Xếp hạng trường ngành Y chuyên khoa

Xếp hạng trường ngành Y chuyên khoa

Xếp hạng trường ngành Y chuyên khoa
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 苏州大学 Đại học Tô Châu A+
2 海军军医大学 Đại học quân y hải quân A
3 山西医科大学 Đại học Y Sơn Tây A
4 四川大学 Đại học Tứ Xuyên B+
5 中山大学 Đại học Trung Sơn B+
6 空军军医大学 Đại học quân y không quân B
7 南方医科大学 Đại học Y Nam Phương B
8 陆军军医大学 Đại học Y lục quân B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.