ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỊA CHẤT TRUNG QUỐC (BẮC KINH) – BẮC KINH

Tờng đại học Trung Quốc Khoa học Địa chất (Bắc Kinh) ( tiếng Trung giản thể : 中国地质大学(北京) ;tiếng Trung Phồn thể : 中國地質大學(北京) ; bính âm : Zhongguo Dìzhì Daxue (Bắc Kinh) ; viết tắt CUGB hoặc北京地大) là một trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc chính quyền của Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh)

Tên tiếng Anh: China University of Geosciences(Beijing)

Tên tiếng Trung: 中国地质大学(北京)

Trang web trường tiếng Trung: https://www.cugb.edu.cn/index.action

Trang web trường tiếng Anh: https://www.cugb.edu.cn/EnglishWeb/index.html

Địa chỉ tiếng Trung:  北京市海淀区学院路29号

Địa chỉ tiếng Việt: Số 29 đường Xueyuan , quận Haidian, Beijing

ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỊA CHẤT TRUNG QUỐC

  1. Lịch sử

           Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Bắc Kinh có nguồn gốc từ Đại học Địa chất Bắc Kinh, được thành lập vào năm 1952 do sự hợp nhất của các khoa địa chất từ ​​Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Thiên Tân và Đại học Đường sắt Đường Sơn. Thành công ban đầu dẫn đến việc được đặt tên là một trong 64 trường cao đẳng và đại học trọng điểm của quốc gia. Năm 1975, trường bắt buộc phải chuyển đến một cơ sở mới ở Vũ Hán. Năm 1978, các khoa sau đại học chuyển đến Bắc Kinh dưới sự hỗ trợ của ông Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 1987, Bộ Giáo dục đã phê duyệt kế hoạch cho Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc phát triển hai tổ chức đại học ở Bắc Kinh và Vũ Hán, cả hai đều có tính cách pháp lý độc lập. Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Bắc Kinh là một trong những trường đại học cấp cao đầu tiên của Trung Quốc được chỉ định xây dựng dự án trọng điểm nhà nước của dự án 211 211 và là một trong 33 trường đại học đầu tiên ở Trung Quốc được chấp thuận thành lập trường sau đại học. Vào tháng 2 năm 2000, Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Bắc Kinh (heretofore Bên CUGB), trước đây do Bộ Đất đai và Tài nguyên quản lý, đã được đặt dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục. Vào tháng 3 năm 2005, CUGB và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) đã trở thành các tổ chức giáo dục độc lập. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2006, CUGB được thành lập với tư cách là trách nhiệm chung của Bộ Giáo dục và Bộ Đất đai và Tài nguyên.

  1. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên
              Hiện tại, trường đại học tự hào có chín thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trong đội ngũ nhân viên của mình. Trong số hơn 40.000 sinh viên tốt nghiệp, 24 cựu sinh viên đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hoặc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, và hơn 200 cựu sinh viên đã được chọn làm công nhân người mẫu của các tỉnh hay các bộ.
         Là một trường đại học trọng điểm quốc gia đa ngành, CUGB là một trong những trung tâm chính của Trung Quốc để đào tạo các nhà nghiên cứu địa chất và các chuyên gia thuộc mọi loại hình. Nó đã phát triển một chương trình giáo dục cân bằng giữa khoa học, công nghệ, nghệ thuật, quản lý, kinh tế và luật pháp, trong đó nhấn mạnh mối liên hệ giữa giáo dục và địa chất, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và kỹ thuật địa chất. CUGB có 17 trường cao đẳng với tổng số 47 chương trình đại học và 118 chương trình sau đại học để lấy bằng thạc sĩ, 37 chương trình tiến sĩ, 16 lĩnh vực Thạc sĩ Kỹ thuật và 9 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ. Hiện tại có 14.000 sinh viên toàn thời gian, 25000 sinh viên giáo dục thường xuyên, 12000 sinh viên đại học độc lập đăng ký với một đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu bao gồm 1200.

CÁC NGÀNH HỌC CỦA TRƯỜNG

  1. HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH HỌC

THỜI GIAN

(NĂM)

NGÔN NGỮ

GIẢNG DẠY

HỌC PHÍ

(NHÂN DÂN TỆ

/NĂM)

 Thiết kế sản phẩm 4.0  Trung Quốc 39000
 Tiếng Anh 4.0  Trung Quốc 26000
 Pháp luật 4.0  Trung Quốc 26000
 Kinh tế học 4.0  Trung Quốc 26000
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin 4.0  Trung Quốc 26000
 Kế toán 4.0  Trung Quốc 26000
 Quản trị kinh doanh 4.0  Trung Quốc 26000
 Quản lý tài nguyên đất 4.0  Trung Quốc 26000
 Khảo sát và lập bản đồ kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 26000
 Triển vọng công nghệ và kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 26000
 Công nghệ đo lường và điều khiển 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật phần mềm 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật điện tử và thông tin 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật điện và tự động hóa 4.0  Trung Quốc 26000
 Khoa học và Công nghệ máy tính 4.0  Trung Quốc 26000
 Vật lý Vật lý 4.0  Trung Quốc 26000
 Vật liệu hóa học 4.0  Trung Quốc 26000
 Tài liệu khoa học và kỹ thuật 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật an toàn 4.0  Trung Quốc 26000
 Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa 4.0  Trung Quốc 26000
 Công trình dân dụng 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật địa chất 4.0  Trung Quốc 26000
 Khoa học và Kỹ thuật nước ngầm 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật môi trường 4.0  Trung Quốc 26000
 Công nghệ vật liệu và đá quý 4.0  Trung Quốc 26000
 Kỹ thuật Dầu khí 4.0  Trung Quốc 26000
 Tài nguyên Kỹ thuật Triển vọng (Kỹ thuật và Địa chất Năng lượng Mới) 4.0  Trung Quốc 26000
 Tài nguyên Kỹ thuật Triển vọng (Năng lượng) 4.0  Trung Quốc 26000
 Tài nguyên kỹ thuật thăm dò Tài nguyên khoáng sản 4.0  Trung Quốc 26000
 Toán và Toán ứng dụng 4.0  Trung Quốc 26000
 Khoa học biển 4.0  Trung Quốc 26000
 Địa vật lý 4.0  Trung Quốc 26000
 Khoa học thông tin địa lý 4.0  Trung Quốc 26000
 Địa chất Du lịch Khoa học Trái đất 4.0  Trung Quốc 26000
 Địa chất Complex Tổ hợp địa chất và địa vật lý 4.0  Trung Quốc 26000
 Địa hóa học 4.0  Trung Quốc 26000
 Địa chất học 4.0  Trung Quốc 26000

 

  1. HỆ THẠC SỸ

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

(NĂM)

NGÔN NGỮ

GIẢNG DẠY

HỌC PHÍ

(NHÂN DÂN TỆ

/NĂM)

 Thiết kế 3.0  Trung Quốc 28000
 Quản lý tài nguyên đất 3.0  Trung Quốc 28000
 Hành chính công 3.0  Trung Quốc 28000
 Quản lý kinh doanh 3.0  Trung Quốc 28000
 Kế toán 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học và Kỹ thuật an toàn 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ thuật phần mềm 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học và Kỹ thuật môi trường 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ thuật dầu khí 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ thuật thiết bị địa chất 3.0  Trung Quốc 28000
 Tài nguyên và môi trường viễn thám 3.0  Trung Quốc 28000
 Kinh tế công nghiệp tài nguyên 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ thuật địa chất 3.0  Trung Quốc 28000
 Công nghệ thông tin và thăm dò trái đất 3.0  Trung Quốc 28000
 Thăm dò và thăm dò khoáng sản 3.0  Trung Quốc 28000
 Khảo sát Khoa học và Công nghệ 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ thuật thủy lực 3.0  Trung Quốc 28000
 Công trình dân dụng 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học và Công nghệ máy tính 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học và Kỹ thuật điều khiển 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông 3.0  Trung Quốc 28000
 Tài liệu khoa học và kỹ thuật 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học và Công nghệ 3.0  Trung Quốc 28000
 Kỹ sư cơ khí 3.0  Trung Quốc 28000
 Sinh học 3.0  Trung Quốc 28000
 Địa chất thủy văn 3.0  Trung Quốc 28000
 Đá quý 3.0  Trung Quốc 28000
 Địa chất Đệ tứ 3.0  Trung Quốc 28000
 Địa chất cấu trúc 3.0  Trung Quốc 28000
 Cổ sinh vật học và địa tầng 3.0  Trung Quốc 28000
 Địa hóa học 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoáng vật học, hóa thạch, mỏ quặng 3.0  Trung Quốc 28000
 Địa vật lý 3.0  Trung Quốc 28000
 Khoa học biển 3.0  Trung Quốc 28000
 Môn Địa lý 3.0  Trung Quốc 28000
 Hóa học 3.0  Trung Quốc 28000
 Vật lý 3.0  Trung Quốc 28000
 toán học 3.0  Trung Quốc 28000
 Ngoại ngữ và Văn học 3.0  Trung Quốc 28000
 Giáo dục thể chất 3.0  Trung Quốc 28000
 Tâm lý học 3.0  Trung Quốc 28000
 sư phạm 3.0  Trung Quốc 28000
 Giáo dục chính trị và tư tưởng 3.0  Trung Quốc 28000
 Lý thuyết mácxít 3.0  Trung Quốc 28000
 Pháp luật 3.0  Trung Quốc 28000
 Kinh tế ứng dụng 3.0  Trung Quốc 28000

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm: Thành phố Bắc Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.