Xếp hạng trường ngành Tâm lí học

Xếp hạng trường ngành Tâm lí học

Xếp hạng trường ngành Tâm lí học
STT Tên tiếng Trung  Tên Tiếng Việt Đánh giá
1 北京大学 Đại học Bắc Kinh A+
2 北京师范大学 Đại học sư phạm Bắc Kinh A+
3 华南师范大学 Đại học sư phạm Hoa Nam A+
4 华东师范大学 Đại học sư phạm Hoa Đông A-
5 西南大学 Đại học Tây Nam A-
6 天津师范大学 Đại học sư phạm Thiên Tân B+
7 南京师范大学 Đại học sư phạm Nam Kinh B+
8 浙江大学 Đại học Chiết Giang B+
9 华中师范大学 Đại học sư phạm Hoa Trung B+
10 陕西师范大学 Đại học sư phạm Thiểm Tây B+
11 首都师范大学 Đại học sư phạm Thủ Đô B
12 辽宁师范大学 Đại học sư phạm Liêu Ninh B
13 上海师范大学 Đại học sư phạm Thượng Hải B
14 山东师范大学 Đại học sư phạm Sơn Đông B
15 第四军医大学 Đại học quân y số 4 B
16 东北师范大学 Đại học sư phạm Đông Bắc B-
17 浙江师范大学 Đại học sư phạm Chiết Giang B-
18 江西师范大学 Đại học sư phạm Giang Tây B-
19 中南大学 Đại học Trung Nam B-
20 湖南师范大学 Đại học sư phạm Hồ Nam B-
21 中山大学 Đại học Trung Sơn B-
22 苏州大学 Đại học Tô Châu C+
23 福建师范大学 Đại học sư phạm Phúc Kiến C+
24 深圳大学 Đại học Thâm Quyến C+
25 西北师范大学 Đại học sư phạm Tây Bắc C+
26 内蒙古师范大学 Đại học sư phạm Nội Mông Cổ C
27 杭州师范大学 Đại học sư phạm Hàng Châu C
28 河南大学 Đại học Hà Nam C
29 贵州师范大学 Đại học sư phạm Quý Châu C
30 广州大学 Đại học Quảng Châu C
31 清华大学 Đại học Thanh Hoa C-
32 北京体育大学 Đại học giáo dục thể chất Bắc Kinh C-
33 河北师范大学 Đại học sư phạm Hà Bắc C-
34 吉林大学 Đại học Cát Lâm C-
35 安徽医科大学 Đại học y An Huy C-
36 曲阜师范大学 Đại học sư phạm Khúc Thụ C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *