Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Thương mại điện tử

Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Thương mại điện tử

 

Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Thương mại điện tử
STT Tên trường tiếng Trung Tên trường tiếng Việt
1 海南师范大学 Đại học sư phạm Hải Nam
2 青海民族大学 Đại học dân tộc Thanh Hải
3 太原理工大学 Đại học công nghệ Thái Nguyên
4 山西大学 Đại học Sơn Tây
5 宁夏大学 Đại học Ninh Hạ
6 燕山大学 Đại học Yên Sơn
7 河北大学 Đại học Hà Bắc
8 郑州大学 Đại học Trịnh Châu
9 河南大学 Đại học Hà Nam
10 西南政法大学 Đại học chính trị và pháp luật Tây Nam
11 重庆大学 Đại học Trùng Khánh
12 四川外国语大学 Đại học ngoại ngữ Tứ Xuyên
13 浙江师范大学 Đại học sư phạm Chiết Giang
14 浙江科技学院 Đại học khoa học kĩ thuật Chiết Giang
15 宁波工程学院 Đại học kĩ thuật Ninh Ba
16 云南农业大学 Đại học nông nghiệp Vân Nam
17 云南财经大学 Đại học tài chính Vân Nam
18 天津职业技术师范大学 Đại học kĩ thuật và dạy nghề Thiên Tân
19 天津大学 Đại học Thiên Tân
20 西南财经大学 Đại học tài chính Tây Nam
21 上海师范大学 Đại học sư phạm Thượng Hải
22 东华大学 Đại học Đông Hoa
23 西安石油大学 Đại học dầu khí Tây An
24 西安交通大学 Đại học giao thông Tây An
25 西安电子科技大学 Đại học kĩ thuật điện tử Tây An
26 中国海洋大学 Đại học hải dương Trung Quốc
27 内蒙古大学 Đại học Nội Mông Cổ
28 沈阳理工大学 Đại học công nghệ Thẩm Dương
29 辽宁师范大学 Đại học sư phạm Liêu Ninh
30 辽宁工程技术大学 Đại học khoa học kĩ thuật Liêu Ninh
31 东北财经大学 Đại học tài chính Đông Bắc
32 大连海事大学 Đại học hàng hải Đại Liên
33 南昌大学 Đại học Nam Sương
34 景德镇陶瓷大学 Đại học gốm sứ Cảnh Đức Trấn
35 江西师范大学 Đại học sư phạm Giang Tây
36 江西农业大学 Đại học nông nghiệp Giang Tây
37 中国矿业大学 Đại học công nghệ mỏ Trung Quốc
38 南京农业大学 Đại học nông nghiệp Nam Kinh
39 南京大学 Đại học Nam Kinh
40 江苏大学 Đại học Giang Tô
42 东南大学 Đại học Vân Nam
43 湘潭大学 Đại học Tương Đàm
44 湖南大学 Đại học Hồ Nam
45 武汉理工大学 Đại học công nghệ Vũ Hán
46 武汉大学 Đại học Vũ Hán
47 佳木斯大学 Đại học Giai Mộc Tư
48 黑龙江大学 Đại học Hắc Long Giang
49 哈尔滨工业大学 Đại học công nghệ Harbin
50 哈尔滨工程大学 Đại học kĩ thuật Harbin
51 贵州师范大学 Đại học sư phạm Quý Châu
52 贵州大学 Đại học Quý Châu
53 桂林电子科技大学 Đại học kĩ thuật điện tử Quế Lâm
54 广西民族大学 Đại học dân tộc Quảng Tây
55 华南师范大学 Đại học sư phạm Hoa Nam
56 华南农业大学 Đại học nông nghiệp Hoa Nam
57 华南理工大学 Đại học công nghệ Hoa Nam
58 广东外语外贸大学 Đại học ngoại ngữ Quảng Tây
59 华侨大学 Đại học Hoa Kiều
60 厦门大学 Đại học Hạ Môn
61 福州大学 Đại học Phúc Châu
62 北京工商大学 Đại học công thương Bắc Kinh
63 中央财经大学 Đại học tài chính Trung Ương
64 首都师范大学 Đại học sư phạm thủ đô
65 对外经济贸易大学 Đại học kinh tế thương mại đối ngoại
66 北京外国语大学 Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
68 北京交通大学 Đại học giao thông Bắc Kinh
69 合肥工业大学 Đại học công nghiệp Hợp Phì
70 安徽农业大学 Đại học nông nghiệp An Huy
71 安徽大学 Đại học An Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.