Đại học Thương mại Kinh tế Thủ Đô – BẮC KINH

Đại học Thương mại Kinh tế Thủ đô (CUEB) được thành lập năm 1956 và được thành lập như một trường đại học trọng điểm của Thành phố Bắc Kinh. CUEB có sáu ngành: kinh tế, quản lý, luật, văn học, khoa học và kỹ thuật, với trọng tâm là các điểm mạnh của kinh tế và quản lý. Các ngành học có liên quan và hợp tác với nhau.CUEB đang phát triển thành một trường đại học kinh tế hiện đại và đa ngành.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: Đại học Thương mại Kinh tế Thủ Đô

Tên tiếng Anh: Capital University of Economics and Business

Tên tiếng Trung:首都经济贸易大学

Trang web trường tiếng Trung: https://www.cueb.edu.cn/

Địa chỉ :121 Shoujingmao S Rd, Huaxiang, Fengtai District, Beijing, Trung Quốc

 

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KINH TẾ THỦ ĐÔ

  1. Lịch sử         
       Đại học Thương mại Kinh tế  Thủ đô (CUEB) được thành lập năm 1956 và được thành lập như một trường đại học trọng điểm của Thành phố Bắc Kinh. CUEB có sáu ngành: kinh tế, quản lý, luật, văn học, khoa học và kỹ thuật, với trọng tâm là các điểm mạnh của kinh tế và quản lý. Các ngành học có liên quan và hợp tác với nhau.CUEB đang phát triển thành một trường đại học kinh tế hiện đại và đa ngành.

          2. Diện tích

CUEB có hai cơ sở. Cơ sở chính nằm ở quận Phong Đài, cơ sở Hongmiao nằm ở quận Triều Dương. Hai cơ sở kết hợp bao gồm tổng diện tích 480.000 mét vuông và tổng diện tích xây dựng là 365.000 mét vuông. Thư viện có một bộ sưu tập hơn 1,2 triệu cuốn sách và hơn 2.600 tạp chí định kỳ bằng tiếng Trung và tiếng nước ngoài.

        3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên

Trong số 17.948 sinh viên theo học tại CUEB, 9.908 là sinh viên đại học, 221 là sinh viên liên kết, 3.148 là sinh viên tốt nghiệp, 1.016 là sinh viên quốc tế và 3.655 sinh viên giáo dục thường xuyên. CUEB có một đội ngũ giảng viên và nghiên cứu mạnh mẽ, có uy tín cao. Có 1.471 giảng viên và nhân viên, trong đó có 813 giảng viên. Khoa CUEB có một số lượng lớn các dự án nghiên cứu cấp tỉnh, cấp bộ và quốc gia tại Bắc Kinh.

         4 .Quan hệ quốc tế

Trường có quan hệ hợp tác với hơn 117 trường đại học, tổ chức nghiên cứu và tổ chức xã hội ở nước ngoài. Trường đại học rất chú trọng đến các chương trình cho sinh viên quốc tế. Từ năm 1986, trường đại học của chúng tôi đã tuyển dụng sinh viên quốc tế và cung cấp các chương trình khóa học tiếng Trung cũng như các khóa học liên quan đến kinh tế. Hiện tại, 1.016 sinh viên quốc tế đăng ký tham gia các khóa học dài hạn và ngắn hạn. Trường đại học của chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý để làm phong phú thêm trải nghiệm của sinh viên nhằm duy trì chương trình giảng dạy toàn diện, chuẩn hóa nhưng độc đáo, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của sinh viên quốc tế. Ví dụ, chúng tôi cung cấp các khóa học ngôn ngữ về kinh tế và kinh doanh cho sinh viên đại học quốc tế. Trong khi đó,  cung cấp các khóa học tự chọn về Thư pháp Trung Quốc, Khiêu vũ Trung Quốc và Võ thuật Trung Quốc. Kinh tế quốc tế và chuyên ngành thương mại, chương trình thạc sĩ (được dạy bằng tiếng Anh) và chương trình tiến sĩ đều có sẵn cho sinh viên nước ngoài.

       5. Ngành học
A.HỆ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
Quản trị kinh doanh
4.0
Tiếng Anh
27000
 Pháp luật
4.0
Trung Quốc
22000
 Nhân lực kinh tế
4.0
Trung Quốc
22000
 Kinh tế học
4.0
Trung Quốc
22000
 Quản trị kinh doanh
4.0
Trung Quốc
22000
 Giáo dục quốc tế về tiếng Trung (tiếng Hoa thương mại)
4.0
Trung Quốc
22000
 Kinh tế thương mại quốc tế
4.0
Trung Quốc
22000

B.HỆ THẠC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Quản trị doanh nghiệp
2.0
Tiếng Anh
37000
 Kinh tế ứng dụng
2.0
Tiếng Anh
37000
 Thạc sĩ dịch thuật và phiên dịch
2.0
Trung Quốc
27000
 Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm
2.0
Trung Quốc
27000
 Thạc sĩ công tác xã hội
2.0
Trung Quốc
27000
 Thạc sĩ kiểm toán
2.0
Trung Quốc
27000
 Thạc sĩ bảo hiểm
2.0
Trung Quốc
27000
 Bậc thầy định giá tài sản
2.0
Trung Quốc
27000
 Thạc sĩ thuế
2.0
Trung Quốc
27000
 Số liệu thống kê
3.0
Trung Quốc
27000
 Tài chính
3.0
Trung Quốc
27000
 Tài chính công
3.0
Trung Quốc
27000
 Khoa học quản lý và kỹ thuật
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế định lượng
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế công nghiệp
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế quốc dân
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế thế giới
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế phương Tây
3.0
Trung Quốc
27000
 Kế toán
3.0
Trung Quốc
27000
 Quản lý du lịch
3.0
Trung Quốc
27000
 Tiếng Anh và Văn học Anh
3.0
Trung Quốc
27000
 Kỹ thuật và kỹ thuật an toàn
3.0
Trung Quốc
27000
 Quản lý và vận hành truyền thông
3.0
Trung Quốc
27000
 Quan hệ lao động
3.0
Trung Quốc
27000
 An ninh xã hội
3.0
Trung Quốc
27000
 Phát triển nguồn nhân lực và phát triển tài năng
3.0
Trung Quốc
27000
 Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường
3.0
Trung Quốc
27000
 Quản lý tài nguyên đất
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế đô thị và quản lý chiến lược
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế khu vực
3.0
Trung Quốc
27000
 Pháp luật
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh doanh quốc tế
2.0
Trung Quốc
27000
 Quản trị doanh nghiệp
3.0
Trung Quốc
27000
 Quản lý hành chính
3.0
Trung Quốc
27000
 Nhân lực kinh tế
3.0
Trung Quốc
27000
 Kinh tế chính trị
3.0
Trung Quốc
27000
 Thương mại quốc tế
3.0
Trung Quốc
27000

HÌNH ẢNH CỦA TRƯỜNG

 

THAM KHẢO THÊM: THÀNH PHỐ BẮC KINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.