NHỮNG TRƯỜNG CÓ THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

序号 高校名称
1 对外经济贸易大学- Đại học Kinh tế và Thương mại quốc tế
2 中国人民大学- Đại học Dân tộc Trung Quốc- Bắc Kinh
3 辽宁大学- Đại học Liêu Ninh
4 西南财经大学- Đại học Kinh tế Tây Nam-Trùng Khánh
5 中央财经大学- Đại học Kinh tế Trung ương- Bắc Kinh
6 复旦大学- Đại học Hạ Môn
7 南开大学- Đại học Nam Khai
8 吉林大学- Đại học Cát Lâm
9 北京师范大学- Đại học Sư phạm Nam Kinh
10 湖南大学- Đại học Hồ Nam
11 山东大学- Đại học Sơn Đông
12 江西财经大学- Đại học Kinh tế Giang Tây- Nam Xương, Giang Tây
13 中国农业大学- Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
14 厦门大学- Đại học Hạ Môn
15 北京大学- Đại học Bắc Kinh
16 浙江大学- Đại học Chiết Giang
17 浙江工业大学- Đại học Công nghiệp Chiết Giang
18 上海对外经贸大学- Đại học Kinh tế đối ngoại Thượng Hải
19 武汉大学- Đại học Vũ Hán- Hồ Bắc
20 中南财经政法大学- Đại học Kinh tế Chính trị Trung Nam- Hồ Bắc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *