NHỮNG TRƯỜNG CÓ THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

序号 高校名称
1 对外经济贸易大学- Đại học Kinh tế và Thương mại quốc tế
2 中国人民大学- Đại học Dân tộc Trung Quốc- Bắc Kinh
3 辽宁大学- Đại học Liêu Ninh
4 西南财经大学- Đại học Kinh tế Tây Nam-Trùng Khánh
5 中央财经大学- Đại học Kinh tế Trung ương- Bắc Kinh
6 复旦大学- Đại học Hạ Môn
7 南开大学- Đại học Nam Khai
8 吉林大学- Đại học Cát Lâm
9 北京师范大学- Đại học Sư phạm Nam Kinh
10 湖南大学- Đại học Hồ Nam
11 山东大学- Đại học Sơn Đông
12 江西财经大学- Đại học Kinh tế Giang Tây- Nam Xương, Giang Tây
13 中国农业大学- Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
14 厦门大学- Đại học Hạ Môn
15 北京大学- Đại học Bắc Kinh
16 浙江大学- Đại học Chiết Giang
17 浙江工业大学- Đại học Công nghiệp Chiết Giang
18 上海对外经贸大学- Đại học Kinh tế đối ngoại Thượng Hải
19 武汉大学- Đại học Vũ Hán- Hồ Bắc
20 中南财经政法大学- Đại học Kinh tế Chính trị Trung Nam- Hồ Bắc

 

One thought on “NHỮNG TRƯỜNG CÓ THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *