Xếp hạng trường ngành Y học lâm sàng 

Xếp hạng trường ngành Y học lâm sàng 

Xếp hạng trường ngành Y học lâm sàng 
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 上海交通大学 Đại học giao thông Thượng Hải A+
2 浙江大学 Đại học Chiết Giang A+
3 北京协和医学院 Học viện y học Hợp Hòa Bắc Kinh A
4 复旦大学 Đại học Phúc Đán A
5 北京大学 Đại học Bắc Kinh A-
6 首都医科大学 Đại học Y Thủ Đô A-
7 华中科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung A-
8 中南大学 Đại học Trung Nam A-
9 中山大学 Đại học Trung Sơn A-
10 四川大学 Đại học Tứ Xuyên A-
11 中国医科大学 Đại học Y Trung Quốc B+
12 哈尔滨医科大学 Đại học Y Harbin B+
13 南京医科大学 Đại học Y Nam Kinh B+
14 山东大学 Đại học Sơn Đông B+
15 重庆医科大学 Đại học Y Trùng Khánh B+
16 第二军医大学 Đại học quân y số 2 B+
17 第四军医大学 Đại học quân y số 4 B+
18 郑州大学 Đại học Trịnh Châu B
19 武汉大学 Đại học Vũ Hán B
20 西安交通大学 Đại học giao thông Tây An B
21 南方医科大学 Đại học Y Nam Phương B
22 天津医科大学 Đại học Y Thiên Tân B
23 大连医科大学 Đại học Y Đại Liên B
24 吉林大学 Đại học Cát Lâm B
25 同济大学 Đại học Đồng Tế B
26 南开大学 Đại học Nam Khai B-
27 河北医科大学 Đại học y Hà Bắc B-
28 山西医科大学 Đại học Y Sơn Tây B-
29 苏州大学 Đại học Tô Châu B-
30 温州医科大学 Đại học Y Ôn Châu B-
31 安徽医科大学 Đại học Y An Huy B-
32 南昌大学 Đại học Nam Sương B-
33 广州医科大学 Đại học Y Quảng Châu B-
34 昆明医科大学 Đại học Y Côn Minh B-
35 徐州医科大学 Đại học Y Từ Châu C+
36 济南大学 Đại học Tế Nam C+
37 暨南大学 Đại học Tế Nam C+
38 汕头大学 Đại học Sán Đầu C+
39 广西医科大学 Đại học Y Quảng Tây C+
40 兰州大学 Đại học Lan Châu C+
41 宁夏医科大学 Đại học Y Ninh Hạ C+
42 新疆医科大学 Đại học Y Tân Cương C+
43 青岛大学 Đại học Thanh Đảo C+
44 锦州医科大学 Đại học Y Cẩm Châu C
45 延边大学 Đại học Diên Biên C
46 江苏大学 Đại học Giang Tô C
47 南通大学 Đại học Nam Thông C
48 厦门大学 Đại học Hạ Môn C
49 新乡医学院 Học viện Y Tân Hương C
50 广东医科大学 Đại học Y Quảng Đông C
51 贵州医科大学 Đại học Y Quý Châu C
52 河北大学 Đại học Hà Bắc C-
53 内蒙古医科大学 Đại học Y Nội Mông Cổ C-
54 浙江中医药大学 Đại học Trung Y dược Chiết Giang C-
55 蚌埠医学院 Học viện Y Bàng Phụ C-
56 河南大学 Đại học Hà Nam C-
57 西南医科大学 Đại học Y Tây Nam C-
58 遵义医学院 Học viện Y Tôn Nghĩa C-
59 青海大学 Đại học Thanh Hải C-
60 石河子大学 Đại học Thạch Hà Tử C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *