Đại học trung y dược Liêu Ninh – Liêu Ninh

Đại học trung y dược Liêu Ninh (LNUTCM) được thành lập vào năm 1958. Trường có một cơ sở chính đặt tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh và hai cơ sở chi nhánh tại thành phố biển – Đại Liên và Benxi được gọi là thủ đô y học Trung Quốc

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học trung y dược Liêu Ninh

Tên tiếng Anh: Liaoning University of Traditional Chinese Medicine

Tên tiếng Trung:辽宁中医药大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.lnutcm.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung:

ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC LIÊU NINH

  1. Lịch sử

Đại học trung y dược Liêu Ninh (LNUTCM) được thành lập vào năm 1958. Trường có một cơ sở chính đặt tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh và hai cơ sở chi nhánh tại thành phố biển – Đại Liên và Benxi được gọi là thủ đô y học Trung Quốc. LNUTCM là tổ chức duy nhất cho việc học cao hơn ở tỉnh Liêu Ninh để đào tạo và giáo dục các chuyên gia về Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), Dược học Trung Quốc, Châm cứu và Massage Moxibiêu Trung Quốc, Tích hợp TCM và Tây y trong Thực hành lâm sàng, Điều dưỡng cao cấp và các chuyên ngành y tế khác .

      2. Diện tích

Đại học trung y dược Liêu Ninh hay LNUTCM có cơ sở chính ở quận Huanggu , Thẩm Dương và một cơ sở chi nhánh ở Đại Liên và một cơ sở bổ sung ở Benxi

      3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

LNUTCM có năm ngành, đó là Y học, Khoa học, Kỹ thuật, Quản lý và Nghệ thuật, 19 chương trình đại học với số lượng tuyển sinh hơn 10.000 sinh viên. Có 17 trường cao đẳng và trường học, 4 bệnh viện trực tiếp, 2 khoa giảng dạy, 2 trung tâm thí nghiệm & giảng dạy, 3 viện nghiên cứu, 6 phòng nghiên cứu, 2 thư viện và 4 bảo tàng trong trường đại học. LNUTCM có 1 kỷ luật quan trọng của tiểu bang, 26 ngành TCM chính của tiểu bang được Cục quản lý y học cổ truyền Trung Quốc phê duyệt, 7 môn chính của tỉnh, 5 môn học cấp tỉnh trong dự án xây dựng kỷ luật đặc trưng để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức giáo dục đại học. 21 ngành TCM chủ chốt của tỉnh, 3 trung tâm nghiên cứu sau tiến sĩ,

     4. Quan hệ quốc tế

Hiện tại, LNUTCM đã phát triển hợp tác với hơn 20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Á, Đông Nam Á và với hơn 80 viện và tổ chức giáo dục đại học, đã đẩy nhanh tiến độ mở cửa và hợp tác quốc tế.
LNUTCM chưa bao giờ ngừng nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất với nguyên tắc của Phấn đấu vì điều tốt nhất thay vì lớn nhất và chiến lược của Phát triển Đại học với những kỷ luật mạnh mẽ, tiếp sức cho Đại học bằng tài năng và phát triển Đại học bằng khoa học và công nghệ Mùi. Thông qua việc tăng cường toàn diện việc xây dựng văn hóa học thuật của riêng mình, LNUTCM đã định hình các đặc điểm và khả năng cạnh tranh của riêng mình, đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh cơ sở công nghiệp Liêu Ninh truyền thống và đóng góp to lớn trong sự kế thừa và phát triển y học cổ truyền Trung Quốc. LNUTCM đã từng bước tiến bộ với những bước tiến lớn hướng tới một trường đại học giảng dạy và nghiên cứu cấp cao.

     5. Ngành học

A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Y học cổ truyền Trung Quốc
5.0
Trung Quốc
24000

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Điều dưỡng tích hợp y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y
3.0
Trung Quốc
28000
 Dược liệu học
3.0
Trung Quốc
28000
 Khoa học dược lý Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
28000
 Dược lý của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Thẩm mỹ của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Khoa nhi của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Phụ khoa của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Phẫu thuật TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Chỉnh hình & TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Nội khoa của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Chẩn đoán TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Lịch sử và Văn học của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 dược lý của các công thức y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung Quốc
28000
 Châm cứu & Massage
3.0
Trung Quốc
28000
 Kết hợp TCM & Tây y (Lâm sàng)
3.0
Trung Quốc
28000
 Kết hợp TCM & Tây y (Cơ bản)
3.0
Trung Quốc
28000
 Y học lâm sàng cơ bản của TCM
3.0
Trung Quốc
28000
 Các lý thuyết cơ bản về TCM
3.0
Trung Quốc
28000

Khuôn viên trường

Sân chơi

Sân chơi

Sân chơi

Sân chơi

Sân chơi

Phòng đôi

THAM KHẢO THÊM: LIÊU NINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.