ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG- BẮC NINH

Đại học Tài chính Trung ương  trực thuộc Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và Bắc Kinh để xây dựng trường đại học, ” Dự án 211 ” và “Nền tảng đổi mới kỷ luật lợi thế” đầu tiên. Trường được thành lập năm 1949 vào ngày 11 tháng 6 ngày sau khi thành lập  Chính phủ Nhân dân Trung ương, thành lập  trường Kinh doanh mới đầu tiên, sau gần 70 năm phát triển, hình thành kinh tế, quản lý và luật là chủ đề chính. , Văn học, triết học, khoa học, kỹ thuật, sư phạm, nghệ thuật và các ngành khác phối hợp phát triển hệ thống kỷ luật

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

Tên tiếng Anh: Central University of Finance and Economics

Tên tiếng Trung: 中央财经大学

Trang web trường tiếng Trung:http://www.cufe.edu.cn/

Địa chỉ tiếng Trung:

学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

 1. Lịch sử

Đại học Tài chính Trung ương  trực thuộc Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và Bắc Kinh để xây dựng trường đại học, tòa nhà “hai lớp” quốc gia, ” Dự án 211 ” và “Nền tảng đổi mới kỷ luật lợi thế” đầu tiên. Trường được thành lập năm 1949 vào ngày 11 tháng 6 ngày sau khi thành lập  Chính phủ Nhân dân Trung ương, thành lập  trường Kinh doanh mới đầu tiên, sau gần 70 năm phát triển, hình thành kinh tế, quản lý và luật là chủ đề chính. , Văn học, triết học, khoa học, kỹ thuật, sư phạm, nghệ thuật và các ngành khác phối hợp phát triển hệ thống kỷ luật

 1. Cơ sở trường

Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương có bốn cơ sở tại Bắc Kinh (Cơ sở Dân sự, Cơ sở Shahe, Cơ sở Qinghe và Cơ sở Xishan) và điều hành 38 trung tâm thư tín tại 18 tỉnh , thành phố và khu tự trị trên khắp Trung Quốc . Các trường học, trung tâm, viện và học viện của CUFE được liệt kê dưới đây. 

Trường học 

Trường Tài chính công và Thuế

Trường tài chính

Trường kế toán

Trường bảo hiểm

Trường thống kê và toán học

Trường thương mại quốc tế và kinh tế

Trường kinh tế

Trường học kinh doanh

Trường Khoa học Quản lý và Kỹ thuật

Trường chính phủ

Trường Kinh tế và Quản lý Thể thao

Trường luật

Trường xã hội học và tâm lý học

Trường phái chủ nghĩa Mác

Trường Văn hóa Truyền thông

Trường ngoại

Trường thông tin

Viện 

Viện nghiên cứu tài chính và kinh tế

Viện Kinh tế và Quản lý Quốc phòng

Viện tài chính xanh quốc tế

Trung tâm

Trung tâm phát triển tài chính Trung Quốc

Trung tâm nghiên cứu thị trường lao động và vốn nhân lực Trung Quốc

Học viện 

Học viện Quản lý và Kinh tế Trung Quốc

Học viện Tài chính và Phát triển Trung Quốc

Học viện Tài chính công và Chính sách công Trung Quốc

 1. Đội ngũ sinh viên và giảng viên
Hiện tại có 15.117 sinh viên đăng ký tại Đại học Tài chính  Trung ương, bao gồm 10.101 sinh viên đại học, 4.343 thạc sĩ, 674 ứng viên tiến sĩ.
CUFE đã đào tạo hơn 125.000 chuyên gia về kinh tế và quản lý , những đã thực hiện và tiếp tục đóng góp, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Trung Quốc. Nhiều cựu sinh viên CUFE giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ, chẳng hạn như phó thủ tướng của Chính phủ trung ương, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương.
Trong ba năm gần đây (2015 2015-2017), hơn 50% sinh viên đại học của CUFE sẽ tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ sau khi tốt nghiệp.
 1. Quan hệ quốc tế

Từ năm 2006 , trường học thực hiện một dự án viện trợ nước ngoài để đào tạo các quan chức chính phủ cao cấp từ các nước đang phát triển đã được chính quyền trung ương ủy thác đào tạo 730 quan chức chính phủ cao cấp từ 91 quốc gia đang phát triển , và đã được ca ngợi rộng rãi. Trường là một trong 46 trường cao đẳng và đại học đầu tiên trong  Chương trình sau đại học công lập đại học cấp cao quốc gia  . Năm 2005 và 2007 , trường tham gia học bổng chính phủ Trung Quốc cho sinh viên nước ngoài.

NGÀNH HỌC CỦA TRƯỜNG

A.HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH HỌC
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Kinh tế học
4.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học máy tính và công nghệ
4.0
Trung Quốc
22000
 Thương mại điện tử
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
4.0
Trung Quốc
22000
 Tiếng Anh (Tài chính tiếng Anh)
4.0
Trung Quốc
22000
 Quảng cáo
4.0
Trung Quốc
22000
 Báo chí
4.0
Trung Quốc
22000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung Quốc
22000
 Luật học
4.0
Trung Quốc
22000
 Kinh tế và quản lý thể thao
4.0
Trung Quốc
22000
 Chính trị liên hợp quốc
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản lý thành phố
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản lý công ích
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản trị
4.0
Trung Quốc
22000
 Đầu tư
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản trị nhân sự
4.0
Trung Quốc
22000
 tiếp thị
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản lý kinh doanh
4.0
Trung Quốc
22000
 kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung Quốc
22000
 Toán và Toán ứng dụng
4.0
Trung Quốc
22000
 Thống kê áp dụng
4.0
Trung Quốc
22000
 lao động và an sinh xã hội
4.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học tính toán bảo hiểm
4.0
Trung Quốc
22000
 Bảo hiểm
4.0
Trung Quốc
22000
 Kế toán
4.0
Trung Quốc
22000
 tài chính
4.0
Trung Quốc
22000
 Định giá tài sản
4.0
Trung Quốc
22000
 Khoa học
4.0
Trung Quốc
22000
 tài chính
4.0
Trung Quốc
22000

B.HỆ THẠC SĨ

NGÀNH HỌC
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Giáo dục quốc tế trung quốc
2.0
Trung Quốc
26000
 Kinh tế quốc phòng
3.0
Tiếng anh
30000
 Kinh tế quốc phòng
3.0
Trung Quốc
26000
 Kinh tế khu vực
2.0
Tiếng anh
30000
 Kinh tế khu vực
2.0
Trung Quốc
26000
 Kinh tế truyền thông
2.0
Trung Quốc
26000
 hợp pháp
3.0
Tiếng anh
30000
 hợp pháp
3.0
Trung Quốc
26000
 Luật dịch vụ tài chính
3.0
Tiếng anh
30000
 Luật dịch vụ tài chính
3.0
Trung Quốc
26000
 Luật quôc tê
3.0
Tiếng anh
30000
 Luật quôc tê
3.0
Trung Quốc
26000
 Quy hoạch và quản lý đô thị
2.0
Trung Quốc
26000
 Kinh tế công nghiệp
2.0
Trung Quốc
26000
 Kinh tế giáo dục và quản lý
4.0
Trung Quốc
26000
 Quản trị
2.0
Trung Quốc
26000
 Kỹ thuật và quản lý dự án
2.0
Trung Quốc
26000
 Đầu tư
2.0
Tiếng anh
30000
 Kinh doanh quốc tế
2.0
Tiếng anh
60000
 Kinh doanh quốc tế
2.0
Trung Quốc
30000
 Thương mại quốc tế
2.0
Trung Quốc
26000
 Thống kê tài chính và quản lý rủi ro
3.0
Trung Quốc
26000
 Bảo hiểm
2.0
Trung Quốc
30000
 An ninh xã hội
2.0
Trung Quốc
26000
 Khoa học tính toán bảo hiểm
3.0
Trung Quốc
26000
 Bảo hiểm
2.0
Trung Quốc
26000
 Kế toán (MPAcc)
2.0
Trung Quốc
34000
 tài chính
2.0
Trung Quốc
32000
 tài chính
3.0
Tiếng anh
30000
 Thuế
2.0
Trung Quốc
26000
 Định giá tài sản
2.0
Trung Quốc
26000
 tài chính
2.0
Trung Quốc
26000
 Khoa học
2.0
Trung Quốc
26000

HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

Nội thất thư viện

Nội thất thư viện

Nội thất thư viện

 

 

Học bổng của ĐH TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG:

 

 1. HB CHÍNHPHỦ TRUNG QUỐC

 

 • Miễn học phí
 • Miên kí túc
 • Miễn bảo hiểm y tế
 • Trợ cấp 3000 NDT/tháng (full 12 tháng/năm, full chương trình học)

 

 1. HB Khổng tử hợp tác SHUANGYILIU

 

 • Miễn học phí
 • Miên kí túc
 • Miễn bảo hiểm y tế
 • Trợ cấp 3000 NDT/tháng (full 12 tháng/năm, full chương trình học)

 

Các chuyên ngành dành cho hệ Thạc sĩ có :

 • Tiếng trung + Tài chính
 • Tiếng trung + Thương mại quốc tế
 • Tiếng trung + Quản lý Kĩ thuật và dự án
 • Tiếng trung + Báo chí và truyền thông (tin tức tài chính kinh tế)

THAM KHẢO THÊM: THÀNH PHỐ BẮC KINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.