân dân thành phố Thượng Hải. Tháng 9 năm 2017, trường là trường quốc gia ” các trường đại học đẳng cấp quốc tế và xây dựng kỷ luật đẳng cấp quốc tế ” xây dựng hàng ngũ đại học.

   2. Diện tích 

Tính đến tháng 9 năm 2017, trường có ba cơ sở : cơ sở chính, cơ sở ở đường Bắc Nhất lộ Trung Sơn, cơ sở ở đường Minh Sơn với diện tích 826 mẫu.

3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

Trường có 1043 giáo viên toàn thời gian, 20419 sinh viên thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm 15159 sinh viên toàn thời gian, 8041 sinh viên đại học, 6053 thạc sĩ và 1166 sinh viên tiến sĩ , 826 sinh viên quốc tế có bằng cấp học thuật.

4. Quan hệ quốc tế

Trường khẳng định mở trường và thực hiện sâu sắc chiến lược SUFE toàn cầu . Hiện tại, trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với 212 trường đại học và tổ chức ở 46 quốc gia và khu vực . Trường là một trong những tổ chức sớm nhất chấp nhận sinh viên nước ngoài tại Trung Quốc. Lịch sử có thể bắt nguồn từ hai sinh viên quốc tế đầu tiên mở ra vào năm 1957 . Trong quá trình phát triển, giáo dục sinh viên quốc tế dựa trên các đặc điểm và lợi thế nghề nghiệp của trường,  thiết lập một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh và hợp lý cho sinh viên quốc tế . Thông qua việc xây dựng và phát triển dần dần Trường Cao đẳng Trao đổi Văn hóa Quốc tế, Cơ sở Phát triển Tài nguyên và Giảng dạy Kinh doanh Quốc tế (Thượng Hải) và Học viện Khổng Tử, trường đã hình thành một hệ thống vòng tròn đạo đức của sinh viên quốc tế, phát triển môn học, xây dựng khoa và thúc đẩy cộng sinh quốc tế Mô hình phát triển bền vững.·

5. Đào tạo

 

Hệ đại học:

 

TÊN CHUYÊN NGHÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Tài chính
4.0
Trung quốc
21000 / năm
 Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung quốc
21000 / năm
 Đầu tư
4.0
Trung quốc
21000 / năm
 Giáo dục quốc tế trung quốc
4.0
Trung quốc
21000 / năm
 Luật học
4.0
Trung quốc
21000 / năm
 Quản trị
4.0
Trung quốc
21000 / năm

 

Hệ thạc sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN  (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
2.0
Trung quốc
24000 / năm
 Luật quốc tế
3.0
Trung quốc
24000 / năm
 Thạc sĩ thống kê ứng dụng
2.0
Trung quốc
30000 / năm
 Tài chính
2.0
Trung quốc
24000 / năm
 Kinh tế đầu tư
2.0
Trung quốc
24000 / năm
 Thạc sĩ hành chính công
2.0
Tiếng anh
50000 / năm
 Thạc sĩ kinh doanh quốc tế
2.0
Trung quốc
30000 / năm
 Thạc sĩ tài chính
2.0
Trung quốc
30000 / năm
 Tài chính
2.0
Tiếng anh
50000 / năm
 Thạc sĩ giáo dục quốc tế Trung Quốc
2.0
Trung quốc
30000 / năm
 “Vành đai và Con đường” Tài chính quốc tế và Hợp tác khu vực
2.0
Tiếng anh
50000 / năm
 Thạc sĩ luật LL.M
2.0
Tiếng anh
70000 / năm
 Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2.0
Tiếng anh
218000 / hành trình đầy đủ

 

Hệ tiến sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Luật kinh tế
3.0
Tiếng anh
40000 / năm

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX

 

 

 

Tham khảo thêm: thành phố Thượng Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *