NHỮNG TRƯỜNG THẾ MẠNH VỀ TÂM LÍ HỌC

 

序号 学校名称 评估结果
1 北京大学- Đại học Bắc Kinh A+
2 北京师范大学- Đại học Sư phạm Bắc Kinh A+
3 华南师范大学- Đại học Sư phạm Hoa Nam- Quảng Đông A+
4 华东师范大学- Đại học Sư phạm Hoa Đông- Thượng Hải A-
5 西南大学- Đại học Tây Nam- Trùng Khánh A-
6 天津师范大学- Đại học Sư phạm Thiên Tân B+
7 南京师范大学- Đại học sư phạm Nam Kinh- Giang Tô B+
8 浙江大学- Đại học Chiết Giang B+
9 华中师范大学- Đại học Sư phạm Hoa Trung- Vũ Hán, Hồ Bắc B+
10 陕西师范大学- Đại học Sư phạm Thiểm Tây B+
11 首都师范大学- Đại sư phạm Thủ Đô- Bắc Kinh B
12 辽宁师范大学- Đại học Sư phạm Liêu Ninh B
13 上海师范大学- Đại học Sư phạm Thượng Hải B
14 山东师范大学- Đại học Sư phạm Sơn Đông B
15 第四军医大学- Đại học Quân y  Đệ Tứ (Tây An- Thiểm Tây) B
16 东北师范大学- Đại học Sư phạm Đông Bắc- Trường Xuân, Cát Lâm B-
17 浙江师范大学- Đại học Sư phạm Chiết Giang B-
18 江西师范大学- Đại học Sư phạm Giang Tây B-
19 中南大学- Đại học Trung Nam B-
20 湖南师范大学- Đại học Sư phạm Hồ Nam B-
21 中山大学- Đại học Trung Sơn- Quảng Đông B-
22 苏州大学- Đại học Tô Châu C+
23 福建师范大学- Đại học Sư phạm Phúc Kiến C+
24 深圳大学- Đại học Thâm Quyến- Quảng Đông C+
25 西北师范大学- Đại học Sư phạm Tây Bắc C+
26 内蒙古师范大学- Đại học Sư phạm Nội Mông Cổ C
27 杭州师范大学- Đại học Sư phạm Hàng Châu- Chiết Giang C
28 河南大学- Đại học Hà Nam C
29 贵州师范大学- Đại học Sư phạm Quý Châu C
30 广州大学- Đại học Quảng Châu C
31 清华大学- Đại học Thanh Hoa C-
32 北京体育大学- Đại học Thể dục Bắc Kinh C-
33 河北师范大学- Đai học sư phạm Hà Bắc C-
34 吉林大学- Đại học Cát Lâm C-
35 安徽医科大学- Đại học Y An Huy C-
36 曲阜师范大学- Đại học Sư phạm Khúc Phụ- Sơn Đông C-

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.