HỌC BỔNG KHỔNG TỬ VÀ 10 VẠN CÂU HỎI LIÊN QUAN

HỌC BỔNG KHỔNG TỬ VÀ 10 VẠN CÂU HỎI LIÊN QUAN

❓Học bổng có những hệ nào thế ạ?

❓Không có HSKK có apply được không ạ?
❓Em chỉ muốn học 4 tháng hoặc 1 năm thì có được không ạ?
❓Em đã từng học bên Trung thì apply được học bổng Khổng tử nào ạ?
❓Thời gian apply như thế nào?
❓Yêu cầu học bổng Khổng tử có cao không ạ?….
❓ Không thi HSKK/HSK ở Viện khổng tử có thể apply được Hệ Đại/ Thạc không ạ?
                                             ……vân vân và mây mây…..

? BÀI VIẾT SẼ GIẢI ĐÁP TẤT CẢ NHỮNG THẮC MẮC CỦA CÁC BẠN ĐANG LÀ “TẤM CHIẾU MỚI” ĐANG TÌM HIỂU HỌC BỔNG KHỔNG TỬ?

♨ A. HỌC BỔNG KHỔNG TỬ 2021

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
1. Không phải là công dân Trung Quốc
2. Sức khỏe thể chất, tinh thần, tư tưởng và khả năng học tập tốt
3. Quan tâm đến việc tham gia giáo dục, giảng dạy tiếng Trung và các công việc liên quan.
4. Độ tuổi từ 16 -35 (tính đến ngày 01/09/2021) . Giáo viên tiếng Trung tại chức không quá 45 , hệ Đại không quá 25 tuổi.
II. CÁC LOẠI HỌC BỔNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1. Viện sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc

– Thời gian nhập học: 09.2021, thời gian trợ cấp là 4 năm
– Yêu cầu: + Có bằng Thạc sĩ. Thạc sĩ các chuyên ngành Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học, Giáo dục Quốc tế Trung Quốc.
+ HSK 6 (200 đ trở lên), HSKK cao cấp.
+ Có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung và các lĩnh vực có liên quan. Ứng viên cung cấp thỏa thuận làm việc hoặc chứng nhận liên quan sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên.

2. Thạc sĩ ngành Giáo dục quốc tế Hán ngữ

– Thời gian nhập học: Tháng 09.2021, thời hạn trợ cấp là 2 năm
– Yêu cầu: + Có bằng Đại học.
+ HSK 5 (210đ trở lên), HSKK trung cấp (60 điểm) . Ứng viên cung cấp thỏa thuận làm việc hoặc chứng nhận liên quan sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên.
3. Hệ Đại học Ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế
– Thời gian nhập học: Tháng 09.2021, thời hạn trợ cấp là 4 năm.
– Yêu cầu: + Tốt nghiệp THPT,
+ HSK 4 (210đ trở lên), HSKK trung cấp (60 điểm)
4. Sinh viên 1 năm tiếng
– Thời gian nhập học: 09.2021, thời hạn nhận trợ cấp là 11 tháng.
– Yêu cầu: + Sinh viên du học ở Trung Quốc không được chấp nhận
+ Đối với chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ: HSK 3 (270đ trở lên), ưu tiên HSKK.
+ Đối với các chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc; Lịch sử Trung Quốc; Triết học Trung Quốc: HSK 4 (180 đ), HSKK trung cấp
+ Đối với chuyên ngành Đào tạo Hán ngữ: HSK 3, ưu tiên có HSKK
5. Sinh viên 1 kỳ
– Thời gian nhập học: 09.2021, 03.2022 (Thời gian trợ cấp 5 tháng)
– Ứng viên có Visa X1, X2 trên hộ chiếu sẽ không được chấp nhận.
– Yêu cầu: + Các ngành: Giáo dục Quốc tế Hán ngữ; Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Triết học Trung Quốc,..: HSK 3 , ưu tiên có HSKK
+ Các ngành: Y học Trung Quốc; Văn hóa Thái cực quyền,..: Ưu tiên có HSK, HSKK.
6. Sinh viên học 4 tuần
– Thời gian: tháng 7 hoặc tháng 12 năm 2021. Thời gian trợ cấp 4 tháng .
– Ứng viên có visa X1, X2 trên hộ chiếu không được chấp nhận.
– Đào tạo tiếng Trung, Y học Trung Quốc, Văn hóa Thái cực quyền, Ngôn ngữ Trung Quốc + kinh nghiệm về gia đình Trung Quốc : Ưu tiên có HSK. (Có thể tổ chức 1 nhóm để đăng ký , từ 10 – 15 người/nhóm)

