Danh sách trường trong “Dự án 985”

Danh sách trường trong “Dự án 985”

Danh sách trường “dự án 985”
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt
1 北京大学 Đại học Bắc Kinh
2 清华大学 Đại học Thanh Hoa
3 上海交通大学 Đại học giao thông Thượng Hải
4 复旦大学 Đại học Phúc Đán
5 浙江大学 Đại học Chiết Giang
6 国防科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Quốc phòng
7 中国科学技术大学 Đại học khoa học kĩ thuật Trung Quốc
8 中国人民大学 Đại học nhân dân Trung Quốc
9 南京大学 Đại học Nam Kinh
10 同济大学 Đại học Đồng Tế
11 北京航空航天大学 Đại học hàng không Bắc Kinh
12 北京理工大学 Đại học công nghệ Bắc Kinh
13 东南大学 Đại học Đông Nam
14 武汉大学 Đại học Vũ Hán
15 华中科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung
16 哈尔滨工业大学 Đại học công nghiệp Harbin
17 西安交通大学 Đại học giao thông Tây An
18 南开大学 Đại học Nam Khai
19 北京师范大学 Đại học sư phạm Bắc Kinh
20 华东师范大学 Đại học sư phạm Hoa Đông
21 电子科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật điện tử
22 中山大学 Đại học Trung Sơn
23 天津大学 Đại học Thiên Tân
24 厦门大学 Đại học Hạ Môn
25 华南理工大学 Đại học công nghệ Hoa Nam
26 四川大学 Đại học Tứ Xuyên
27 西北工业大学 Đại học công nghiệp Tây Bắc
28 山东大学 Đại học Sơn Đông
29 重庆大学 Đại học Trùng Khánh
30 中南大学 Đại học Trung Nam
31 吉林大学 Đại học Cát Lâm
32 湖南大学 Đại học Hồ Nam
33 兰州大学 Đại học Lan Châu
34 大连理工大学 Đại học công nghệ Đại Liên
35 中国农业大学 Đại học nông nghiệp Trung Quốc
36 东北大学 Đại học Đông Bắc
37 中国海洋大学 Đại học hải dương Trung Quốc
38 中央民族大学 Đại học dân tộc Trung Ương
39 西北农林科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật nông lâm Tây Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.