NHỮNG TRƯỜNG CÓ THẾ MẠNH VỀ QUẢNG CÁO

 STT TÊN TRƯỜNG
1 北京大学- Đại học Bắc Kinh
2 北京工业大学- Đại học Công nghiệp Bắc Kinh
3 北京工商大学- Đại học Công thương Bắc Kinh
4 北京印刷学院- Học viện in ấn Bắc Kinh
5 中央财经大学- Đại học Kinh tế Trung Ương
6 北京体育大学- Đại học Thể dục Bắc Kinh
7 中央民族大学- Đại học Dân tộc Trung ương
8 天津师范大学- Đại học sư phạm Thiên Tân
9 天津财经大学- Đại học Kinh tế Thiên Tân
10 河北地质大学- Đại học Địa chất Hà Bắc
11 衡水学院- Học viện Hành Thủy
12 山西大学- Đại học Sơn Tây
13 内蒙古科技大学- Đại học Khoa học và Kĩ thuật Nội Mông Cổ
14 沈阳工业大学- Đại học Công nghiệp Thẩm Dương
15 沈阳建筑大学- Đại học Kiến trúc Thẩm Dương
16 辽宁师范大学- Đại học Sư phạm Liêu Ninh
17 东北财经大学- Đại học Kinh tế Đông Bắc
18 长春理工大学- Đại học Công nghệ Trường Xuân
19 吉林建筑大学- Đại học Kiến trúc Cát Lâm
20 东北师范大学- Đại học Sư phạm Đông Bắc
21 吉林财经大学- Đại học Kinh tế Cát Lâm
22 东北林业大学- Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
23 同济大学- Đại học Đồng Tế
24 上海理工大学- Đại học Công nghệ Thượng Hải
25 上海师范大学- Đại học Sư phạm Thượng Hải
26 上海大学- Đại học Thượng Hải

 

One thought on “NHỮNG TRƯỜNG CÓ THẾ MẠNH VỀ QUẢNG CÁO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *