Xếp hạng trường ngành Trung y

Xếp hạng trường ngành Trung y

Xếp hạng trường ngành Trung y
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 北京中医药大学 Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh A+
2 上海中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thượng Hải A+
3 南京中医药大学 Đại học Trung Y Dược Nam Kinh A-
4 天津中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thiên Tân B+
5 黑龙江中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hắc Long Giang B+
6 广州中医药大学 Đại học Trung Y Dược Quảng Châu B+
7 成都中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thành Đô B+
8 辽宁中医药大学 Đại học Trung Y Dược Liêu Ninh B
9 浙江中医药大学 Đại học Trung Y Dược Chiết Giang B
10 山东中医药大学 Đại học Trung Y Dược  Sơn Đông B
11 湖南中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hồ Nam B
12 长春中医药大学 Đại học Trung Y Dược Trường Xuân B-
13 安徽中医药大学 Đại học Trung Y Dược An Huy B-
14 福建中医药大学 Đại học Trung Y Dược Phúc Kiến B-
15 首都医科大学 Đại học Y Thủ Đô C+
16 江西中医药大学 Đại học Trung Y Dược Giang Tây C+
17 河南中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hà Nam C+
18 湖北中医药大学 Đại học Trung Y Dược Hồ Bắc C+
19 广西中医药大学 Đại học Trung Y Dược Quảng Tây C+
20 贵阳中医学院 Đại học Trung Y Dược Quý Dương C
21 陕西中医药大学 Đại học Trung Y Dược Thiểm Tây C
22 甘肃中医药大学 Đại học Trung Y Dược Cam Túc C
23 厦门大学 Đại học Hạ Môn C-
24 云南中医学院 Đại học Trung Y Vân Nam C-
25 河北中医学院 Đại học Hà Bắc C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.