HỌC BỔNG CSC HỆ THẠC SĨ – ĐẠI HỌC VÂN NAM

ĐẠI HỌC VÂN NAM

Đại học Vân Nam (云南大学) thành lập năm 1951, là trường đại học tổng hợp đào tạo nhân tài cao cấp cho các dân tộc trong đó có dân tộc Hán.

Đại học Vân Nam nằm ở Trung tâm “thành phố Mùa Xuân”- Côn Minh, trường được thành lập năm 1923, là trường đại học tổng hợp được thành lập sớm nhất tại Trung Quốc và là trường Công lập cấp quốc gia lớn nhất tỉnh Vân Nam.

Đại học Vân Nam là đại học duy nhất của tỉnh Vân Nam được thi hành “công trình 211” quốc gia (100 đại học trọng điểm Trung Quốc thế kỷ 21), nhà trường hội tụ đội ngũ nhân tài nghiên cứu khoa học và giảng viên ưu tú.

Thời gian nhập học: tháng 9/2020

Hạn chót: ngày 09 tháng 02 năm 2020

Học bổng: 

Miễn học phí

Miễn kí túc xá

Miễn bảo hiểm

Trợ cấp 3000 tệ/tháng

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung

Thời gian: 3 năm

Yêu cầu:

 1. Độ tuổi: không quá 35 tuổi
 2. Có chứng chỉ HSK 4 ( trên 250 điểm)
 3. GPA trên 7,5

Hồ sơ:

 1. Đơn xin học bổng
 2. Bằng tốt nghiệp trung học
 3. Bảng điểm
 4. Khám bệnh
 5. Giấy chứng nhận hồ sơ cá nhân
 6. Kế hoạch học tập
 7.  Hộ chiếu
 8. Ảnh thẻ

Chuyên ngành – Hệ thạc sĩ:

 Vật liệu và thiết bị năng lượng mới 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoa học và Kỹ thuật năng lượng mới 4.0 Trung Quốc 8000
 Quy hoạch đô thị-nông thôn 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa lý vật lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa chất 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa chất cấu trúc 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoáng vật học 3.0 Trung Quốc 8000
 Vật lý thiên văn 3.0 Trung Quốc 8000
 Dược lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Dược phẩm vi sinh và hóa sinh 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa học và vật lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Bảo mật không gian mạng 3.0 Trung Quốc 8000
 Trí tuệ nhân tạo và học máy 3.0 Trung Quốc 8000
 Bảo mật hệ thống mạng và thông tin 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngày Khoa học và Kỹ thuật 3.0 Trung Quốc 8000
 Nông nghiệp và công nghiệp hạt giống (Nông nghiệp) 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoa học 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa chất 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa hóa học 3.0 Trung Quốc 8000
 Cổ sinh vật học 3.0 Trung Quốc 8000
 Thống kê 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết lý đạo đức 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngôn ngữ và văn học Ấn Độ 3.0 Trung Quốc 8000
 Luật Hiến pháp và Luật công 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử pháp luật 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế phát triển 3.0 Trung Quốc 8000
 Dạy tiếng Trung cho người nói ngôn ngữ khác 3.0 Trung Quốc 8000
 Dạy tiếng Trung cho người nói ngôn ngữ khác (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Đào tạo thể thao (Thạc sĩ giáo dục thể chất) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Giáo dục thể chất (Thạc sĩ giáo dục thể chất) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Quản lý thành phố 3.0 Trung Quốc 8000
 Kiến trúc và Xây dựng 3.0 Trung Quốc 12000
 Kỹ thuật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và kỹ thuật bảo vệ 3.0 Trung Quốc 8000
 Công trình công cộng 3.0 Trung Quốc 8000
 Kỹ thuật kết cấu 3.0 Trung Quốc 8000
 Kỹ thuật địa kỹ thuật 3.0 Trung Quốc 8000
 Kỹ thuật môi trường (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý tài nguyên đất 3.0 Trung Quốc 8000
 Vật lý không gian 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa vật lý rắn 3.0 Trung Quốc 8000
 Vật lý khí quyển và môi trường khí quyển 3.0 Trung Quốc 8000
 Khí tượng học 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa chất môi trường 3.0 Trung Quốc 8000
 Bản đồ 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa lý con người 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa lý vật lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế khu vực 3.0 Trung Quốc 8000
 Kỹ thuật vật liệu (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kỹ thuật chế biến vật liệu 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoa học vật liệu 3.0 Trung Quốc 8000
 Vật lý và Hóa học 3.0 Trung Quốc 8000
 Quang học 3.0 Trung Quốc 8000
 Vật lý vật chất cô đặc 3.0 Trung Quốc 8000
 Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết vật lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Kỹ thuật dược phẩm (Kỹ sư thạc sĩ) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Hóa học ứng dụng 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa dược 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa học và vật lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa học hữu cơ 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa phân tích 3.0 Trung Quốc 8000
 Hóa học vô cơ 3.0 Trung Quốc 8000
 Kỹ thuật phần mềm (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kỹ thuật phần mềm tên miền 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghệ kỹ thuật phần mềm 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết và phương pháp kỹ thuật phần mềm 3.0 Trung Quốc 8000
 Phân tích và tích hợp hệ thống 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghệ máy tính (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kỹ thuật điều khiển (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kỹ thuật y sinh 3.0 Trung Quốc 8000
 Dịch vụ Khoa học và Kỹ thuật 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghệ ứng dụng máy tính 3.0 Trung Quốc 8000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết 3.0 Trung Quốc 8000
 Kiến trúc hệ thống máy tính 3.0 Trung Quốc 8000
 Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển 3.0 Trung Quốc 8000
 Dự án Internet of Things 3.0 Trung Quốc 8000
 Xử lý tín hiệu và thông tin 3.0 Trung Quốc 8000
 Hệ thống thông tin và truyền thông 3.0 Trung Quốc 8000
 Di truyền học 3.0 Trung Quốc 8000
 Làm vườn (Thạc sĩ xúc tiến nông nghiệp) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Nhân giống cây trồng và tài nguyên mầm 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa tầng học và địa tầng 3.0 Trung Quốc 8000
 Sinh thái học 3.0 Trung Quốc 8000
 Kĩ sư (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Sinh hóa và Sinh học phân tử 3.0 Trung Quốc 8000
 Sinh vật học 3.0 Trung Quốc 8000
 Di truyền học 3.0 Trung Quốc 8000
 Vi trùng học 3.0 Trung Quốc 8000
 Động vật học 3.0 Trung Quốc 8000
 Thực vật học 3.0 Trung Quốc 8000
 Thống kê áp dụng 3.0 Trung Quốc 8000
 Thống kê kinh tế xã hội 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết nghiên cứu và điều khiển hoạt động 3.0 Trung Quốc 8000
 Ứng dụng toán học 3.0 Trung Quốc 8000
 Xác suất và thống kê toán học 3.0 Trung Quốc 8000
 Toán tính toán 3.0 Trung Quốc 8000
 Toán cơ bản 3.0 Trung Quốc 8000
 Số liệu thống kê 3.0 Trung Quốc 8000
 Thống kê ứng dụng (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kinh tế định lượng 3.0 Trung Quốc 8000
 Nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại 3.0 Trung Quốc 8000
 Giáo dục chính trị và tư tưởng 3.0 Trung Quốc 8000
 Nghiên cứu đối ngoại của chủ nghĩa Mác 3.0 Trung Quốc 8000
 Nghiên cứu học thuyết mácxít ở Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử phát triển của chủ nghĩa Mác 3.0 Trung Quốc 8000
 Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết của Marx và chủ nghĩa dân tộc 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghệ Giáo dục 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghệ giáo dục hiện đại (Master Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Giáo dục Công nghệ Dạy nghề (Giáo dục Thạc sĩ) (Bằng chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Luật giáo dục 3.0 Trung Quốc 8000
 Giáo dục công nghệ dạy nghề 3.0 Trung Quốc 8000
 Giáo dục người lớn 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý giáo dục (Thạc sĩ giáo dục) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 8000
 Giáo dục đại học 3.0 Trung Quốc 8000
 Giáo dục so sánh 3.0 Trung Quốc 8000
 Nguyên tắc giáo dục 3.0 Trung Quốc 8000
 Thiết kế nghệ thuật (Art Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Fine Arts (Art Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Âm nhạc (Art Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Thiết kế nghệ thuật (Art Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Fine Arts (Art Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Âm nhạc (Art Master) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Mỹ thuật 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết nghệ thuật 3.0 Trung Quốc 8000
 Nghệ thuật dân tộc thiểu số Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử thế giới 3.0 Trung Quốc 8000
 Các nhóm dân tộc thế giới và các vấn đề dân tộc 3.0 Trung Quốc 8000
 Quan hệ quốc tế 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý du lịch (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Quản trị kinh doanh (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Quản lý du lịch 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý doanh nghiệp 3.0 Trung Quốc 8000
 Kế toán 3.0 Trung Quốc 8000
 Công tác xã hội (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Dân tộc học 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử dân tộc thiểu số Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế thiểu số Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Dân tộc học 3.0 Trung Quốc 8000
 Nhân chủng học 3.0 Trung Quốc 8000
 Xã hội học 3.0 Trung Quốc 8000
 Tôn giáo 3.0 Trung Quốc 8000
 Dịch thuật tiếng Pháp (Thạc sĩ dịch thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Dịch thuật tiếng Anh (Thạc sĩ dịch thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Ngôn ngữ và văn học châu Phi và châu Á 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản 3.0 Trung Quốc 8000
 Pháp ngữ và văn học 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngôn ngữ Anh và Văn 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý văn hóa 3.0 Trung Quốc 8000
 Công nghiệp văn hóa dân tộc 3.0 Trung Quốc 8000
 Báo chí và truyền thông (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Giao tiếp 3.0 Trung Quốc 8000
 Báo chí 3.0 Trung Quốc 8000
 Phân tán văn hóa 3.0 Trung Quốc 8000
 Thông tin thư viện (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Khoa học lưu trữ 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoa học thông tin 3.0 Trung Quốc 8000
 Thư viện Khoa học 3.0 Trung Quốc 8000
 Di sản và bảo tàng (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Lịch sử thế giới 3.0 Trung Quốc 8000
 Biên giới Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Địa lý lịch sử 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử hiện đại và đương đại Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử cổ đại Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử đặc biệt 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết học lịch sử (bao gồm Nghiên cứu Đôn Hoàng và Khảo cổ học) 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết lịch sử và lịch sử 3.0 Trung Quốc 8000
 Văn học so sánh và văn học thế giới 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngôn ngữ và văn học dân tộc thiểu số Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Văn học cổ đại trung quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết học cổ điển Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngôn ngữ và nhân vật Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng 3.0 Trung Quốc 8000
 Nghiên cứu nghệ thuật và văn học 3.0 Trung Quốc 8000
 Văn hóa dân gian 3.0 Trung Quốc 8000
 Tính thẩm mỹ 3.0 Trung Quốc 8000
 Pháp luật Nghề phi pháp luật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Pháp luật Nghề luật (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Luật dân tộc 3.0 Trung Quốc 8000
 Luật sở hữu trí tuệ 3.0 Trung Quốc 8000
 Luật quôc tê 3.0 Trung Quốc 8000
 Luật kinh tế 3.0 Trung Quốc 8000
 Luật tố tụng 3.0 Trung Quốc 8000
 Luật dân sự và thương mại 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoa học 3.0 Trung Quốc 8000
 Lịch sử pháp luật 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý thuyết luật 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý công (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Quản lý thành phố 3.0 Trung Quốc 8000
 Chính sách cộng đồng 3.0 Trung Quốc 8000
 An ninh xã hội 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế giáo dục và quản lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý y tế xã hội và dịch vụ y tế 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý hành chính 3.0 Trung Quốc 8000
 Chính trị dân tộc và hành chính công 3.0 Trung Quốc 8000
 Chính trị liên hợp quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Hệ thống chính trị nước ngoài và của Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Lý luận chính trị 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết lý của khoa học và công nghệ 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết học nước ngoài 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết học Trung Quốc 3.0 Trung Quốc 8000
 Triết học mácxít 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý kỹ thuật (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kinh tế kỹ thuật và quản lý 3.0 Trung Quốc 8000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật 3.0 Trung Quốc 8000
 Quản lý dự án (Thạc sĩ kỹ thuật) (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Nhân khẩu học 3.0 Trung Quốc 8000
 Đánh giá tài sản (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Tài chính (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kinh tế lao động 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế công nghiệp 3.0 Trung Quốc 8000
 Tài chính 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế quốc dân 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế năng lượng 3.0 Trung Quốc 8000
 Dân số, tài nguyên và kinh tế môi trường 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế chính trị 3.0 Trung Quốc 8000
 Kế toán (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kế toán 3.0 Trung Quốc 8000
 Số liệu thống kê 3.0 Trung Quốc 8000
 Kiểm toán (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kinh doanh quốc tế (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Tài chính (Bằng cấp chuyên nghiệp) 3.0 Trung Quốc 12000
 Kinh tế định lượng 3.0 Trung Quốc 8000
 Thương mại quốc tế 3.0 Trung Quốc 8000
 Tài chính 3.0 Trung Quốc 8000
 Tài chính công 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế khu vực 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế phương Tây 3.0 Trung Quốc 8000
 Kinh tế chính trị 3.0 Trung Quốc 8000

 

☎️☎️☎️ Nhanh tay liên hệ để được tư vấn miễn phí về chương trình!!!!!!!

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC BACO VIỆT NAM 

☎️ 098- 687- 8193 (Tư vấn du học )

☎️ 098- 678- 8824 (Tư vấn hồ sơ )

🏢 P.901,Tòa CT36 số 50 , ngõ 28 , Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

🌎 www.baco.edu.vn

📧baco.education@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *