NHỮNG TRƯỜNG CÓ THẾ MẠNH VỀ QUẢNG CÁO

 STT TÊN TRƯỜNG
1 北京大学- Đại học Bắc Kinh
2 北京工业大学- Đại học Công nghiệp Bắc Kinh
3 北京工商大学- Đại học Công thương Bắc Kinh
4 北京印刷学院- Học viện in ấn Bắc Kinh
5 中央财经大学- Đại học Kinh tế Trung Ương
6 北京体育大学- Đại học Thể dục Bắc Kinh
7 中央民族大学- Đại học Dân tộc Trung ương
8 天津师范大学- Đại học sư phạm Thiên Tân
9 天津财经大学- Đại học Kinh tế Thiên Tân
10 河北地质大学- Đại học Địa chất Hà Bắc
11 衡水学院- Học viện Hành Thủy
12 山西大学- Đại học Sơn Tây
13 内蒙古科技大学- Đại học Khoa học và Kĩ thuật Nội Mông Cổ
14 沈阳工业大学- Đại học Công nghiệp Thẩm Dương
15 沈阳建筑大学- Đại học Kiến trúc Thẩm Dương
16 辽宁师范大学- Đại học Sư phạm Liêu Ninh
17 东北财经大学- Đại học Kinh tế Đông Bắc
18 长春理工大学- Đại học Công nghệ Trường Xuân
19 吉林建筑大学- Đại học Kiến trúc Cát Lâm
20 东北师范大学- Đại học Sư phạm Đông Bắc
21 吉林财经大学- Đại học Kinh tế Cát Lâm
22 东北林业大学- Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
23 同济大学- Đại học Đồng Tế
24 上海理工大学- Đại học Công nghệ Thượng Hải
25 上海师范大学- Đại học Sư phạm Thượng Hải
26 上海大学- Đại học Thượng Hải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *