Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Quản trị du lịch hệ Đại học

Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Quản trị du lịch

 

Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Quản trị du lịch 
STT Tên trường tiếng Trung Tên trường tiếng Việt
1 海南师范大学 Đại hoc sư phạm Hải Nam
2 青海民族大学 Đại học dân tộc Thanh Hải
3 山西大学 Đại học Sơn Tây
4 宁夏大学 Đại học Ninh Hạ
5 燕山大学 Đại học Yên Sơn
6 河北师范大学 Đại học sư phạm Hà Bắc
7 河北大学 Đại học Hà Bắc
8 河南工业大学 Đại học công nghiệp Hà Nam
9 郑州大学 Đại học Trịnh Châu
10 河南大学 Đại học Hà Nam
11 重庆师范大学 Đại học sư phạm Trùng Khánh
12 四川外国语大学 Đại học ngoại ngữ Tứ Xuyên
13 浙江海洋大学 Đại học hải dương Chiết Giang
14 浙江师范大学 Đại học sư phạm Chiết Giang
15 大理大学 Đại học Đại Lý
16 云南师范大学 Đại học sư phạm Vân Nam
17 云南农业大学 Đại học nông nghiệp Vân Nam
18 云南民族大学 Đại học dân tộc Vân Nam
19 云南大学 Đại học Vân Nam
20 云南财经大学 Đại học tài chính Vân Nam
21 南开大学 Đại học Nam Khai
22 西南财经大学 Đại học tài chính Tây Nam
23 上海师范大学 Đại học sư phạm Thượng Hải
24 上海对外经贸大学 Đại học kinh tế thương mại đối ngoại Thượng Hải
25 华东师范大学 Đại học sư phạm Hoa Đông
26 复旦大学 Đại học Phúc Đán
27 东华大学 Đại học Đông Hoa
28 西北大学 Đại học Tây Bắc
29 陕西师范大学 Đại học sư phạm Thiểm Tây
30 中国海洋大学 Đại học hải dương Trung Quốc
31 山东师范大学 Đại học sư phạm Sơn Đông
32 鲁东大学 Đại học Lỗ Đông
33 内蒙古大学 Đại học Nội Mông Cổ
34 辽宁科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Liêu Ninh
35 沈阳师范大学 Đại học sư phạm Thẩm Dương
36 辽宁师范大学 Đại học sư phạm Liêu Ninh
37 辽宁大学 Đại học Liêu Ninh
38 东北财经大学 Đại học tài chính Đông Bắc
39 大连外国语大学 Đại học ngoại ngữ Đại Liên
40 大连海事大学 Đại học hàng hải Đại Liên
41 渤海大学 Đại học Bột Hải
42 鞍山师范学院 Đại học sư phạm An Sơn
43 南昌大学 Đại học Nam Sương
44 江西师范大学 Đại học sư phạm Giang Tây
45 江西农业大学 Đại học nông nghiệp Giang Tây
46 江苏师范大学 Đại học sư phạm Giang Tô
47 扬州大学 Đại học Dương Châu
48 苏州大学 Đại học Tô Châu
49 南京师范大学 Đại học sư phạm Nam Kinh
50 南京农业大学 Đại học nông nghiệp Nam Kinh
51 东南大学 Đại học Đông Nam
52 吉林外国语大学 Đại học ngoại ngữ Cát Lâm
53 延边大学 Đại học Diên Biên
54 吉林师范大学 Đại học sư phạm Cát Lâm
55 吉林农业大学 Đại học nông nghiệp Cát Lâm
56 长春大学 Đại học Trường Xuân
57 北华大学 Đại học Thanh Hoa
58 湘潭大学 Đại học Tương Đàm
59 湖南师范大学 Đại học sư phạm Hồ Nam
60 中南财经政法大学 Đại học tài chính chính trị và pháp luật Trung Quốc
61 三峡大学 Đại học Tam Hiệp
62 华中师范大学 Đại học sư phạm Hoa Trung
63 湖北大学 Đại học Hồ Bắc
64 牡丹江师范学院 Đại học sư phạm Mẫu Đơn Giang
65 佳木斯大学 Đại học Giai Mộc Tư
66 黑龙江大学 Đại học Hắc Long Giang
67 哈尔滨师范大学 Đại học sư pham Harbin
68 贵州民族大学 Đại học dân tộc Quý Châu
69 贵州师范大学 Đại học sư phạm Quý Châu
70 贵州大学 Đại học Quý Châu
71 南宁师范大学 Đại học sư phạm Nam Ninh
72 广西师范大学 Đại học sư phạm Quảng Tây
73 广西民族大学 Đại học dân tộc Quảng Tây
74 广西大学 Đại học Quảng Tây
75 暨南大学 Đại học Tế Nam
76 中山大学 Đại học Trung Sơn
77 华南师范大学 Đại học sư pham Hoa Nam
78 华南农业大学 Đại học nông nghiệp Hoa Nam
79 华南理工大学 Đại học công nghệ Hoa Nam
80 西北师范大学 Đại học sư pham Tây Bắc
81 华侨大学 Đại học Hoa Kiều
82 厦门大学 Đại học Hạ Môn
83 武夷学院 Học viện Vũ Di
84 福建师范大学 Đại học sư phạm Phúc Kiến
85 首都师范大学 Đại học sư phạm thủ đô
86 北京体育大学 Đại học giáo dục thể chất Bắc Kinh
87 北京第二外国语学院 Học viện ngoại ngữ Bắc Kinh số hai
88 合肥学院 Học viện Hợp Phì
89 黄山学院 Học viện Hoàng Sơn
90 安徽师范大学 Đại học sư phạm An Huy
91 安徽农业大学 Đại học nông nghiệp An Huy
92 安徽大学 Đại học An Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *