Xếp hạng trường ngành Lý thuyết nghệ thuật

Xếp hạng trường ngành Lý thuyết nghệ thuật

Xếp hạng trường ngành Lý thuyết nghệ thuật
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 北京大学 Đại học Bắc Kinh A+
2 东南大学 Đại học Đông Nam A+
3 清华大学 Đại học Thanh Hoa A-
4 中国传媒大学 Đại học truyền thông Trung Quốc A-
5 中国美术学院 Học viện mỹ thuật Trung Quốc A-
6 北京师范大学 Đại học sư phạm Bắc Kinh B+
7 中央美术学院 Học viện mỹ thuật Trung Ương B+
8 中央戏剧学院 Học viện hí kịch Trung Ương B+
9 上海音乐学院 Học viện âm nhạc Thượng Hải B+
10 南京艺术学院 Học viện nghệ thuật Nam Kinh B+
11 上海戏剧学院 Học viện hí kịch Thượng Hải B
12 杭州师范大学 Đại học sư phạm Hàng Châu B
13 广州美术学院 Học viện mỹ thuật Quảng Châu B
14 四川大学 Đại học Tứ Xuyên B
15 西安美术学院 Học viện mỹ thuật Tây An B
16 中国人民大学 Đại học nhân dân Trung Quốc B-
17 北京电影学院 Học viện điện ảnh Bắc Kinh B-
18 浙江理工大学 Đại học công nghệ Chiết Giang B-
19 武汉理工大学 Đại học công nghệ Vũ Hán B-
20 哈尔滨音乐学院 Học viện âm nhạc Harbin B-
21 北京服装学院 Học viện thời trang Bắc Kinh C+
22 厦门大学 Đại học Hạ Môn C+
23 湖北美术学院 Học viện mỹ thuật Hồ Bắc C+
24 深圳大学 Đại học Thâm Quyến C+
25 广西艺术学院 Học viện nghệ thuật Quảng Tây C+
26 四川美术学院 Học viện mỹ thuật Tứ Xuyên C+
27 沈阳音乐学院 Học viện âm nhạc Thẩm Dương C
28 鲁迅美术学院 Học viện mỹ thuật Lỗ Tấn C
29 东华大学 Đại học Đông Hoa C
30 福建师范大学 Đại học sư phạm Phúc Kiến C
31 河北师范大学 Đại học sư phạm Hà Bắc C-
32 苏州大学 Đại học Tô Châu C-
33 河南大学 Đại học Hà Nam C-
34 云南大学 Đại học Vân Nam C-
35 云南艺术学院 Học viện nghệ thuật Vân Nam C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.