TỔNG HỢP HỌC BỔNG KÌ THÁNG 09/2020

Cập nhật ngày 03/01/2020

Cập nhật những thông tin mới nhất về học bổng CSC, học bổng tỉnh , học bổng trường….. nhanh nhất tại đây. Nếu đã chọn được cho mình ngôi trường phù hợp , đừng ngần ngại liên hệ ngay với BACO để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

DANH SÁCH HỌC BỔNG KÌ THÁNG 9/2020

STT Tên trường Thành Phố Học Bổng Yêu cầu Thông tin chi tiết học bổng
Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ
1 Đại học Thiên Tân Thiên Tân CSC,học bổng thành phố,học bổng trường CSC,học bổng thành phố,học bổng trường CSC,học bổng thành phố,học bổng trường CSC HSK5, GPA 8

IELTS 6.0

 

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng

. Học bổng trường

(Kì hạn 1 năm,hàng năm có thể xin học bổng):hệ đại học(toàn phần)hỗ trợ học phí:20000 tệ,miễn ktx;

thạc sĩ(toàn phần)

hỗ trợ học phí:30000 tệ,miễn ktx;tiến sĩ(toàn phần)hỗ trợ học phí:38000 tệ,miễn ktx

。Học bổng thành phố:(Kì hạn 1 năm,

hàng năm có thể xin học bổng):Hệ đại học ( toàn phần ) hỗ trợ học phí 20000 tệ,trợ cấp  sinh hoạt phí 1400 tệ/tháng;

Thạc sĩ ( toàn phần)

hỗ trợ học phí 30000 tệ, trợ cấp sinh hoạt phí 1700 tệ/tháng;

Tiến sĩ (toàn phần) hỗ trợ học phí 38000 tệ, trợ cấp sinh hoạt phí 2000 tệ/tháng

2 Đại học công nghiệp Chiết Giang Hàng Châu CSC CSC CSC HSK5, GPA >7.5 CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

3 Đại học Nam Kinh

211

Nam Kinh Học bổng tỉnh Giang Tô CSC CSC CSC: HSK 5, GPA >7.5

HB Giang Tô HSK4

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ câp 1500tệ/tháng.

4 Đại học Lan Châu

985

Lan Châu HB hiệu trưởng CSC,HB hiệu trưởng CSC,HB hiệu trưởng Điểm cao k cần HSK

HSK 4 GPA 7

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng hiệu trưởng:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,

hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng

5 Đại học Lâm Nghiệp Nam Kinh Nam Kinh Học bổng tân sinh viên Học bổng tân sinh viên Học bổng tân sinh viên HSK 4

GPA 7

Học bổng tân sinh viên(Kì hạn 1 năm,bắt đầu từ năm sau có thể xin học bổng khác):

miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp hàng tháng,đại học 1000tệ/tháng,

thạc sĩ 1700tệ/tháng,tiến sĩ 2000tệ/tháng.

6 Đại học sư phạm Giang Tô Từ Châu Học bổng Giang Tô CSC CSC HB Giang Tô: HSK 4, GPA 7

CSC HSK4, 5 GPA 7.5

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng

7 Đại học công nghiệp Nam Kinh Nam Kinh Học bổng Giang Tô HB Giang Tô: HSK 4, GPA 7

 

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng
8 Đại học  dược Trung Quốc(211 Nam Kinh CSC, Học bổng Giang Tô CSC, Học bổng Giang Tô CSC, Học bổng Giang Tô HSK 5 GPA 7.5 CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng

9 Đại học Hà Hải(211) Nam Kinh Học bổng du học Giang Tô、Học bổng bán phần) CSC,Học bổng du học Giang Tô(toàn phần、bán phần),Học bổng trườ(toàn phần、bán CSC,Học bổng du học Giang Tô(toàn phần、bán phần),Học bổng trườ(toàn phần、bán CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.。Học bổng trường:Miễn học phí, miễn ktx , trợ cấp hàng tháng, thạc sĩ 1700tệ/tháng, tiến sĩ 2000tệ/tháng.

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng.

 

10 Đại học mỏ Trung Quốc(211) Từ Châu Học bổng Giang Tô CSC CSC HSK 5, GPA 7.5 CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng

11 Đại học Dương Châu Dương Châu  HB Hiệu Trưởng CSC, HB Hiệu Trưởng CSC, HB Hiệu Trưởng CSC: HSK 5

HB Hiệu trưởng HSK 4

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng hiệu trưởng:Đại học: Miễn học phí, miễn ktx,

thời hạn trợ cấp: không vượt quá số năm học chuyên ngành ( 4 hoặc 5 năm);

Thạc sĩ:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp hàng tháng 1500tệ/tháng, ki hạn trợ cấp

1 năm học tiếng + chuyên ngành(2 hoặc 3 năm) ;

Tiến sĩ :Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp hàng tháng 2500tệ/tháng,

kì hạn trợ cấp:1 năm học tiếng+ chuyên ngành(4năm).

12 Đại học Giang Nam (211) Vô Tích Học bổng Giang Tô CSC CSC HSK 4, GPA 7.5 CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng

13 Đại học nông nghiệp Tứ Xuyên Thành Đô Học bổng tỉnh,học bổng trường,học bổng một vành đai một con đường Học bổng tỉnh,học bổng trường,học bổng một vành đai một con đường Học bổng tỉnh,học bổng trường,học bổng một vành đai một con đường HSK 4, GPA 7.5 Học bổng tỉnh : Tiến sĩ 30000tệ/năm, thạc sĩ 25000tệ/năm,đại học 20000tệ/năm.

Ngoài ra,hàng tháng có thể nhận được trợ cấp sinh hoạt phí của trường,

tiến sĩ 2000tệ/tháng,thạc sĩ 1700tệ/tháng,đại học 1400tệ/tháng.

Học bổng trường:Miễn học phí,trợ cấp sinh hoạt phí,tiến sĩ 2000tệ/tháng,

thạc sĩ 1700tệ/tháng, đại học 1400tệ/tháng.

Học bổng một vành đai một con đường: Tiến sĩ 30000tệ/năm học,

kì hạn không quá 3 năm; Thạc sĩ 25000 tệ/năm học,kì hạn không quá 3 năm;

Đại học 20000tệ/năm học, kì hạn không quá 4 năm.

14 Đại học công nghệ Thành Đô Thành Đô HB trường HSK 4, GPA 7 chấm Miễn phí báo danh, miễn học phí, miễn ktx(Ktx 4 người/phòng),

miễn phí bảo hiểm (mỗi năm 800 tệ).

Mỗi năm phát 10 tháng sinh hoạt phí, 800tệ/tháng.

15 Đại học Tài chính Tây Nam (211) Thành Đô Học bổng một vành đai một con đường CSC CSC HSK 4, GPA 7.5 CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng một vành đai một con đường:(1)Toàn phần:Miễn học phí, miễn ktx,

trợ cấp  sinh hoạt phí: Đại học 1500tệ/tháng, thạc sĩ 2000tệ/tháng, tiến sĩ 2500tệ/tháng.

(2) Bán phần: Loại 1: Miễn học phí; Loại 2: Miễn ktx.

16 Đại học Tế Nam Tế Nam Học bổng tỉnh CSC, Học bổng tỉnh CSC, Học bổng tỉnh HSK 5 CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng tỉnh: Miễn học phí, miễn ktx, sinh trợ cấp hoạt phí, đại học 1000tệ/tháng,

thạc sĩ 1200tệ/tháng.

17 Đại học công nghệ Chiết Giang Hàng Châu CSC, HB hiệu trưởng CSC, HB hiệu trưởng HSK 5 CSC: miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng hiệu trưởng: Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí,

thạc sĩ 1700tệ/tháng, tiến sĩ 2000tệ/tháng,

18 Đại học sư phạm Chiết Giang Kim Hoa CSC CSC HSK 5, GPA 7.5 CSC: miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

 

19 Đại học dầu mỏ TQ Thanh Đảo CSC CSC, hb trường CSC, hb trường HSK 5

GPA 7.5

Hb trường từ 7.0

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,

tiến sĩ 3500tệ/tháng bao gồm học chuyên ngành và một năm học tiếng (dự bị).

Học bổng trường: Thạc, tiến sĩ miễn ktx, tiến sĩ trợ cấp 1000tệ/tháng.

20 Đại học công nghiêp Tây Bắc(985) Tây An CSC CSC, HB hiệu trưởng CSC, hb hiệu trưởng CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng hiệu trưởng: Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí,

thạc sĩ 2000tệ/tháng, tiến sĩ 3500tệ/tháng.

21 Đại học giao thông Tây An(985 Tây An HB trường CSC CSC Tân sinh viên(Đại học: Hạng 1, miễn học phí, trợ cấp 15000/10 tháng;

Hạng 2, giảm 50% học phí, trợ cấp 15000 tệ;

Hạng 3, giảm 30% học phí, trợ cấp 15000 tệ).

CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

22 Đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An(985) Tây An Học bổng Hoa Sơn CSC, Học bổng Hoa Sơn CSC, Học bổng Hoa Sơn CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,

thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.

Học bổng Hoa Sơn:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí,

đại học 1200tệ/tháng, thạc sĩ 1700tệ/tháng, tiến sĩ 2000tệ/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.