ĐẠI HỌC Y PHÚC KIẾN-PHÚC KIẾN

Đại học Y khoa Phúc Kiến, thành lập năm 1937 , sau 80 năm xây dựng và phát triển, nó đã trở thành một sự phát triển đồng bộ về sức khỏe theo định hướng đa ngành, khoa học, quản lý, pháp luật, văn hóa, làm việc, vv, với bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và tập hợp các hệ thống giảng dạy đào tạo nhân lực , nghiên cứu khoa học, chữa bệnh, phòng chống và dịch vụ xã hội tại một trong những trường đại học trọng điểm của tỉnh, Phúc Kiến trung tâm đào tạo y học chuyên gia y tế, các trung tâm nghiên cứu y học và các trung tâm chăm sóc y tế phòng ngừa.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học y Phúc Kiến

Tên tiếng Anh: Fujian Medical University

Tên tiếng Trung:福建医科大学

Trang web trường tiếng Trung: http://www.fjmu.edu.cn

Địa chỉ tiếng Trung: 

上街校区:福建省福州市大学新区学府北路1号
台江校区:福建省福州市交通路88号

ĐẠI HỌC Y PHÚC KIẾN- TỈNH PHÚC KIẾN

  1. Lịch sử

Đại học Y khoa Phúc Kiến, thành lập năm 1937 , sau 80 năm xây dựng và phát triển, nó đã trở thành một sự phát triển đồng bộ về sức khỏe theo định hướng đa ngành, khoa học, quản lý, pháp luật, văn hóa, làm việc, vv, với bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và tập hợp các hệ thống giảng dạy đào tạo nhân lực , nghiên cứu khoa học, chữa bệnh, phòng chống và dịch vụ xã hội tại một trong những trường đại học trọng điểm của tỉnh, Phúc Kiến trung tâm đào tạo y học chuyên gia y tế, các trung tâm nghiên cứu y học và các trung tâm chăm sóc y tế phòng ngừa.

2. Diện tích

Trường có 2 cơ sở, có diện tích khoảng 1500 hecta, diện tích xây dựng 42 mét vuông. Có 20 trường cao đẳng (các phòng ban) và 26 chương trình đại học tổng quát .

3. Đội ngũ sinh viên và giáo viên

Hiện có hơn 21.000 sinh viên các loại trong trường (bao gồm hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp và sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc.400 người), đội ngũ giảng viên của hơn 10.700 người (kể cả bệnh viện trực thuộc), trong đó có hơn 1.200 trụ sở trường . Trong số 1531 giáo viên toàn thời gian trong trường ( bao gồm giáo viên lâm sàng tại các bệnh viện liên kết )  , 67,11% có chức danh chuyên môn cao cấp . Có 139 giám sát viên tiến sĩ và 1071 giám sát viên chính .

   4. Quan hệ quốc tế

Từ năm 1995 , trường của chúng tôi đã tuyển dụng những sinh viên đã học ở nước ngoài tại Trung Quốc. Tháng 7 năm 2008 , Viện Giáo dục nước ngoài được thành lập. Trong năm 2009 , nó đã được Bộ Giáo dục chấp thuận để bắt đầu đăng ký học sinh bằng tiếng Anh cho y học lâm sàng đại học ( MBBS ) để đến Trung Quốc. Năm 2011 , Bộ Giáo dục đã chấp thuận để trở thành một học bổng chính phủ Trung Quốc cho sinh viên quốc tế chấp nhận các trường cao đẳng và đại học ở Trung Quốc. Năm 2013 , thông qua Bộ Giáo dục, việc kiểm tra và đánh giá đặc biệt về giảng dạy đại học về y học lâm sàng (dạy tiếng Anh) cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.

Hiện nay, có gần 400 sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và khu vực . Cấp độ đào tạo bao gồm sinh viên đại học và sau đại học (thạc sĩ và sinh viên tiến sĩ), và ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và tiếng Trung.

5. Đào tạo

  • Hệ đại học
 TÊN CHUYÊN NGHIỆP HỌC (NĂM) NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (YUAN / NĂM)
 Y học lâm sàng 5 Trung Quốc 30000
Y học lâm sàng 6 Tiếng anh 30000

 

  • Hệ thạc sĩ

 

    TÊN CHUYÊN NGÀNH HỌC (NĂM) NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (YUAN / NĂM)
 Quản lý công cộng 3 Trung Quốc 35000
 Quản lý công cộng 3 Tiếng anh 35000
 Điều dưỡng 3 Trung Quốc 35000
 Điều dưỡng 3 Tiếng anh 35000
 Dược phẩm 3 Trung Quốc 35000
 Dược phẩm 3 Tiếng anh 35000
 Y học tích hợp 3 Trung Quốc 35000
 Y học tích hợp 3 Tiếng anh 35000
 Y tế công cộng và y tế dự phòng 3 Trung Quốc 35000
 Y tế công cộng và y tế dự phòng 3 Tiếng anh 35000
 Sức khỏe cộng đồng 3 Trung Quốc 35000
 Sức khỏe cộng đồng 3 Tiếng anh 35000
 Nha khoa 3 Trung Quốc 35000
 Nha khoa 3 Tiếng anh 35000
 Thuốc cơ bản 3 Trung Quốc 35000
 Thuốc cơ bản 3 Tiếng anh 35000
 Sinh học 3 Trung Quốc 35000
 Sinh học 3 Tiếng anh 35000
 Y học lâm sàng 3 Trung Quốc 35000
 Y học lâm sàng 3 Tiếng anh 35000

 

  • Hệ tiến sĩ

 

   TÊN CHUYÊN NGÀNH HỌC (NĂM) NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY HỌC PHÍ (YUAN / NĂM)
 Dược phẩm 3 Tiếng anh 40000
 Nha khoa 3 Tiếng anh 40000
 Y học lâm sàng 3 Tiếng anh 40000
 Thuốc cơ bản 3 Tiếng anh 40000

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX

 

 

 

Tham khảo thêm: Tỉnh Phúc Kiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *