Xếp hạng trường ngành Điều dưỡng

Xếp hạng trường ngành Điều dưỡng

Xếp hạng trường ngành Điều dưỡng
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 中南大学 Đại học Trung Nam A+
2 第二军医大学 Đại học quân y số 2 A+
3 北京协和医学院 Học viện Y Hiệp Hòa Bắc Kinh A-
4 首都医科大学 Đại học Y Thủ Đô A-
5 四川大学 Đại học Tứ Xuyên A-
6 北京大学 Đại học Bắc Kinh B+
7 上海交通大学 Đại học giao thông Thượng Hải B+
8 南京医科大学 Đại học Y Nam Kinh B+
9 南京中医药大学 Đại học Trung Y Dược Nam Kinh B+
10 浙江大学 Đại học Chiết Giang B+
11 山东大学 Đại học Sơn Đông B+
12 天津医科大学 Đại học Y Thiên Tân B
13 哈尔滨医科大学 Đại học Y Harbin B
14 复旦大学 Đại học Phúc Đán B
15 华中科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung B
16 中山大学 Đại học Trung Sơn B
17 南方医科大学 Đại học Y Nam Phương B
18 中国医科大学 Đại học Y Trung Quốc B-
19 吉林大学 Đại học Cát Lâm B-
20 武汉大学 Đại học Vũ Hán B-
21 重庆医科大学 Đại học Y Trùng Khánh B-
22 西安交通大学 Đại học giao thông Tây An B-
23 第四军医大学 Đại học quân y số 4 B-
24 天津中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thiên Tân C+
25 山西医科大学 Đại học Y Sơn Tây C+
26 苏州大学 Đại học Tô Châu C+
27 浙江中医药大学 Đại học Trung Y Dược Chiết Giang C+
28 安徽医科大学 Đại học Y An Huy C+
29 郑州大学 Đại học Trịnh Châu C+
30 广西医科大学 Đại học Y Quảng Tây C+
31 华北理工大学 Đại học công nghệ Hoa Bắc C
32 大连医科大学 Đại học y Đại Liên C
33 温州医科大学 Đại học Y Ôn Châu C
34 广州医科大学 Đại học Y Quảng Châu C
35 青岛大学 Đại học Thanh Đảo C
36 延边大学 Đại học Diên Biên C-
37 杭州师范大学 Đại học sư phạm Hàng Châu C-
38 福建中医药大学 Đại học Trung Y Dược Phúc Kiến C-
39 南昌大学 Đại học Nam Sương C-
40 成都中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thành Đô C-
41 新疆医科大学 Đại học Y Tân Cương C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.