Xếp hạng trường ngành Thư viện, tình báo và lưu trữ

Xếp hạng trường ngành Thư viện, tình báo và lưu trữ

Xếp hạng trường ngành Thư viện, tình báo và lưu trữ
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 南京大学 Đại học Nam Kinh A+
2 武汉大学 Đại học Vũ Hán A+
3 中国人民大学 Đại học nhân dân Trung Quốc A-
4 北京大学 Đại học Bắc Kinh B+
5 南开大学 Đại học Nam Khai B+
6 华中师范大学 Đại học sư phạm Hoa Trung B+
7 中山大学 Đại học Trung Sơn B+
8 吉林大学 Đại học Cát Lâm B
9 黑龙江大学 Đại học Hắc Long Giang B
10 上海大学 Đại học Thượng Hải B
11 云南大学 Đại học Vân Nam B
12 国防大学(原由南京政治学院申报) Đại học quốc phòng B
13 华东师范大学 Đại học sư phạm Hoa Đông B-
14 南京农业大学 Đại học nông nghiệp Nam Kinh B-
15 郑州大学 Đại học Trịnh Châu B-
16 北京师范大学 Đại học sư phạm Bắc Kinh C+
17 南京理工大学 Đại học công nghệ Nam Kinh C+
18 湘潭大学 Đại học Tương Đàm C+
19 四川大学 Đại học Tứ Xuyên C+
20 北京协和医学院 Học viện Y Hiệp Hòa C
21 河北大学 Đại học Hà Bắc C
22 苏州大学 Đại học Tô Châu C
23 福建师范大学 Đại học sư phạm Phúc Kiến C
24 中国农业大学 Đại học nông nghiệp Trung Quốc C-
25 天津师范大学 Đại học sư phạm Thiên Tân C-
26 山西大学 Đại học Sơn Tây C-
27 辽宁大学 Đại học Liêu Ninh C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.