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, ứng viên có thể đăng nhập vào Trang web Đăng ký Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế để đăng ký.
Hạn chót (tùy theo giờ Bắc Kinh):
1. Nhập học vào tháng 7: Thời hạn nộp hồ sơ của sinh viên là ngày 15 tháng 4 và thời hạn xét duyệt của các đơn vị giới thiệu và đơn vị tiếp nhận là ngày 25 tháng 4;
2. Nhập học tháng 9: Thời hạn nộp đơn của sinh viên là ngày 15 tháng 5 và thời hạn cuối cùng để xem xét bởi các đơn vị giới thiệu và đơn vị tiếp nhận là ngày 25 tháng 5;
3. Nhập học vào tháng 12: Thời hạn nộp hồ sơ của sinh viên là ngày 15 tháng 9 và thời hạn nhận xét của các đơn vị giới thiệu và đơn vị tiếp nhận là ngày 25 tháng 9;
4. Nhập học vào tháng 3 năm 2022: Hạn chót nhận hồ sơ của sinh viên là ngày 15 tháng 11 và hạn chót để xem xét các đơn vị giới thiệu và đơn vị tiếp nhận là ngày 25 tháng 11.
Trung tâm ủy thác cho một nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá: dựa trên điểm thi HSK, HSKK và trình độ, có tính đến quốc gia và các yếu tố khác, việc đánh giá học bổng sẽ được hoàn thành và kết quả đánh giá sẽ được công bố khoảng 3 tháng trước khi nhập học.
♨ B. NỘI DUNG HỌC BỔNG
Học bổng tài trợ bao gồm: học phí, ăn ở, chi phí sinh hoạt (trừ sinh viên học bốn tuần) và bảo hiểm y tế toàn diện.
1. Học phí do đơn vị chủ trì phối hợp đào tạo và quản lý học sinh nhận học bổng, các hoạt động văn hóa, tổ chức kiểm tra tiếng Trung.
2. Phí ăn ở được điều phối và sử dụng bởi đơn vị tiếp nhận để cung cấp cho sinh viên ký túc xá miễn phí, thường là phòng đôi; những sinh viên chọn chỗ ở ngoài khuôn viên trường sau khi nộp đơn xin học bổng và được cơ quan tiếp nhận chấp thuận, trường sẽ cấp phí ăn ở hàng tháng hoặc hàng quý, tiêu chuẩn cho nghiên cứu sinh đó là 1.000 nhân dân tệ / tháng, và 700 nhân dân tệ / tháng cho các sinh viên nhận học bổng khác.
3. Chi phí sinh hoạt do đơn vị tiếp nhận thanh toán hàng tháng. Tiêu chuẩn cho sinh viên đại học, sinh viên nghiên cứu một năm và một học kỳ là 2500 RMB / tháng; đối với sinh viên thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục quốc tế Trung Quốc là 3000 RMB / tháng; và sinh viên tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục tiếng Trung Quốc tế là 3500 RMB / tháng.
Sinh viên nhận học bổng sẽ đăng ký trong thời gian quy định trong thông báo nhập học của cơ sở nhận học bổng, nếu không tiêu chuẩn nhận học bổng sẽ bị hủy bỏ. Những người đăng ký trước ngày 15 (bao gồm cả ngày 15) của tháng sẽ nhận được toàn bộ sinh hoạt phí của tháng; những người đăng ký sau ngày 15 sẽ nhận được nửa tháng sinh hoạt của tháng.
Sinh viên nhận học bổng rời Trung Quốc hơn 15 ngày vì lý do cá nhân trong quá trình học (không bao gồm kỳ nghỉ đông và nghỉ hè) sẽ không được thanh toán chi phí sinh hoạt trong thời gian vắng mặt. Sinh viên nhận học bổng bị đình chỉ hoặc thôi học vì lý do cá nhân, hoặc nhận các hình thức kỷ luật từ cơ sở chủ quản, sẽ bị đình chỉ chi trả sinh hoạt kể từ ngày bị đình chỉ, thu hồi hoặc nhận được thông báo xử phạt. Sinh hoạt phí của sinh viên tốt nghiệp sẽ được thanh toán vào nửa tháng sau ngày hoàn thành do trường xác định.
4. Phí bảo hiểm y tế toàn diện sẽ được thực hiện theo các quy định liên quan của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho việc học tập tại Trung Quốc và sẽ được mua bởi đơn vị tiếp nhận. Tiêu chuẩn cho thực tập sinh 4 tuần là 160 tệ / người, thực tập một học kỳ là 400 tệ / người, tiêu chuẩn cho một năm học trở lên là 800 tệ / năm / người.

♨ C . HỒ SƠ YÊU CẦU

I. Các tài liệu chứng minh liên quan đến tất cả các ứng viên
1. Bản scan trang ảnh hộ chiếu.
2. Bản scan bảng điểm HSK và HSKK (có giá trị trong vòng hai năm).
3. Thư giới thiệu của người phụ trách tổ chức giới thiệu.
II. Tài liệu chứng minh liên quan đến sinh viên cấp bằng học
4. Cung cấp chứng chỉ bằng cấp cao nhất (chứng chỉ tốt nghiệp dự kiến) và bảng điểm của trường.
5. Tiến sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc phải cung cấp hai thư giới thiệu của các phó giáo sư trở lên trong lĩnh vực chuyên môn liên quan hoặc chuyên gia có chức danh nghề nghiệp tương đương. Cung cấp bản tường trình cá nhân bằng tiếng Trung (bao gồm hiểu biết về chủ đề và chuyên ngành đăng ký dự thi, soạn thảo kế hoạch nghiên cứu, khoảng 3000 từ). Ưu tiên những người cung cấp thỏa thuận làm việc hoặc các chứng chỉ liên quan cho cơ sở giảng dạy để được giảng dạy sau khi tốt nghiệp.
6. Thạc sĩ Sư phạm Ngôn ngữ Trung Quốc phải cung cấp hai thư giới thiệu của các giám sát viên có chức danh từ phó giáo sư trở lên. Ưu tiên những người có thỏa thuận làm việc cho cơ sở giảng dạy sau khi tốt nghiệp.
III. Giáo viên dạy tiếng Trung tại chức phải kèm theo chứng chỉ tại chức và thư giới thiệu do cơ quan tuyển dụng cấp.
IV. Ứng viên dưới 18 tuổi phải nộp chứng nhận ủy thác có chữ ký của người giám hộ tại Trung Quốc.
V. Ứng viên cũng phải cung cấp các tài liệu chứng nhận khác do tổ chức chủ quản yêu cầu.

? KHÔNG CÓ GÌ KHÓ, CHỈ SỢ BẠN KHÔNG DÁM THỬ!!!

————————————————-
??Mọi thắc mắc về học bổng và hồ sơ vui lòng liên hệ: 
☎️Hotline: 0986878193 hoặc 0986788824 (Học sinh và phụ huynh vui lòng gọi trong giờ hành chính của BACO)
⏰Time: Sáng : 8h30- 12h; Chiều: 13h30-17h30
?Address: P901, Tòa nhà CT36, Ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
?Page: Học bổng du học Trung Quốc BOA Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.