Xếp hạng trường ngành Trung Dược

Xếp hạng trường ngành Trung Dược

Xếp hạng trường ngành Trung Dược
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 黑龙江中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hắc Long Giang A+
2 上海中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thượng Hải A+
3 天津中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thiên Tân A-
4 南京中医药大学 Đại học Trung Y Dược Nam Kinh A-
5 北京中医药大学 Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh B+
6 中国药科大学 Đại học Y Dược Trung Quốc B+
7 江西中医药大学 Đại học Trung Y Dược Giang Tây B+
8 成都中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thành Đô B+
9 沈阳药科大学 Đại học Y Dược Thẩm Dương B
10 浙江中医药大学 Đại học Trung Y Dược Chiết Giang B
11 暨南大学 Đại học Tế Nam B
12 广州中医药大学 Đại học Trung Y Dược Quảng Châu B
13 北京协和医学院 Học viện Y Hiệp Hòa Bắc Kinh B-
14 辽宁中医药大学 Đại học Trung Y Dược Liêu Ninh B-
15 长春中医药大学 Đại học Trung Y Dược Trường Xuân B-
16 安徽中医药大学 Đại học Trung Y Dược An Huy B-
17 湖北中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hồ Bắc B-
18 河南中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hồ Nam C+
19 第二军医大学 Đại học quân y số 2 C+
20 第四军医大学 Đại học quân y số 4 C+
21 山东中医药大学 Đại học Trung Y Dược Sơn Đông C+
22 温州医科大学 Đại học Y Ôn Châu C
23 贵阳中医学院 Học viện Trung Y Quý Dương C
24 陕西中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thiểm Tây C
25 甘肃中医药大学 Đại học Trung Y Dược Cam Túc C
26 首都医科大学 Đại học Y Thủ Đô C-
27 福建中医药大学 Đại học Trung Y Dược Phúc Kiến C-
28 湖南中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hồ nam C-
29 广西中医药大学 Đại học Trung Y Dược Quảng Tây C-
30 南方医科大学 Đại học Y Nam Phương C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.