Xếp hạng trường ngành Chính trị học

Xếp hạng trường ngành Chính trị học

Xếp hạng trường ngành Chính trị học
STT Tên trường tiếng Trung Tên trường Tiếng Việt Đánh giá
1 北京大学 Đại học Bắc Kinh A+
2 复旦大学 Đại học Phúc Đán A+
3 中国人民大学 Đại học nhân dân Trung Quốc A
4 清华大学 Đại học Thanh Hoa A-
5 南开大学 Đại học Nam Khai A-
6 吉林大学 Đại học Cát Lâm A-
7 华中师范大学 Đại học sư phạm Hoa Trung A-
8 中国政法大学 Đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc B+
9 天津师范大学 Đại học sư phạm Thiên Tân B+
10 华东师范大学 Đại học sư phạm Hoa Đông B+
11 上海外国语大学 Đại học ngoại ngữ Thượng Hải B+
12 南京大学 Đại học Nam Kinh B+
13 厦门大学 Đại học Hạ Môn B+
14 山东大学 Đại học Sơn Đông B+
15 云南大学 Đại học Vân Nam B+
16 对外经济贸易大学 Đại học kinh tế thương mại đối ngoại B
17 东北师范大学 Đại học sư phạm Đông Bắc B
18 华东政法大学 Đại học chính trị và pháp luật Hoa Đông B
19 苏州大学 Đại học Tô Châu B
20 武汉大学 Đại học Vũ Hán B
21 中山大学 Đại học Trung Sơn B
22 暨南大学 Đại học Tế Nam B
23 北京师范大学 Đại học sư phạm Bắc Kinh B-
24 北京外国语大学 Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh B-
25 山西大学 Đại học Sơn Tây B-
26 同济大学 Đại học Đồng Tế B-
27 南京师范大学 Đại học sư phạm Nam Kinh B-
28 湖南师范大学 Đại học sư phạm Hồ Nam B-
29 华南师范大学 Đại học sư phạm Hoa Nam B-
30 四川大学 Đại học Tứ Xuyên B-
31 西华师范大学 Đại học sư phạm Tây Hoa B-
32 首都师范大学 Đại học sư phạm Thủ Đô C+
33 上海交通大学 Đại học giao thông Thượng Hải C+
34 上海师范大学 Đại học sư phạm Thượng Hải C+
35 华侨大学 Đại học Hoa Kiều C+
36 湘潭大学 Đại học Tương Đàm C+
37 深圳大学 Đại học Thâm Quyến C+
38 西南政法大学 Đại học chính trị Tây Nam C+
39 辽宁大学 Đại học Liêu Ninh C
40 黑龙江大学 Đại học Hắc Long Giang C
41 浙江师范大学 Đại học sư phạm Chiết Giang C
42 中国海洋大学 Đại học hải dương Trung Quốc C
43 郑州大学 Đại học Trịnh Châu C
44 河南师范大学 Đại học sư phạm Hà Nam C
45 广东外语外贸大学 Đại học ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông C
46 辽宁师范大学 Đại học sư phạm Liêu Ninh C-
47 聊城大学 Đại học Liễu Thành C-
48 广西民族大学 Đại học dân tộc Quảng Tây C-
49 贵州师范大学 Đại học sư phạm Quý Châu C-
50 陕西师范大学 Đại học sư phạm Thiểm Tây C-
51 延安大学 Đại học Diên Biên C-
52 新疆大学 Đại học Tân Cương C-
53 青岛大学 Đại học Thanh Đảo C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.