ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC THÀNH ĐÔ- TỨ XUYÊN

Được thành lập vào năm 1956 , đây là một trong bốn trường đại học y học đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc . Hiện nay, đây là một trường học xuất sắc được đánh giá bởi Chính phủ tỉnh Tứ Xuyên và Cục quản lý y học cổ truyền Trung Quốc và một trường đại học trọng điểm ở tỉnh Tứ Xuyên.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học trung y dược Thành Đô

Tên tiếng Anh: Chengdu University of TCM

Tên tiếng Trung: 成都中医药大学

Trang web trường tiếng Trung:  http://www.cdutcm.edu.cn

Địa chỉ tiếng Trung: 

四川省成都市温江区柳台大道1166号

ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC THÀNH ĐÔ- TỨ XUYÊN

  1. Lịch sử

Được thành lập vào năm 1956 , đây là một trong bốn trường đại học y học đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc . Hiện nay, đây là một trường học xuất sắc được đánh giá bởi Chính phủ tỉnh Tứ Xuyên và Cục quản lý y học cổ truyền Trung Quốc và một trường đại học trọng điểm ở tỉnh Tứ Xuyên.

Đại học trung yi dược Thành Đô, trước đây gọi là Đại học Y học cổ truyền Thành Đô, được thành lập vào năm 1956. Đây là một trong bốn trường cao đẳng và đại học y học Trung Quốc đầu tiên được thành lập dưới sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước, dưới sự chăm sóc của thế hệ đầu tiên của đảng và tập thể hàng đầu của đất nước như Chu Ân Lai . Năm 1995, nó được Ủy ban Giáo dục Nhà nước chấp thuận đổi tên hiện tại. Tháng 6 năm 2006, Trường Cao đẳng Y tế phụ sản Tứ Xuyên và Trường Cao đẳng Quản lý Y tế tỉnh Tứ Xuyên đã được sáp nhập vào Đại học trung y dược Thành Đô.

       2. Diện tích

Tính đến tháng 3 năm 2019, trường có bốn cơ sở: Cơ sở Ôn Giang , Cơ sở Thập Nhị Kiều , Cơ sở Nhân Nam và Cơ sở Uông Gia Quản, có diện tích 1.800 mẫu, có 19 trường cao đẳng và 36 chuyên ngành đại học.

      3. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên
Trong số các nhân viên chuyên môn và kỹ thuật cao cấp có hơn 600 người có chức danh, hơn 500 giám sát viên tiến sĩ và thạc sĩ, 22.000 sinh viên toàn thời gian, trong đó có hơn 2.800 sinh viên tốt nghiệp.

      4.Quan hệ quốc tế

Trường đã tuyển dụng sinh viên quốc tế từ những năm 1980. Nó đã đào tạo hơn 6.000 sinh viên ở 32 quốc gia về trình độ học vấn và các loại hình đào tạo ngắn hạn về y học và châm cứu Trung Quốc

5.Đào tạo 

 

Hệ đại học:

 

TÊN CHUYÊN NGHÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Điều dưỡng
4.0
Trung quốc
25000
 Nhà thuốc
4.0
Trung quốc
25000
 Trung y
4.0
Trung quốc
25000
 Thuốc lâm sàng
5.0
Trung quốc
25000
 Châm cứu và xoa bóp
5.0
Trung quốc
25000
 Trung y và Tây y
5.0
Trung quốc
25000
 Trung y
5.0
Trung quốc
25000

 

Hệ thạc sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Trung y
3.0
Trung quốc
30000
 Tích hợp y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y
3.0
Trung quốc
30000
 Tích hợp y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y
3.0
Trung quốc
30000
 Châm cứu và xoa bóp
3.0
Trung quốc
30000
 Y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Khoa Nhi của Y học Cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Phụ khoa của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Chấn thương của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Phẫu thuật y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Chẩn đoán TCM
3.0
Trung quốc
30000
 Công thức y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Văn học lịch sử y tế TCM
3.0
Trung quốc
30000
 Tổ chức lâm sàng của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000
 Lý thuyết cơ bản của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
30000

 

Hệ tiến sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGHÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Trung y
3.0
Trung quốc
38000
 Tích hợp y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y
3.0
Trung quốc
38000
 Tích hợp y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y
3.0
Trung quốc
38000
 Châm cứu và xoa bóp
3.0
Trung quốc
38000
 Y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Khoa Nhi của Y học Cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Phụ khoa của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Chấn thương của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Phẫu thuật y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Chẩn đoán TCM
3.0
Trung quốc
38000
 Công thức y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Văn học lịch sử y tế TCM
3.0
Trung quốc
38000
 Tổ chức lâm sàng của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000
 Lý thuyết cơ bản của y học cổ truyền Trung Quốc
3.0
Trung quốc
38000

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

 

Xây dựng giảng dạy

 

Xây dựng giảng dạy

 

Xây dựng giảng dạy

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX

 

Tham khảo thêm: Tỉnh Tứ Xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *