Đại học Trung Y Dược Hắc Long Giang – HẮC LONG GIANG

Đại học Y dược Hắc Long Giang (HLJUCM) được thành lập năm 1954, một trường đại học có ảnh hưởng với trình độ nghiên cứu giảng dạy và chăm sóc y tế cao cho việc xây dựng và phát triển chính ở tỉnh Hắc Long Giang.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Trung Y Dược Hắc Long Giang

Tên tiếng Anh: Heilongjiang University of Chinese Medicine

Tên tiếng Trung:黑龙江中医药大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.hljtcm.com/

Địa chỉ tiếng Trung: 哈尔滨市南岗区果戈里大街411号

ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC HẮC LONG GIANG

  1. Lịch sử

          Đại học Y dược Hắc Long Giang (HLJUCM) được thành lập năm 1954, một trường đại học có ảnh hưởng với trình độ nghiên cứu giảng dạy và chăm sóc y tế cao cho việc xây dựng và phát triển chính ở tỉnh Hắc Long Giang. 

      2. Cơ sở vật chất

      Giờ đây, HLJCUM có 11 trường cao đẳng, 11 bệnh viện trực thuộc, 1 học viện, 25 bệnh viện giảng dạy và 70 cơ sở thực hành, 4 trạm nghiên cứu khoa học sau tiến sĩ

      3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

       HLJUCM hiện có 3416 giảng viên toàn thời gian các thành viên, trong đó 817 là giáo sư và phó-giáo sư, 114 là người giám sát tiến sĩ, 462 là các giảng viên thạc sĩ.

      4. Quan hệ quốc tế

Chương trình giáo dục sinh viên ở nước ngoài của HLJUCM được bắt đầu vào những năm 1980. Trong nhiều năm, HLJUCM đã rất coi trọng giáo dục quốc tế, trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế của TCM. Quy mô sinh viên ở nước ngoài của HLJUCM mở rộng dần dần cùng với sự phát triển của trình độ giáo dục quốc tế. Trình độ học vấn bao gồm giáo dục bằng cấp, đào tạo ngắn hạn và trao đổi các học giả thỉnh giảng, cho đến nay, hơn 5000 sinh viên quốc tế và hơn 500 học giả thỉnh giảng đã tốt nghiệp thành công từ HLJUCM. Năm 2007, HLJUCM đã thành lập viện Khổng Tử đầu tiên trên thế giới cho TCM Tiết tại Luân Đôn, Vương quốc Anh để thực hiện giáo dục y học Trung Quốc.

      5. Ngành học

A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Công nghệ phòng thí nghiệm y tế
4.0
Trung Quốc
21000
 Phân tích dược phẩm
4.0
Trung Quốc
21000
 Dược liệu Trung Quốc Dược liệu
4.0
Trung Quốc
21000
 Tiếp thị
4.0
Trung Quốc
21000
 Văn học cổ điển
4.0
Trung Quốc
21000
 Tâm lý học ứng dụng
4.0
Trung Quốc
21000
 Quản trị dịch vụ công cộng
4.0
Trung Quốc
21000
 Công nghệ sinh học (Dược phẩm)
4.0
Trung Quốc
21000
 Phát triển tài nguyên dược liệu Trung Quốc
4.0
Trung Quốc
21000
 Tiệm thuốc
4.0
Trung Quốc
21000
 Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm
4.0
Trung Quốc
21000
 Kỹ thuật dược phẩm
4.0
Trung Quốc
21000
 Chuẩn bị dược phẩm
4.0
Trung Quốc
21000
 Dược liệu Trung Quốc
4.0
Trung Quốc
21000
 Điều dưỡng
4.0
Trung Quốc
21000
 Phục hồi chức năng
4.0
Trung Quốc
21000
 Châm cứu Moxib Fir và Massage
5.0
Trung Quốc
21000
 Y học lâm sàng Trung Quốc tích hợp với Tây y
5.0
Trung Quốc
21000
 Y học cổ truyền Trung Quốc
5.0
Trung Quốc
21000

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Quản lý y tế xã hội
3.0
Trung Quốc
31000
 Tài nguyên dược liệu Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Lâm sàng Trung Quốc Dược liệu
3.0
Trung Quốc
31000
 Khoa học chế biến dược liệu Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Dược động học của dược liệu Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Dược phẩm của Trung Quốc Dược liệu
3.0
Trung Quốc
31000
 Hóa dược
3.0
Trung Quốc
31000
 Y học phục hồi chức năng và vật lý trị liệu
3.0
Trung Quốc
31000
 Châm cứu Moxib Fir và Massage
3.0
Trung Quốc
31000
 Y học lâm sàng Trung Quốc tích hợp với Tây y
3.0
Trung Quốc
31000
 Nhãn khoa và tai mũi họng của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Khoa Nhi của Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Phụ khoa của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Khoa xương và chấn thương của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Phẫu thuật y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Nội khoa y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Công thức của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Tổ chức lâm sàng của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000
 Lý thuyết cơ bản của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
31000

Khuôn viên trường

 

THAM KHẢO THÊM: TỈNH HẮC LONG GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.